You are here

Szabó Krisztián

Szabó Krisztián

Name: Szabó Krisztián
Other profiles: MTMT
Profession: legal expert

Publication list

Uploaded publications:
58
Publications in DEA:
34
OA:
9
Date range:
2002-2019
2019
 1. Elek, B., Szabó, K.: Szemelvények a büntető eljárásjog köréből.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 212 p., 2019. ISBN: 9789633188187
2018
 1. Szabó, K.: A védőhatóságról.
  In: Ünnepi kötet Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Karsai Krisztina et.al, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 881-887, 2018. ISBN: 9789633065709
2017
 1. Szabó, K.: Észrevételek az új büntetőeljárási jogintézményekhez.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 169-180, 2017. ISBN: 9789631293166
2016
 1. Szabó, K.: Some thoughts about codification proposals regarding the deadline of investigation in Hungary.
  In: Legal mechanisms to ensure the activities of economic entities. Eds.: Golovkin, Sherever, Landmark SIA, Riga, 183-191, 2016 ISBN: 18228658
2015
 1. Szabó, K.: A nyelvtani értelmezés jelentősége a büntetőeljárási kodifikáció során.
  In: Úton a bírói meggyőződés felé. Szerk.: Elek Balázs, Miskolczi Barna, Printart-Press, Debrecen, 117-126, 2015. ISBN: 9789638996367
 2. Szabó, K.: Flachbart Ernő.
  In: Magyar Jogtudósok V.. Szerk.: Hamza Gábor, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 145-157, 2015. ISBN: 9789633122433
2014
 1. Szabó, K.: Előzetes letartóztatás a nyomozási szakaszban.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 334-345, 2014. ISBN: 9789634736745
2013
2012
 1. Jancsó, Z., Szabó, K.: Az orvosi tevékenység büntetőjogi vonatkozásai.
  In: Az orvosszakértő a büntetőeljárásban. Szerk.: Elek Balázs, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 77-87, 2012. ISBN: 9879634735496
 2. Szabó, K.: Tanúvédelem a magyar büntetőeljárásban.
  HVGOrac, Budapest, 316 p., 2012. ISBN: 9789632581668
2011
 1. Szabó, K.: A tanúvédelem társadalmi kérdései.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 118-128, 2011. ISBN: 9789633181577
2009
2008
 1. Szabó, K.: A tanú személyi adatainak zártan kezelése.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 297-310, 2008.
 2. Szabó, K.: Büntetőjog és büntető eljárásjog.
  In: Jogi ismeretek. Írták: Kovács Zoltán, Nádas György, Petkó Mihály, Rab Henriett, Siska Katalin, Szabó Krisztián, Szemesi Sándor, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 183-214, 2008. ISBN: 9789634731146
Show all
updated: 2023-06-04, 02:20

Genre chart

Year chart

Language chart