You are here

Bitskey István

Bitskey István

Name: Bitskey István
Other profiles: MTMT
Degree
 • CSc, MTA (1976)
 • DSc, MTA (1991)
 • MTA levelező tagja, MTA (2004)
 • MTA rendes tag, MTA (2013)
Profession: literary historian
Recommended links:
Dr. Bitskey István a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Publication list

Uploaded publications:
343
Publications in DEA:
94
OA:
21
Date range:
1963-2020
2020
 1. Bitskey, I.: Magyar-horváth diákcímerek a Bolognai Archiginnasióban.
  Gerundium. 11 (3-4), 244-248, 2020.
  (Ismertetett mű: Csizi István-Kovács Zsuzsa-Utasi Csilla: Magyar-horváth diákcímerek a bolognai Archiginnasióban című könyv ismertetője. -Budapest : Kossuth Kiadó, 2020)
2019
 1. Bitskey, I.: Püspökök a végvárban (1548-1596).
  MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport :, Budapest, 41 p., 2019. ISBN: 9789635089192
2018
 1. Bitskey, I.: "Megrostálás" - Hitvita kritikai kiadásban.
  Magy. tud. 179 (7), 1094-1097, 2018.
  (Ismertetett mű: Pázmány Péter, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Báthory Orsolya. -Alvinczi Péternek sok tétovázó kerengésekkel és cégéres gyalázatokkal felhalmozott feleletinek rövid és keresztyéni szelídséggel való megrostálása (1609) /Budapest: Universitas Kiadó, 2017. -222 o. -)
 2. Bitskey, I.: A 60 éves Győri L. János köszöntése.
  In: Világosító lámpás / főszerk. Fazakas Gergely Tamás ; szerk. Baranyai Norbert, Gonda László, Kovács Gergely, Sipos Ferenc, Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 11-14, 2018. ISBN: 9786158066563
 3. Bitskey, I.: Balassi Bálint Trinitas-értrlmezéséről.
  In: Világosító lámpás / főszerk. Fazakas Gergely Tamás ; szerk. Baranyai Norbert, Gonda László, Kovács Gergely, Sipos Ferenc, Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 17-23, 2018. ISBN: 9786158066563
 4. Bitskey, I.: Hungaricumok Halléban.
  Klió. 22 (2), 19-22, 2018.
 5. Bitskey, I.: Kultúraközvetítési folyamatok a kora újkori Közép-Európában.
  Magy. tud. 179 (12), 1886-1889, 2018.
  (Ismertetett mű: Éva Knapp, Gábor Tüskés. -Litterae Hungariae. Transformationsprozesse im europäischen Kontext (16.-18. Jahrhundert) /Münster : MV Wissenschaft 2018. -S. 592. -)
2017
 1. Bitskey, I.: Egy Kalauz-példány Tápiószelén.
  In: Lelkiség és irodalom : Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 103-106, 2017, (Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385) ISBN: 9789635088560
 2. Bitskey, I.: Katolikus szerzők iszlámképe a hódoltság idején.
  In: Viszály és együttélés: Vallások és felekezetek a török hódoltság korában. Szerk.: Ittzés Gábor, Universitas kiadó, Budapest, 133-154, 2017. ISBN: 9789639671638
 3. Bitskey, I.: Pázmány Péter a várháborúkról.
  In: Mozgó frontvonalak : Háború és diplomácia a várháborúk időszakában 1552-1568. Szerk.: Bujdosné Pap Györgyi, Fejér Ingrid, H. Szilasi Ágota, Dobó I. Vármúzeum, Eger, 195-205, 2017, (Studia Agriensia, ISSN 0231-0244 ; 35) ISBN: 9789637223518
 4. Bitskey, I.: Reformáció, konfeszszionalizáció és a "német kultúra" Ernst Walter Zeeden munkásságában.
  Klió. 21 (3), 31-34, 2017.
  (Ismertetett mű: Hgg. Markus Gerstmeier, Anton Schindling. -Ernst Walter Zeeden (1916-2011) als Historiker der Reformation, Konfessionsbildung und "deutscher Kultur" /Münster : Aschendorff Verlag, 2016. -)
 5. Bitskey, I.: University jubilees and university history writing: a challenging relationship.
  Gerundium. 8 (2), 147-152, 2017.
  (Ismertetett mű: ed. Pieter Dhondt. -University jubilees and university history writing: a challenging relationship /Leiden-Boston : Brill,2014. -257 p.)
2016
 1. Bitskey, I.: "Mindenképpen emberek s vitézek legyünk" (Zrínyi Miklós nemzetképe).
  In: Művészet és mesterség: Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. Szerk.: Horn Ildikó, Lauter Éva, Várkonyi Gáborm, Hiller István, Szirtes Zsófia, Balogh Zsuzsanna, Pászotr Katalin, Tamás Máté, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 349-360, 2016. ISBN: 9789632364971
 2. Bitskey, I., Fazakas, G., Luffy, K., Száraz, O.: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 538 p., 2016. ISBN: 9789633185759
 3. Bitskey, I.: Pázmány Péter és a Reihing-vita: Adalék az érseki könyvbeszerzéshez.
  In: Monokgraphia: Tamulmányok Monok István 60. születésnapjára. Szerk.: Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina, Kossuth Kiadó, Budapest, 98-101, 2016. ISBN: 9789630987028
2015
 1. Bitskey, I.: A vértanú és a király: Pázmány Péter István-napi prédikációjáról.
  In: Amicitia: Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára = Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés. Szerk.: Lengyel Réka, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Kiss Margit, Lénárt Orsolya, Reciti Kiadó, Budapest, 45-55, 2015. ISBN: 9786155478192
 2. Bitskey, I., Blaskó, B.: Az Esterházy család tettei és kiválósága.
  In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás: egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén. Szerk.: Ács Pál, Reciti Kiadó, Budapest, 294-300, 2015. ISBN: 9789637341991
 3. Bitskey, I.: Erasmiaanse omgangsvormen in school boeken uit Debrecen.
  In: Peregrinus sum: Studies in History of Hungarian-Dutch Cultural Relations in Honour of Ferenc Postma on the Occasion of his 70th Birthday. Szerk.: Margriet Gosker, István Monok, [Magánkiadás], Budapest; Amsterdam, 25-33, 2015. ISBN: 9789082385205
 4. Bitskey, I.: Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében.
  Universitas Könyvkiadó, Budapest, 234 p., 2015. ISBN: 9789639671492
2014
 1. Bitskey, I.: Zrínyi Miklós nemzetképe.
  Élet tud. 69 (51-52), 1606-1609, 2014.
2013
 1. Bitskey, I.: "Christus példájára néztek": a szentkultusz retorikája Pázmány Péter prédikációiban.
  In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 273-281, 2013. ISBN: 9786068145457
Show all
updated: 2023-02-05, 01:49

Genre chart

Year chart

Language chart

Journals

Show more

Other co-authors

Show more
Di Francesco, Amedeo
Hološová, Alžbeta
Keresztesné Várhelyi Ilona
Lónyainé Nagy Éva