You are here

Miru György

Name: Miru György
Other profiles: MTMT
Degree
 • a történelemtudomány kandidátusa (CSc), MTA (1999)
 • a történelemtudományok habilitált doktora, Debreceni Egyetem (2010)
Profession: historian

Publication list

Uploaded publications:
44
Publications in DEA:
40
OA:
2
Date range:
1992-2021
2021
 1. Miru, G.: Barátság, visszavonulás, magány: Teleki László emigráns évei.
  In: Szabad nemzet szabad hazában : Tanulmányok a polgári átalakulás és a nemzeti modernizáció kérdéseiről Erdődy Gábor 70. születésnapjára. Szerk.: Varga Zsuzsanna, Melkovics Tamás, L'Harmattan, Budapest, 97-103, 2021, (Humaniórák, ISSN 2732-1959) ISBN: 978963414843
 2. Miru, G.: Republikánus szabadság és demokratikus önkormányzat: Kossuth példája.
  In: Klasszikus és modern republikanizmusok : Eszmetörténeti tanulmányok. Szerk.: Nagy Ágoston, Pap Milán, Ráció Kiadó, Budapest, 111-133, 2021. ISBN: 9786155675560
 3. Miru, G.: The Compromise and the Potentials of the Constitutional Politics in Hungary.
  In: The Creation of the Austro-Hungarian Monarchy: A Hungarian Perspective. Ed.: Gyáni Gábor, Routledge, Taylor & Francis Ltd., New York; London, 200-225, 2021, (Routledge Studies in Modern European History) ISBN: 9781032049144
2020
 1. Miru, G.: Alkotmányos viták az első népképviseleti országgyűlésen.
  In: Rendi országgyűlés : polgári parlament. Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig. Szerk.: Dobszay Tamás, H. Németh István, Pap József, Szíjártó M. István, Magyar Nemzeti Levéltár ; Eger : Eszterházy Károly Egyetem, Budapest, 407-422, 2020. ISBN: 9789636312831
2019
2018
 1. Miru, G.: Szabad György Kossuth-értelmezése.
  In: Kitörés a kánonból : Szabad György történetírói munkássága. Szerk.: Dénes Iván Zoltán, Ráció Kiadó, Budapest, 143-167, 2018. ISBN: 9786155675171
 2. Miru, G.: Teleki László, a szabadságharc diplomatája.
  In: Diplomata írók - író diplomaták. Szerk.: Bárány Attila, Pusztai Gábor, MTA-DE Lendület kutatócsoport, Debrecen, 83-100, 2018, (Memoria Hungariae, ISSN 2498 7794 ; 6) ISBN: 9789635088942
2017
2016
 1. Miru, G.: A Balítéletekről és a politikai nyelvek.
  In: Natio est semper reformanda : Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére. Szerk.: Anka László, Kovács Kálmán Árpád, Ligeti Dávid, Makkai Béla, Schwarczwölder Ádám, L'Harmattan K. : Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 102-113, 2016. ISBN: 9789634141983
2015
 1. Miru, G.: A dualizmus kori politikai elit.
  Múlt-kor. 6 (1), 146, 2015.
 2. Miru, G.: Angol és francia narratíva Kossuth alkotmányosságértelmezésében.
  In: Államhatalom és társadalmi autonómia viszonya a nyugati keresztény civilizációban. Szerk.: Tevesz László, ELTE Eötvös K., Budapest, 73-87, 2015. ISBN: 9789632847023
 3. Miru, G.: Az alkotmányozás politikai nyelve 1848-49-ben.
  L'Harmattan K., Budapest, 250 p., 2015. ISBN: 9789632369839
 4. Miru, G.: Pozitivizmus, prezentizmus, kánonrombolás: Schvarcz Gyula történetírása.
  In: A magyar történetírás kánonjai. Szerk.: Dénes Iván Zoltán, Ráció Kiadó, Budapest, 87-101, 2015. ISBN: 9786155047848
2014
 1. Miru, G.: From Liberalism to Democracy: Key Concepts in Lajos Kossuth's Political Thought.
  East Cent. Eur. 41 (1), 1-31, 2014.
  Journal metrics:
  Q3 Cultural Studies
  Q2 History
  Q4 Sociology and Political Science
2013
 1. Miru, G.: Biblikus képek Kossuth szövegeiben: Hit, tudomány, történetszemlélet.
  In: Ünnepek, ünnepkörök történelmi és néprajzi vonatkozásai. Szerk.: Bartha Elek, Csiszár Imre, Forisek Péter, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 62-76, 2013, (Studia Folkloristica et Ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 57) ISBN: 9789634736394
 2. Miru, G.: Kossuth a politikai (nyelv)újító: nyelvi és szemléleti fordulat a Függetlenségi Nyilatkozatban.
  In: "Politica philosophiai okoskodás" : Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 277-287, 2013. ISBN: 9789634736219
2012
 1. Miru, G.: A modern magyar büntetőjog forrásvidékén.
  Aetas. 27 (1), 220-222, 2012.
  (Ismertetett mű: Bató Szilvia. -A "büntetési rendszer" átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (1841-1844) /Szeged : Pólay Elemér Alapítvány, 2010. -230 p. -)
 2. Miru, G.: Eötvös és Schvarcz: két oktatáspolitikai koncepció a dualizmus kezdetén.
  In: Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről 1780-1948. / Dobszay Tamás, Erdődy Gábor, Manhercz Orsolya, szerk, ELTE BTK, Budapest, 169-178, 2012. ISBN: 9789632842615
2011
 1. Miru, G.: A változások kora.
  Magyar tud. 172 (11), 1400-1404, 2011.
  (Ismertetett mű: Veliky János. -A változások kora : Polgári szerepkörök és változáskoncepciók a reformkor második évtizedében /Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 2009. -250 p. -)
 2. Miru, G.: Önkormányzat vagy centralizáció?: A föderatív elv Kossuth politikai nézeteiben.
  In: A szabadság felelőssége : írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Szerk.: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 115-134, 2011. ISBN: 9789633181683
Show all
updated: 2023-01-29, 01:19

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 14
Q2 1 (7.1%)
N/A 13 (92.9%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Arts and Humanities (1)
History (1)
Social Sciences (1)
Cultural Studies (1)
Sociology and Political Science (1)

Genre chart

Year chart

Language chart