You are here

Statistics

Gyekiczky Tamás

Open Access publikációk letöltési adatai a DE intézményi repozitóriumából
Dátum: -
OA publikációk száma a DEA-ban: 120

Összes letöltés a DEA-ból: 59212

countrydownloads
Hungary (HU)51655
Germany (DE)1168
China (CN)799
United Kingdom (GB)200
United States (US)2110
Ukraine (UA)93
Switzerland (CH)48
Czech Republic (CZ)59
France (FR)109
Netherlands (NL)145
Romania (RO)167
Austria (AT)374
Ireland (IE)134
Serbia (RS)74
Slovakia (SK)178
Egypt (EG)1
Hong Kong S.A.R., China (HK)343
Russia (RU)55
Canada (CA)24
Japan (JP)37
Luxembourg (LU)9
Norway (NO)4
Sweden (SE)38
Singapore (SG)2
Vietnam (VN)43
Belgium (BE)36
Poland (PL)56
Greece (GR)37
Malta (MT)15
Finland (FI)16
Philippines (PH)10
Slovenia (SI)9
Spain (ES)16
Croatia (HR)16
Italy (IT)26
Denmark (DK)7
India (IN)7
Iceland (IS)2
Kazakhstan (KZ)3
Turkey (TR)13
Latvia (LV)1
New Zealand (NZ)1
Oman (OM)2
Bulgaria (BG)9
Brazil (BR)8
Thailand (TH)5
Lebanon (LB)2
Jamaica (JM)1
Cyprus (CY)4
Belarus (BY)2
Australia (AU)4
Israel (IL)3
Ecuador (EC)2
Colombia (CO)1
Estonia (EE)2
Portugal (PT)2
Rwanda (RW)1
Nigeria (NG)3
Malaysia (MY)7
Pakistan (PK)9
Armenia (AM)1
Bosnia and Herzegovina (BA)3
Indonesia (ID)1
Kyrgyzstan (KG)1
Argentina (AR)1
Chile (CL)1
Gambia (GM)1
Yemen (YE)1
United Arab Emirates (AE)1
n.a.994
Megjelenés Publication Fájlletöltések
2012Gyekiczky, T.: A fogyasztó örököse és a privilegizált joghatóság.
In: A Brüsszel I. rendelet reformja : tanulmánykötet. Szerk.: Osztovits András, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 57-70, 2012, (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-politicarum, 2063-4757 ; 2.) ISBN: 9786155107610
teljes szöveg: 82
2012Gyekiczky, T.: A hatalom sodrában: adalékok a polgári perjog történetének vázlatához (1958-1990).
Jogtörténeti szle. 1 17-25, 2012.
kiadói változat: 1
2012Gyekiczky, T.: Kit védünk?: a fogyasztó közösségi jogi fogalmának társadalmi összefüggéseiről.
Európai jog. 1 24-30, 2012.
teljes szöveg: 68
2011Gyekiczky, T.: A fogyasztó fogalmáról = about legal concept of the consumer.
Gazd. élet társad. 1-2 288-297, 2011.
teljes szöveg: 100
2011Gyekiczky, T.: Kodifikáció minden áron?.
In: Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében : a Magánjogot Oktató Fiatal Jogászok és a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2010. június 3-4-én elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Barta Judit és Wopera Zsuzsa, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 210-216, 2011. ISBN: 9789639360808
teljes szöveg: 94
2010Gyekiczky, T.: A légi utasok védelme az Európai Unió jogában.
Fogyasztóvéd. szle. 52010.
teljes szöveg: 217
2010Gyekiczky, T.: A mediációról: mint a polgári és kereskedelmi jogviták bíróságon kívüli rendezésének lehetőségéről : az Európai Unió mediációs irányelve a német és a magyar polgári eljárásjog tükrében : jog-összehasonlító tanulmány.
Gondolat, Budapest, 238 p., 2010. ISBN: 9789636932183
teljes szöveg: 691
2010Gyekiczky, T.: Késésben: (légi utasok bírói jogvédelme Magyarországon a közösségi jog tükrében).
Európai jog. 10 (3), 9-17, 2010.
teljes szöveg: 51
2009Kapa, M., Siposné Bíró, N., Nádas, G., Rab, H., Zoltán, H., Zoltán, L., Gyekiczky, T.: A bírósági végrehajtás magyarázata.
Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 1088 p., 2009. ISBN: 9789632249872
teljes szöveg: 14931
2009Gyekiczky, T.: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény magyarázata: általános eljárási szabályok.
In: A bírósági végrehajtás magyarázata (Kommentár ;$x1589-0058) / [szerzők Kapa Mátyás, Gyekiczky Tamás, Bíró Noémi, Nádas György, Rab Henriett, Zoltán Hunor, Zoltán Levente] ; [szakmai szerk. Gyekiczky Tamás], Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 59-407, 2009. ISBN: 9789632249872
teljes szöveg: 10299
2009Gyekiczky, T.: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény magyarázata: jogorvoslatok.
In: A bírósági végrehajtás magyarázata / [szerzők Kapa Mátyás, Gyekiczky Tamás, Bíró Noémi, Nádas György, Rab Henriett, Zoltán Hunor, Zoltán Levente] ; [szakmai szerk. Gyekiczky Tamás], Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 897-933, 2009, (Kommentár, ISSN 1589-0058) ISBN: 9789632249872
teljes szöveg: 3924
2009Gyekiczky, T.: A határtalan egyezségkötés rögös útjain: : adalékok a peren kívüli konfliktusfeloldás eljárásjogi szabályozásához.
In: Egységesülő polgári eljárásjog Európában. Szerk.: Wopera Zsuzsa, HVG-Orac, Budapest, 36-57, 2009. ISBN: 9789632580616
teljes szöveg: 241
2009Gyekiczky, T.: A mediációs irányelv.
Európai jog. 9 (6), 24-31, 2009.
teljes szöveg: 19
2009Gyekiczky, T.: Perfüggőség: egy jogintézmény a közösségi és tagállami jogban : jog-összehasonlító tanulmány.
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 195 p., 2009.
teljes szöveg: 219
2009Gyekiczky, T.: Perkoordináció, avagy perfüggőség az Európai Unió és a tagállamok eljárásjogában: (a németországi ZPO és a magyar perrendtartás tanúsága).
Jogtud. közlöny. 64 (3), 101-117, 2009.
teljes szöveg: 110
2009Gyekiczky, T.: Újraállamosítás: idősotthonok Magyarországon, 1993-2008.
Gondolat ;, Budapest ;, 221 p., 2009. ISBN: 9789636931636
teljes szöveg: 80
2009Gyekiczky, T.: Vergődés a jog hálójában: (adalékok a kitelepítettek jogi diszkriminációjához).
In: Kitiltott családok. Írta: Hantó Zsuzsa, Magyar Ház, Budapest, 196-223, 2009, (Magyar Ház könyvek, 1418-7426) ISBN: 9789639335660
teljes szöveg: 104
2008Gyekiczky, T.: A bizonyítás: általános tanok és az okirati bizonyítás.
In: Polgári perjog : általános rész. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Complex Kiadó, Budapest, 363-376, 397-410, 2008. ISBN: 9789632249506
teljes szöveg: 689
2008Gyekiczky, T.: A polgári perjog általános tanai.
In: Polgári perjog : általános rész. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Complex Kiadó ; Wolters Kluwers Csoport, Budapest, 25-71, 2008. ISBN: 9789632249506
teljes szöveg: 223
2008Gyekiczky, T.: Az eljárás felfüggesztésének közösségi jogi szabályai a német és a magyar polgári eljárásjog szemszögéből.
Miskolci jogi szle. 3 (2), 58-76, 2008.
teljes szöveg: 17
2008Gyekiczky, T.: Perkoordináció közösségi szinten.
Európai jog. 8 (6), 11-22, 2008.
teljes szöveg: 22
2008Gyekiczky, T.: Rendcsinálás: tisztogatás az ügyvédi karban 1957-1958 : dokumentumok.
Jogtörténeti szle. 10 (1), 52-72, 2008.
teljes szöveg: 77
2008Gyekiczky, T.: Támogatni vagy tűrni?: a nem állami szociális szolgáltatók kálváriája jogrendszerünk útvesztőjében : az idősotthonok példája : kutatási beszámoló a Magyari Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány részére.
[Magyari Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány], [Szentendre] ;, 156 p., 2008.
teljes szöveg: 299
2007Gyekiczky, T.: A születés titkai: (Az MSZMP Politikai Bizottságának vitája a Polgári Törvénykönyvről 1959 március 3.).
