You are here

Debreczeni Attila

Debreczeni Attila

Name: Debreczeni Attila
Other profiles: MTMT
Degree
 • CSc, MTA (1991)
 • MTA doktora, MTA (2004)
Profession: literary historian
Recommended links:

Publication list

Uploaded publications:
147
Publications in DEA:
81
OA:
49
Date range:
1985-2022
2022
 1. Debreczeni, A.: A tanfelügyelő Kazinczy programja.
  Irodtört. közl. 126 (4), 441-476, 2022.
2020
 1. Debreczeni, A.: Szöveghálót fon az estve: tanulmányok.
  Reciti, Budapest, 457 p., 2020. ISBN: 9786156255105
2018
 1. Debreczeni, A.: Az elektronikus kiadás színe és visszája.
  In: A humán tudományok és a gépi intelligencia. Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor, Gondolat K., Budapest, 48-61, 2018, (A humán tudományok alapkérdései : az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvsorozata, ISSN 2560-0885 ; 3.) ISBN: 9789636938703
 2. Kazinczy, F., Debreczeni, A., Deák, E., Doncsecz, E., Tóth, J.: Költemények.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1146 p. (2 kötet), 2018. ISBN: 9789633186954
2017
 1. Debreczeni, A.: Kazinczy versei Toldy Handbuchjában.
  In: Hortus Amicorum: Köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére. Szerk.: Bartha Katalin Ágnes, Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella-Nóra, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 214-221, 2017. ISBN: 9786067390773
2016
 1. Debreczeni, A.: "Szenczi Molnár Albert' keze".
  In: In via eruditionis: tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Szerk.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 271-278, 2016. ISBN: 9789633185759
 2. Debreczeni, A.: A Kazinczy kritikai kiadás műhelyéből.
  In: A legféltőbb kincs : előadások, tanulmányok. Szerk.: Nyiri Péter, Magyar Nyelv Múzeuma ; Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, Sátoraljaújhely, 21-24, 2016, (Múzsák kertje, ISSN 2063-9392 ; 4.) ISBN: 9786158024235
 3. Debreczeni, A.: Kollégiumi drámagyűjtemények.
  Irodalomtört. Közl. 120 (3), 406-409, 2016.
  (Ismertetett mű: szerk., sajtó alá rend. Demeter Júlia ; sajtó alá rend. Czibula Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna. -Kollégiumi drámagyűjtemények /Budapest : Argumentum, cop. 2015. -1110 p. : ill. ; 24 cm. -)
2015
 1. Debreczeni, A.: Kazinczy és az első gyűjteményes szonett-kiadás.
  In: Amicitia: Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára = Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés. Szerk.: Lengyel Réka, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Kiss Margit, Lénárt Orsolya, Reciti Kiadó, Budapest, 363-373, 2015. ISBN: 9786155478192
 2. Debreczeni, A.: Kazinczy kiadatlan levele és a Vida Lászlóhoz írott episztola története.
  In: "Hogy megállítaná a múló időt": Antológia Márkus Béla 70. születésnapjára. Szerk.: Imre László, Orpheusz Kiadó, Budapest, 25-38, 2015. ISBN: 9789639809659
 3. Debreczeni, A.: Kazinczy verseinek egy rejtélyes kézirata.
  In: In memoriam Görömbei András. Szerk.: Baranyi Norbert, Imre László, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 93-102, 2015. ISBN: 9789633184646
2014
 1. Debreczeni, A.: Kazinczy, a dokumentátor.
  In: Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig: I. Magyar felvilágosodás. Irodalom; II. (Mű)forma és értelmezés. Szerk.: Egyed Emese, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 281-289, 2014. ISBN: 9786068145570
 2. Debreczeni, A.: Kazinczy, az alkalmi költő.
  In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Szerk.: Biró Annamária, Boka László, Partium ; Budapest : Reciti, Nagyvárad, 97-104, 2014. ISBN: 9786068156606
 3. Debreczeni, A.: Kazinczy Daimoniájának hermetizmusa.
  In: "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 95-103, 2014. ISBN: 9789633184516
 4. Debreczeni, A.: Kazinczy emlékállító archívuma 1802-1803-ból.
  Irodalomtört. Közl. 118 (2), 226-244, 2014.
 5. Debreczeni, A.: Kritikai kiadás papíron és képernyőn.
  In: Textológia - filológia - értelmezés: Klasszikus magyar irodalom. Szerk.: Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 24-37, 2014. ISBN: 9789633184684
2013
 1. Debreczeni, A.: Nemzeti nagylét, nagy temető és - Batsányi: Egy nemzeti narratíva formálódása.
  In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk.: S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 208-226, 2013. ISBN: 9789633183847
Show all
updated: 2023-03-19, 01:56

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors

Csokonai Vitéz Mihály
Szentjóbi Szabó László
Show more