You are here

Dobi Edit

Name: Dobi Edit
Other profiles: MTMT
Profession: linguist

Publication list

Uploaded publications:
41
Publications in DEA:
32
OA:
21
Date range:
1998-2021
2021
 1. Dobi, E.: A szemiotikai textológia hozadéka a szövegek jelentésreprezentációjában.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 280 p., 2021. ISBN: 9789634546894
2019
 1. Dobi, E.: Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvtan.
  Magy. nyelvjár. 57 163-228, 2019.
  (Ismertetett mű: Tolcsvai Nagy Gábor szerk. -Nyelvtan /Budapest : Osiris Kiadó, 2017. -1152 p.)
2017
 1. Dobi, E.: A mentalizációs korlátokból adódó szövegértésbeli eltérések: A szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció lehetőségeiről.
  In: Esettanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 39-52, 2017. ISBN: 9789634739258
2016
 1. Dobi, E.: Gondolatok a koherenciáról.
  In: Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 11-20, 2016, (Officina textologica,ISSN 1417-4057 ; 19.) ISBN: 9789633186091
2015
 1. Dobi, E.: Konstringencia és tematikus progresszió.
  Magy. nyelvjár. 53 121-128, 2015.
2014
 1. Dobi, E., Domonkosi, Á., Pethő, J.: Stílusról, nyelvről sokszínűen: Szikszainé Nagy Irma hetvenedik születésnapjára.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 332 p., 2014. ISBN: 9789634737537
2013
 1. Dobi, E.: Petőfi S. János emlékére.
  Magy. nyelvjár. 51 179-180, 2013.
2012
 1. Dobi, E.: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai: diszkusszió.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 181 p., 2012. ISBN: 9789633182697
2011
 1. Dobi, E., Boda, I.: About the representation of text sentences in Semiotic Textology.
  Spracht. German. Linguist. Suppl. Supplement 1 163-175, 2011.
 2. Dobi, E.: A szemiotikai textológia a magyar szövegtani kontextusban: terminológiai kérdések a magyar nyelv szövegtanában.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 11-36, 2011, (Officina textologica, 1417-4057 ; 16.) ISBN: 9789633181140
2010
 1. Dobi, E.: A szövegszerűtlenség reprezentálásának lehetőségeiről első közelítésben.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 48 169-191, 2010.
2008
 1. Dobi, E.: A forgatókönyv-elemzés mint lehetséges támpont a szövegek tipológiájához.
  In: A forgatókönyv, mint dinamikus szövegszervező erő. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 25-36, 2008, (Officina textologica, 1417-4057 ; 14.) ISBN: 9789634731214
 2. Dobi, E.: A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő.
  Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 123 p., 2008. ISBN: 9634731214
 3. Dobi, E.: The possibilities of formal linguistic analysis in the representation of texts.
  In: Function and genres : studies on the linguistic features of discourse types / [hrsg. von] Gábor Tolcsvai Nagy, Peter Lang, Frankfurt am Main [etc.], 59-83, 2008, (MetaLinguistica ; 20.)
2007
 1. Dobi, E., Póczos, R.: A Lingua Hungarica sorozat új tankönyvei.
  In: Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Szerk.: Maticsák Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 105-110, 2007.
2006
 1. Dobi, E.: A formális nyelvi elemzés lehetőségei a szövegek reprezentációjában.
  In: Szöveg és típus Szövegtipológiai tanulmányok. Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 91-110, 2006. ISBN: 9789637094637
2005
 1. Dobi, E.: A korreferencialitás megnyilvánulásai magyar és német szövegekben.
  In: A korreferencialitás poliglott megközelítése. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma ISBN: 963472907X
2004
 1. Dobi, E., Kuki, Á.: A tudáskeretek elemzése szaknyelvi szövegben: a formalizálás lehetőségei.
  In: A szövegorganizáció elemzésének aspektusai : fogalmi sémák. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma ISBN: 9634728790
 2. Laczkó, T., Rácz, E., Czabán, K., Dobi, E., Debreceni Nyári Egyetem: Munkafüzet a Magyar üzleti nyelvkönyvhöz.
  Debreceni Nyári Egyetem, [Debrecen], 139 p., 2004. ISBN: 9638659211
2003
2002
 1. Dobi, E., Gellén, J.: 75 éves a Debreceni Nyári Egyetem = [75 Jahre Sommeruniversität Debrecen].
  Debreceni Nyári Egyetem Kht., [Debrecen], 197 p., 2002.
 2. Dobi, E.: A pragmatika szerepe a nyelvi rendszer egységeinek leírásában.
  In: Szöveg az egész világ : Petőfi Sándor János 70. születésnapjára. Szerk.: Andor József, Benkes Zsuzsa, Bókay Antal, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 153-164, 2002. ISBN: 9639372307
Show all
updated: 2022-09-25, 01:40