In: Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században : tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Harsági Viktória, HVG-Orac, Budapest, 91-98, 2007. ISBN: 9789632580067
teljes szöveg: 31
2007Gyekiczky, T.: Az európai polgári eljárásjog hatása a magyar polgári eljárásjog fejlődésére.
In: Az Európai Unió polgári eljárásjoga. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Complex Kiadó, Budapest, 209-234, 2007. ISBN: 9789632248936
teljes szöveg: 177
2007Gyekiczky, T.: Eljárásjogi alaptanok: a polgári eljárás : (a jegyzet a Debreceni Tudományegyetemi Karok Állam- és Jogtudományi Kara Igazgatásszervező BSc. képzésének hallgatói számára készült).
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 160 p., 2007. ISBN: 9789634732105
teljes szöveg: 166
2007Gyekiczky, T.: Iratok a polgári peres és nemperes eljárások köréből.
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 318 p., 2007. ISBN: 9789634732235
teljes szöveg: 20782
2007Gyekiczky, T.: Mélyfurrások: korreferátum Boros László A magyar jogrendszer átalakulásának szociológiai jellemzői 1985-2005 című előadásához.
In: A magyar jogrendszer átalakulása : 1985/1990-2005 : jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. Szerk.: Jakab András, Takács Péter, Gondolat : ELTE ÁJK, Budapest, 1104-1108, 2007. ISBN: 9634638783
kiadói változat: 12
2006Gyekiczky, T.: A kártérítés határai.
Debr. jogi műh. 3 (1), 2006.
teljes szöveg: 38
2006Gyekiczky, T.: Előadások a polgári eljárásjog köréből.
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 173 p., 2006. ISBN: 9789634732112!
teljes szöveg: 348
2006Gyekiczky, T.: Helyzetjelentés: levéltári iratok polgári eljárásjogunk történetéből.
Gondolat ;, Budapest ;, 275 p., 2006. ISBN: 9639610461
teljes szöveg: 142
2006Gyekiczky, T.: Levéltári iratok a területi bíráskodás bevezetéséről 1951-1954.
Jogtörténeti szle. 1 57-74, 2006.
teljes szöveg: 35
2006Gyekiczky, T.: Töréspontok: polgári eljárásjogunk néhány aktuális kérdése.
Collectio iuridica Univ. Debr. 6 133-156, 2006.
kiadói változat: 52
2005Gyekiczky, T.: Ami a múltból elkísér a családjogi törvény ötven éve : tanulmányok.
Debreceni Egyetem Állami- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 150 p., 2005. ISBN: 9639567434
teljes szöveg: 936
2005Gyekiczky, T.: Családjogi perek és a politikai jogalkotás: levéltári iratok az 50-es évek elejéről.
In: Ami a múltból elkísér : a családjogi törvény ötven éve : tanulmányok. Szerk.: Gyekiczky Tamás, Debreceni Egyetem Állami- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 75-92, 2005, (Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai ; 2.) ISBN: 9639567434
teljes szöveg: 63
2005Gyekiczky, T.: Közjáték: (levéltári iratok a területi bíráskodás bevezetéséről 1951-1954).
Jogtörténeti szle. 7 (3), 7-14, 2005.
teljes szöveg: 41
2005Gyekiczky, T.: Törvény által homályosan.
In: Amabilissimus : a legszeretetreméltóbbak egyike : Loss Sándor emlékkönyv. Szerk.: Szabadfalvi József, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 207-221, 2005, (Memoranda ; 2.) ISBN: 9634729185
teljes szöveg: 69
2004Gyekiczky, T.: Libikóka, avagy a munka világa az "ötvenes évek" Magyarországán.
In: Az igazságosság dilemmái : ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára. Szerk.: Cs. Kis Lajos, Karádi Éva, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 176-200, 2004, (Bibliotheca iuridica)
teljes szöveg: 25
2003Gyekiczky, T.: A jogászok joga: tanulmányok.
Gondolat K., Budapest, 249 p., 2003. ISBN: 9639500720
teljes szöveg: 106
2003Gyekiczky, T.: A polgári peres bizonyítási eljárás és ítéleti tényállás néhány elméleti problémája.
Jogtud. közlöny. 7-8 285-296, 2003.
teljes szöveg: 23
2003Gyekiczky, T.: Gerichtsalltag und Informationstechnologie: gesellschaftliche Herausforderungen, innere Konflikte und zukunftsweisende Lösungen der Modernisierung des Arbeitsprozesses im Gerichtsbürö.
