You are here

Szabó Krisztián

Szabó Krisztián

Name: Szabó Krisztián
Other profiles: MTMT
Degree
 • doktori (PhD), Miskolci Egyetem (2010)
Profession: legal expert

Publication list

Uploaded publications:
65
Publications in DEA:
41
OA:
9
Date range:
2002-2023
2023
 1. Szabó, K.: Recenzió Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, Tremmel Flórián (szerk.): Kriminalisztika című tankönyvéről.
  Pro futuro. 13 (1), 1-5, 2023.
  (Ismertetett mű: Kriminalisztika. -Budapest : Fenyvesi Csaba?Herke Csongor?Tremmel Flórián, 2022. -624. -)
2022
 1. Elek, B., Szabó, K.: Tansegédlet a Büntetőeljárási jog 3. tantárgyhoz (Be. 579-843. ?).
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 141 p., 2022. ISBN: 9789634904458
2021
2020
 1. Elek, B., Szabó, K.: Tansegédlet a Büntetőeljárási jog 3. tantárgyhoz.
  Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 220 p., 2020. ISBN: 9789633188781
2019
 1. Elek, B., Szabó, K.: Szemelvények a büntető eljárásjog köréből.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 212 p., 2019. ISBN: 9789633188187
2018
 1. Szabó, K.: A letartóztatás aktuális kérdései.
  In: Eljárásjogi kodifikáció - Nemzetközi hatások. Szerk.: Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Patrocinium, Budapest, 99-112, 2018. ISBN: 9789634132042
 2. Szabó, K.: A védőhatóságról.
  In: Ünnepi kötet Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Karsai Krisztina et.al, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 881-887, 2018. ISBN: 9789633065709
2017
 1. Szabó, K.: Észrevételek az új büntetőeljárási jogintézményekhez.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 169-180, 2017. ISBN: 9789631293166
2016
 1. Szabó, K.: Some thoughts about codification proposals regarding the deadline of investigation in Hungary.
  In: Legal mechanisms to ensure the activities of economic entities. Eds.: Golovkin, Sherever, Landmark SIA, Riga, 183-191, 2016 ISBN: 18228658
2015
 1. Szabó, K.: A nyelvtani értelmezés jelentősége a büntetőeljárási kodifikáció során.
  In: Úton a bírói meggyőződés felé. Szerk.: Elek Balázs, Miskolczi Barna, Printart-Press, Debrecen, 117-126, 2015. ISBN: 9789638996367
 2. Szabó, K.: Flachbart Ernő.
  In: Magyar Jogtudósok V.. Szerk.: Hamza Gábor, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 145-157, 2015. ISBN: 9789633122433
2014
 1. Szabó, K.: Előzetes letartóztatás a nyomozási szakaszban.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 334-345, 2014. ISBN: 9789634736745
2013
Show all
updated: 2024-07-14, 02:23

Genre chart

Year chart

Language chart