Jelenlegi hely

Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Tanszék

Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Tanszék

Név: Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Tanszék
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1
Telefonszám: (52) 512-900 / 22133
E-mail cím: papp.klaraarts.unideb.hu

Teljes publikációs lista

Hiányzó közlemények feltöltése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
352
DEA-ban:
248
OA:
19
Publikációs időszak:
1971-2023
2023
 1. Katona, C.: Exotic Encounters: Vikings and Faraway Species in Motion.
  In: Medieval Animals on the Move: Between Body and Mind. Ed.: László Bartosiewicz, Alice M. Choyke, Palgrave Macmillan Ltd, Hants, 167-177, 2023. ISBN: 9783030638870
 2. Papp, K.: Fejedelmi hajdúk magánbirtokon?: A körösszegi hajdúk esete.
  In: "munkálkodom is örömöst én Várad építésén és megtartásában" Várad és Bihar vármegye a kora újkorban. Szerk.: Oborni Teréz, Mátyás-Rauch Petra, Editura Collegium Varadinum : Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, 149-169, 2023, (Tanulmányok Biharország történetéről 11.ISSN ; 11.) ISBN: 978606957160
 3. Papp, K.: Greek and Jewish Merchants in Transylvania and Partium in the Early Modern period.
  In: Zwischen Ostsee und Adria. Hrsg.: Attila Bárány, Roman Czaja, László Pósán, Universität Debrecen, Debrecen, 301-322, 2023, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 14) ISBN: 9789634905301
2022
 1. Jeney-Tóth, A.: Adalék néhány székelyföldi birtokos karrierjéhez a Rákócziak udvartartásában (1630-1657).
  In: Ünnepi kötet Papp Klára 70. születésnapjára. Szerk.: Jeney-Tóth Annamária, Tóth Orsolya, Bárány Attila Pál, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 199-210, 2022, (Speculum Historiae Debreciensiense, ISSN 2060-9213 ; 35.) ISBN: 9789634904649
 2. Veres, T.: A kassai fürdős-chirurgus viszály.
  In: Ünnepi kötet Papp Klára 70. születésnapjára. Szerk.: Jeney-Tóth Annamária, Tóth Orsolya, Bárány Attila Pál, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 447-462, 2022, (Speculum Historiae Debreciensiense, ISSN 2060-9213 ; 35.) ISBN: 9789634904649
 3. Papp, K.: Az életmód változásai Miskolcon, avagy ami a Miskolc története kötetből kimaradt.
  In: Hat évtized a régióban : Ünnepi kötet Dr. Rémiás Tibor 60. születésnapjára. Szerk.: Mohácsi Endre, Jósa András múzeum, Nyíregyháza, 197-204, 2022, (A Jósa András Múzeum Kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 83.) ISBN: 9786155619298
 4. Papp, K.: Az erdélyi arisztokraták és a Habsburg udvar.
  In: Kapitoly z dejín Habsburskej Monarchie v ranom novoveku = Fejezetek a Habsburg Monarchia koraújkori történetéből. Eds.: Peter Kónya; Annamária Kónyova, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, 64-107, 2022. ISBN: 9788055530581
 5. Nagy, B.: Certamen VII.: Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában.
  Új Nézőpont. közlésre elfogadva (-), 1-12, 2022.
  (Ismertetett mű: szerk. Egyed Emese, Pakó László, Sófalvi Emese. -Certamen VII. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. /Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes, 2020. -)
 6. Veres, T.: Draheim Lipót Vilmos megjelenése a magyar történettudományban.
  In: Folytonosság és megszakítottság a magyar kultúrában : A doktoriskolák VI. nemzetközi magyarságtudományi konferenciája. Szerk.: Bene Sándor, Dobos István, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 129-138, 2022. ISBN: 9786155309106
 7. Nagy, B.: Fejedelmek gyógyítói: Gyógyítók, gyógyszerek és gyógyítás az erdélyi fejedelmek udvarában a 17. század első felében..
  Új Nézőpont. közlésre elfogadva (-), 1-5, 2022.
  (Ismertetett mű: Kovács András. -Fejedelmek gyógyítói : Gyógyítók, gyógyszerek és gyógyítás az erdélyi fejedelmek udvarában a 17. század első felében. /Budapest : L Harmattan Könyvkiadó Kft., 2018)
 8. Papp, K.: Gálfi Emőke: Gyulafehérvár és uradalma a 16. század második felében.
  Agrártört. Szle. 63 (1-4), 267-271, 2022.
  (Ismertetett mű: Gálfi Emőke. -Gyulafehérvár és uradalma a 16. század második felében /Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesület, 2021. -203 p.)
 9. Jeney-Tóth, A.: Református karrierek és lehetőségek a Rákóczi-kori Kolozsváron (17. század középső harmadában).
  In: Hagyomány Identitás Történelem 2021 / Lányi Gábor; Kiss Réka, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, 21-40, 2022, (Reformáció öröksége, ISSN 33208683 ; 8)
2021
 1. Jeney-Tóth, A.: "A fejedelemasszony... kedves és jó szolgája lött volna": Bálpataky János karrierje Lorántffy Zsuzsanna udvarában (1630-1645)..
  In: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban I.. Szerk.: Bogdándi Zsolt; Jakó Klára, Fejér Tamás, Erdélyi Múzeum-Egyesület ; Budapest : MTA BTK Történettudományi Intézet, Kolozsvár, 145-156, 2021. ISBN: 9786067391541
 2. Veres, T.: A regéci uradalom gazdaság- és társadalomtörténete a Rákóczi család birtoklásának időszakában (1646-1711).
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 408 p., 2021. ISBN: 9789634903246
 3. Papp, K.: Csáky Mihály feleségének, Klobusiczky Évának és gyermekeinek sorsa a török földről való hazatérés után.
  In: "Az ifjak tanítása oly nagy jó" : Tanulmányok Kovács Ágnes tiszteletére. Szerk.: Fogarassy Zoltán, Mészáros Kálmán, Török Péter, Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolája, Debrecen, 345-362, 2021. ISBN: 9789634903352
Mindet mutasd
frissítve: 2023-11-26, 02:57

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 102
Q4 2 (2%)
n.a. 100 (98%)
-
OK

SCImago kategóriák

Arts and Humanities (2)
History (2)
Visual Arts and Performing Arts (2)
Classics (1)
Language and Linguistics (1)
Literature and Literary Theory (1)
Social Sciences (2)
Cultural Studies (2)
Linguistics and Language (1)

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Közlemények megoszlása
folyóiratok szerint

További folyóiratok

Kutatóink

Bárány Attila
Bárány Attila
történész
Összes kutatónk
Bárány Attila
Bárány Attila
történész
Papp Klára
Papp Klára
történész
Solymosi László
Solymosi László
történész