In: Vortragsthesen : Internationale Konferenz "Recht und Juristen an der Schwelle des XXI. Jahrhunderts", 15. Oktober 2003, Pécs, Ungarn, [S.n.], Pécs, , 2003.
teljes szöveg: 4
2003Gyekiczky, T.: Törvény születik: adalékok az 1952. évi Polgári Perrendtartás keletkezésének történetéhez : (egy levéltári kutatás előzetes tapasztalatai).
In: 50 éves a Polgári Perrendtartás : a 2003. április 25-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában, a Debreceni és Miskolci Egyetemek Polgári Eljárásjogi Tanszékeinek közös szervezésében megrendezett jubileumi konferencia kiadványai. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Novotni K., Miskolc, 17-33, 2003.
kiadói változat: 52
2002Gyekiczky, T.: Klinikai tapasztalatok: (esetleges összefoglalás a büntetőjogi jogklinika védői munkájáról).
Collectio iuridica Univ. Debr. 3 139-157, 2002.
kiadói változat: 28
2002Gyekiczky, T.: Modellek és megközelítések a polgári eljárások társadalomtudományi vizsgálatában.
Kontroll. 1 74-93, 2002.
teljes szöveg: 17
2002Gyekiczky, T.: Polgári jogi kodifikációs problémák: (szempontok az eljárásjog szemszögéből).
Cég és jog. 9 37-39, 2002.
teljes szöveg: 18
1997Gyekiczky, T.: Anmerkungen über die ungarische Arbeitsmarkt- und Bildungsystementwicklung seit 1990.
In: Wechselwirkungen von Bildungsverhalten, Arbeitsmarktstruktur und Beschäftigerverhalten in postsozialistischen Gesellschaften. Hrsg.: Holle Grünert, Universität Halle Institut für Soziologie, Halle, 47-54, 1997, (Der Hallesche Graureiher ; 97/2.)
teljes szöveg: 31
1997Gyekiczky, T.: Illuzióvesztés: (a francia példa).
Esély. 8 (3), 32-50, 1997.
teljes szöveg: 26
1996Gyekiczky, T.: Demonstrierende Mathematiklehrer: gesellschaftliche Veränderungen und Aktionen der Pädagogengewerkschaften 1990 bis 1994.
In: Ökonomische Transformation und gewerkschaftliche Politik : Umbruchsprozesse in Polen und Ungarn auf Branchenebene / herausg. Rainer Deppe, Melanie Tatur, Westfalisches Dampfboot Verlag, Münster, 288-323, 1996.
teljes szöveg: 40
1996Gyekiczky, T.: Labor Market problems and employment policy in France in the nineties.
[PHARE], [Budapest], 67 p., 1996.
teljes szöveg: 122
1996Gyekiczky, T.: Old priorities in the center of new managment strategies.
In: Zeszty naukowe Nr. 466, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakowie, 26, 1996.
teljes szöveg: 66
1996Deppe, R., Gyekiczky, T.: Schwangensang: Bergbaukrise und Bergarbeitergewerkschaft in Ungarn 1989 bis 1994.
In: Ökonomische Transformation und gewerkschaftliche Politik : Umbruchprozesse in Polen und Ungarn auf Branchenebene / herausg. von Rainer Deppe, Melanie Tatur, Westfalisches Dampfboot Verlag, Münster, 83-129, 1996.
teljes szöveg: 30
1995Gyekiczky, T.: "Segíts magadon...": munkanélküliek önszerveződései 1990 után.
In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben / [szerk. Valuch Tibor], Osiris ; 1956-os Intézet,, Budapest, 678-686, 1995, ('56) ISBN: 9633791014
teljes szöveg: 35
1995Gyekiczky, T.: A foglalkoztatási szerkezetváltás társadalmi, emberi konfliktusai és a konfliktusok megoldásának stratégiái.
[OTKA], Budapest, 127 p., 1995.
teljes szöveg: 44
1994Gyekiczky, T.: Adalékok a vállalati munkaerő- és szociálpolitikák új fejezetéhez.
Esély. 5 (5), 37-48, 1994.
teljes szöveg: 15
1994Gyekiczky, T.: Emberi erőforrások és modernizációs stratégiák: szociológiai adalékok az emberierőforrás-fejlesztések és emberitőke-beruházások társadalomtörténetéhez.
