You are here

Bódog Alexa

Name: Bódog Alexa
Other profiles: MTMT
Profession: general, applied linguist

Publication list

Uploaded publications:
8
Publications in DEA:
8
OA:
1
Date range:
2006-2012
2012
 1. Hunyadi, L., Földesi, A., Szekrényes, I., Staudt, A., Kiss, H., Abuczki, Á., Bódog, A.: Az ember-gép kommunikáció elméleti-technológiai modellje és nyelvtechnológiai vonatkozásai.
  In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV. Nyelvtechnológiai kutatások. Szerk.: Kenesei I., Prószéky G., Várady T, Akadémiai Kiadó, Budapest, 265-309, 2012. ISBN: 9789630593083
2011
 1. Abuczki, Á., Bódog, A., Németh, T.: A multimodális pragmatikai annotáció elméleti alapjai az ember-gép kommunikáció modellálásában.
  In: Ember-gép kapcsolat: A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai / Németh T. E.nikő (szerk.), Tinta Kiadó, Budapest, 179-201, 2011, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához,1419-6603 ; 133) ISBN: 9789639902992
 2. Bódog, A., Abuczki, Á., Németh, T.: A multimodális pragmatikai annotáció jelentősége a számítógépes nyelvészetben.
  In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2011. Szerk.: Tanács Attila, Vincze Veronika, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, 240-251, 2011. ISBN: 9789633061213
 3. Hunyadi, L., Németh, T., Ivaskó, L., Tóth, C., Bódog, A., Abuczki, Á., Csűry, I., Németh, T.: Ember-gép kapcsolat: a multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai.
  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 209 p., 2011. ISBN: 9789639902992
 4. Bódog, A.: Természetesség és multimodalitás az ember-gép interakciókban: Fejlődéslélektani megfontolások.
  In: Ember-gép kapcsolat : A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai. Szerk.: Németh T. Enikő, Tinta Kiadó, Budapest, 280-290, 2011. ISBN: 9789639902992
 5. Hunyadi, L., Bertók, K., Németh, T., Szekrényes, I., Abuczki, Á., Nagy, G., Nagy, N., Németi, P., Bódog, A.: The outlines of a theory and technology of human-computer interaction as represented in the model of the HuComTech project.
  In: Proceedings of 2nd Cognitive Infocommunications International Conference. Ed.: by Baranyi Péter, IEEE Computer Society, New York, 249-255, 2011. ISBN: 9781457718069
2008
2006
updated: 2023-05-28, 01:15