T-Twins, Budapest, 209 p., 1994. ISBN: 9637977643
teljes szöveg: 297
1994Gyekiczky, T.: Emberi tőke és emberi erőforrások: elméleti bevezetés.
In: Leltár 2. / [a tanulmányokat sajtó alá rend. Gáthy Vera], MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja, Budapest, 15-30, 1994, (Disputa könyvek, 1216-3112 ; 1.)
teljes szöveg: 26
1994Gyekiczky, T.: Rendszerek világa: vázlat a jogász elit tudásszerkezetéről : II. rész : 1992 váltás után : kutatási beszámoló.
[S.n.], Budapest, 101, [1] p., 1994.
teljes szöveg: 39
1994Gyekiczky, T.: Social network and flexibilisation of labor market.
In: Conference proceedings : World Congress of Sociology, Bielefeld. Session: "Work and social network", 18 July 1994, [S.n.], Bielefeld, , 1994.
teljes szöveg: 67
1994Gyekiczky, T.: Társadalmi hálozatok és a munkaerőpiac civil szerveződései.
Szociol. Szle. 4 97-118, 1994.
teljes szöveg: 39
1993Gyekiczky, T.: "Civil a pályán": (munkanélküliek és nem állami szervezetek a munkanélküliség ellen).
Munkaügyi szemle. 37 (11), 18-22, 1993.
teljes szöveg: 17
1993Gyekiczky, T.: A "létező szocializmus" modernitása: (egy paradigma utóélete).
Társadalomkutatás. 4 61-85, 1993.
teljes szöveg: 39
1993Gyekiczky, T.: Amit tudni kell: recenzió Laki László: Az ifjúsági munkanélküliség és Bánfalvy Csaba-Laki László: Alkalmazkodás a munkanélküliséghez c. könyveiről.
Esély. 5 116-124, 1993.
(Ismertetett mű: Laki László. -Az ifjúsági munkanélküliség /Budapest : MTA Politikai Tudományok Intézete, 1993140 p.)
teljes szöveg: 17
1993Gyekiczky, T.: Amit tudni kell: recenzió Laki László: Az ifjúsági munkanélküliség és Bánfalvy Csaba-Laki László: Alkalmazkodás a munkanélküliséghez c. könyveiről.
Esély. 5 116-124, 1993.
(Ismertetett mű: szerk. Bánfalvy Csaba, Laki László. -Alkalmazkodás a munkanélküliséghez /Budapest : MTA Politikai Tudományok Intézete, 1993234 p.)
teljes szöveg: 15
1993Gyekiczky, T.: Az emberi tőkeberuházások és az emberi erőforrás-fejlesztések néhány szociológiai problémája.
Társadalomkutatás. 1-2 71-80, 1993.
teljes szöveg: 16
1993Gyekiczky, T.: Managerial strategies in the clothing industry: a hungarian case study.
In: Industry without blue-collar workers : perspectives of European clothing industry in the 1990's. Ed.: Antti Kasvio, University of Tampere Work Research Centre, Tampere, 409-433, 1993.
teljes szöveg: 84
1992Gyekiczky, T.: Acht Thesen zu den unterschiedlichen Rahmenbedingungen betrieblicher Transformationsprozesse in Ungarn und in Ostdeutschland.
In: Krisen, Kader, KOmbinate : Kontinuität und Wandel in ostdeutschen Betrieben. Hrsg.: Martin Heidenreich, Sigma Verlag, Berlin, 154-162, 1992. ISBN: 3894043342
teljes szöveg: 92
1992Gyekiczky, T.: Nyolc tézis a magyar és a keletnémet vállalatok privatizációjának eltérő társadalmi feltételeiről.
In: Leltár. Szerk.: Gáthy Vera, MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja, Budapest, 13-18, 1992, (Disputa könyvek ; 1.) ISBN: 9630420309
teljes szöveg: 9
1992Gyekiczky, T., Dittrich, E., Haferkemper, M.: Privatization before privatization: a case study in the hungarian clothing industry.
FSP "Zukunft der Arbeit" an d. Univ., Bielefeld, 32 p., 1992.
kiadói változat: 13
1992Gyekiczky, T., Haferkemper, M., Dittrich, E.: Zwischen Krise und Innovationen: die gewerkschaftlichen Politikmöglichkeiten in Ungarn 1990-1991.
In: Der Wandel industrieller Beziehungen in Osteuropa. Ed.: Eckard J. Dittrich et al, New York : Campus Verlag, Frankfurt, 215-235, 1992.
teljes szöveg: 237
1991Gyekiczky, T.: A parlament egy éve: adatok és számok tükrében.
In: Szakszervezeti kapcsolatok a kormánnyal és a parlamenttel : konferencia : 1991. november 28-29, Friedrich Ebert Stiftung ; Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, Budapest, 39-43, 1991.
teljes szöveg: 8
1991Gyekiczky, T.: Arbeitslosigkeit in Ungarn: der Preis des Wandels?.
In: Erwerbslosigkeit : ein Weg zu Europa? : Rückblick und Ausblick auf ein Jahrhundert der Arbeitskräftepolitik, Institut für Wissenschaft und Kunst, Wien, 34-38, 1991, (Mitteilungen des Instituts für Wissenschaft und Kunst ; 1.)
teljes szöveg: 96
1991Gyekiczky, T.: Economic changes and the crisis of the hungarian employment system.
In: Work and social innovations in Europe : proceedings of a Finnish-Hungarian seminar in Helsinki, September 11th - 13th 1990. Eds.: Kasvio, Antti et al, University of Tampere Work Research Centre, Tampere, 227-245, 1991.
teljes szöveg: 51
1991Gyekiczky, T.: Északi fény: szerkezetváltás finn és svéd módra.
Társadalmi szemle. 46 (3), 70-78, 1991.
teljes szöveg: 25
1991Gyekiczky, T.: Korszakváltás határán: (Európa foglalkoztatási trendjeiről).
Társadalomkutatás. 2-3 29-42, 1991.
teljes szöveg: 31
1991Gyekiczky, T.: Megjegyzések az egyetemi oktatáshoz.
In: A felsőoktatás problémái. Szerk.: Csapodi Tamás, Bibó István Szakkollégium, Budapest, 91-95, 1991.
teljes szöveg: 30
1990Gyekiczky, T.: A bielefeldi szociológusok.
In: Munka, technika, társadalom : válogatás a nyolcvanas évek nyugatnémet szociológiai írásaiból / vál. és szerk. Gyekiczky Tamás ; [közread. az] MTA Szociológiai Kutató Intézet, Közgazdasági és Jogi K., Budapest, 7-33, 1990. ISBN: 9632222601
teljes szöveg: 11
1990Gyekiczky, T.: A foglalkoztatás trendjei és néhány javaslat a munkanélküliség kezelésére.
In: A munkanélküliség társadalmi kérdései / [szerk. Török Tivadarné], Országos Alkohológiai Intézet, Budapest, 9-23, 1990, (Alkohológiai füzetek ; 8.)
teljes szöveg: 24
1990Gyekiczky, T.: Az Aktív Munkaerőpiaci Politika néhány társadalmi, szociológiai problémája.
Esély. 4 25-43, 1990.
teljes szöveg: 27
1990Gyekiczky, T.: Munka, technika, társadalom: válogatás a nyolcvanas évek nyugatnémet szociológiai írásaiból.
Közgazdasági és Jogi Kvk., Budapest, 346 p., 1990. ISBN: 9632222601
teljes szöveg: 3
1990Gyekiczky, T.: Munkanélküliség: megoldások és terápiák.
MTA Szociológiai Kutatóintézet ;, Budapest, 197 p., 1990. ISBN: 9630934779
teljes szöveg: 16
1990Makó, C., Gyekiczky, T.: Rugalmas foglalkoztatás, aktív munkaerőpiac.
Társadalmi szemle. 45 (5), 23-37, 1990.
kiadói változat: 214
1990Makó, C., Gyekiczky, T.: Some socio-economic aspects of unemployment.
In: Almanach 1990. Ed.: by Vera Gáthy, Institute of Sociology of Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 19-36, 1990.
teljes szöveg: 56
1990Gyekiczky, T.: Some sociological aspects to an analysis of the labour market, employment and unemployment in Hungary 1989-1990.
FSP "Zukunft der Arbeit" an d. Univ., Bielefeld, 14 p., 1990.
teljes szöveg: 22
1989Gyekiczky, T., Gáthy, V.: "A szó veszélyes fegyver": (adalékok az ötvenes évek ideológiai szerkezetének leírásához).
MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, 126 p., 1989. ISBN: 9638301902
teljes szöveg: 457
1989Gyekiczky, T.: A fegyelem csapdájában: munkafegyelmi kampányok társadalmi hatásának elemzése.
MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, 130 p., 1989. ISBN: 9638301821
teljes szöveg: 157
1989Gyekiczky, T.: Ideológiai szövegek tartalomelemzésének néhány szociológiai problémája.
Szociológia. 2 127-141, 1989.
kiadói változat: 15
1989Gyekiczky, T.: Magyar szocialista munkásperek.
Heti világgazdaság. 11 76-78, 1989.
teljes szöveg: 25
1989Gyekiczky, T.: Néhány hipotézis a magyarországi munkanélküliség kutatásához.
Társadalomkutatás. 2 108-118, 1989.
teljes szöveg: 39
1989Gyekiczky, T., Széman, Z.: Nyugdíjasok munka nélkül.
Esély. 2 49-59, 1989.
teljes szöveg: 75
1989Gyekiczky, T.: Pillanatfelvételek: ( az ötvenes évek üzemi viszonyainak történetéből).
Világosság. 30 (10), 781-790, 1989.
teljes szöveg: 17
1988Gyekiczky, T.: "A szót leírják...": (empirikus adatok az ötvenes évek ideológiai szerkezetének elemzéséhez).
Társadalomkutatás. 1 101-109, 1988.
kiadói változat: 7
1988Gyekiczky, T.: Munkaszervezeti modernizáció az ötvenes évek munkaszervezetében.
[MTA], Budapest, 294 p., 1988.
teljes szöveg: 3
1988Gyekiczky, T.: Viták a jogtudományban III.: viták, álláspontok a munkajogban.
[S.n.], Budapest, 58, [1] p., 1988.
teljes szöveg: 8
1987Mártonfi, G., Gyekiczky, T.: Hajtás: "mély"-interjúk.
[S.n.], [Budapest], 433 p., 1987.
teljes szöveg: 4
1987Gyekiczky, T.: Interjúk a munkafegyelem megsértése miatt 1952-ben elítéltekkel: kutatási zárás.
[MTA Szoc. Kut. Intézet], [Budapest], 179 p., 1987.
teljes szöveg: 5
1987Gyekiczky, T.: Munkafegyelem és társadalom: történeti-szociológiai tanulmány a munkafegyelem társadalmi összefüggéseinek értelmezéséhez.
[S.n.], [Budapest], 256 p., 1987.
teljes szöveg: 48
1987Gyekiczky, T.: Szakszervezeti mozgalom, társadalmi konfliktusok, és az üzemek: érdekvédelmi vázlat a kis magyar iparosítás történetéből 1950-1956.
MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet, Budapest, 172 p., 1987.
teljes szöveg: 8
1987Gyekiczky, T., Makó, C.: Szociológiai szempontok a munkafegyelem problémáinak elemzéséhez.
Közgazdasági szemle. 34 (5), 562-567, 1987.
teljes szöveg: 110
1987Gyekiczky, T.: Tudásszociológiai kísérlet egy történelmi korszak ideológiájának értelmezéséhez.
Acta Facul. Polit-Iurid. Univ. Scient. Budap. de Rolando Eötvös Nomin. 29 165-179, 1987.
teljes szöveg: 13
1987Gyekiczky, T.: Viták a jogtudományban I.: vita a jogi felelősségről.
[S.n.], Budapest, 37 p., 1987.
teljes szöveg: 14
1987Gyekiczky, T.: Viták a jogtudományban II.: a tulajdonjog kérdése.
[S.n.], Budapest, 78 p., 1987.
teljes szöveg: 29
1986Gyekiczky, T.: "A szó veszélyes fegyver, s van aki fegyvertelen": adalékok az ötvenes évek ideológiai szerkezetének szociológiai leírásához : előzetes kutatási beszámoló.
MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, 201, [15] p., 1986.
teljes szöveg: 3
1986Darvas, P., Gyekiczky, T.: A középfokú szakoktatás rendszerének átalakulása 1949-1956 között.
Oktatáskutató Intézet, Budapest, 238 p., 1986. ISBN: 9634040357
teljes szöveg: 9
1986Gyekiczky, T.: A munkafegyelem jogi szabályozásának társadalmi háttere az 1952-es év Magyarországán.
Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztály, Budapest, 99 p., 1986. ISBN: 9636733775
teljes szöveg: 62
1986Gyekiczky, T.: Átvilágítás: egy nagyberuházás anatómiája: Sztálinváros 1949-1956.
[S.n.], [Budapest], 200 p., 1986.
teljes szöveg: 5
1986Gyekiczky, T.: Az oktatásgazdaságtani irányzat a munkaerő- és oktatástervezésről (ismertetés és kritika).
In: Az infrastruktúrális ágazatok gazdaságtana : tanulmányok. Szerk.: Kuti Éva, Művelődéskutató Intézet, Budapest, 137-160, 1986. ISBN: 9635211104
teljes szöveg: 14
1986Gyekiczky, T.: Megtorlás a hétköznapokban: a bűnbakképzés mechanizmusáról.
[S.n.], [Budapest], 6, [4] p., 1986.
teljes szöveg: 57
1985Gyekiczky, T.: Adalékok a magyarországi liberalizmus történetéhez.
In: Fiatal oktatók műhelytanulmányai. Szerk.: Dunay Pál et.al, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 138-183, 1985. ISBN: 963461910x
teljes szöveg: 12
1985Gyekiczky, T.: A munkafegyelem szabályozásának társadalmi feltétele.
Medvetánc. 2 (3), 263-267, 1985.
teljes szöveg: 15
1985Gyekiczky, T.: Ideológiai érvek a munkafegyelem megsértőivel szemben az 1952-ben hozott büntetőbírósági ítéletekben.
Acta Facul. Polit-Iurid. Univ. Scient. Budap. de Rolando Eötvös Nomin. 27 200-210, 1985.
teljes szöveg: 11
1985Gyekiczky, T.: Iparitanuló-képzés az ötvenes évek Magyarországán.
In: Fiatal oktatók műhelytanulmányai. Szerk.: Dunay Pál, Mezey Barna, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 236-270, 1985. ISBN: 963461910x
teljes szöveg: 12
1985Gyekiczky, T.: Munkafegyelem az 1952-es év Magyarországán.
MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, 437 p., 1985.
teljes szöveg: 8
1985Gyekiczky, T.: Vállalati törekvések a szakmunkásképzés korszerűsítésére: (három nagyvállalat oktatási kísérlete).
Oktatáskutató Intézet, Budapest, 79 p., 1985. ISBN: 9634040233
teljes szöveg: 19
1984Gyekiczky, T.: A szakgimnáziumok és a technikumok létszámának, tanulóösszetételének alakulása: 1945-1952.
Oktatáskutató intézet, Budapest, 44 p., 1984.
teljes szöveg: 47
1983Gyekiczky, T.: Egyetemi kollégium és társadalom: az értelmiséggé válás esélyeiről.
In: Fiatal oktatók műhelytanulmányai. Szerk.: Dunay Pál et.al, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 73-81, 1983.
teljes szöveg: 4
1983Gyekiczky, T.: Néhány megjegyzés Nagy Boldizsár írásához.
In: Fiatal oktatók műhelytanulmányai. Szerk.: Dunay Pál et.al, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 36-42, 1983.
teljes szöveg: 9
1982Gyekiczky, T.: A "történelmi materializmus elmélete" avagy a praxis filozófiája: adalékok a marxista filozófia történetéhez A. Gramsci és N.Buharin vitája kapcsán.
In: Fiatal oktatók műhelytanulmányai. Szerk.: Mezey Barna, Nagy Boldizsár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 78-125, 1982.
teljes szöveg: 29
1981Gyekiczky, T.: A csoportkutatás lehetőségei: gondolatok egy jogi kari kutatás kapcsán.
In: Fiatal oktatók műhelytanulmányai. Szerk.: Mezey Barna et.al, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 135-148, 1981. ISBN: 9634615147
teljes szöveg: 13
1981Gyekiczky, T.: A Marx előtti filozófia rövid története.
Tankönyvkiadó, Budapest, 68 p., 1981.
teljes szöveg: 40
1981Gyekiczky, T.: Nemzeti kérdés és Közép-Európa: adalékok Jászi Oszkár nemzetiségi koncepciójához.
In: Fiatal oktatók műhelytanulmányai. Szerk.: Mezey Barna et.al, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 202-227, 1981.
teljes szöveg: 56