You are here

Kiss János

Kiss János

Kiss János
DE > EK
Department of Theorotical Health Science and Applied Psychology
tanszékvezető főiskolai tanár, dékánhelyettes 1990-
Name: Kiss János
Other profiles: MTMT
Degree
 • dr. univ., KLTE (1995)
 • Ph.D, Debreceni Egyetem (2008)
Profession: psychologist

Publication list

Uploaded publications:
54
Publications in DEA:
52
OA:
7
Date range:
1995-2021
2021
 1. Kiss, J., Barth, A.: A személyiség és az önismeret szerepe a mentori munkában, a duális képzés során.
  In: Mentori kézikönyv : Szociális munka Duális képzés mentorainak. Szerk.: Fábián Gergely, Fedor Anita, Hüse Lajos, Szoboszlai Katalin, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 117-137, 2021.
 2. Kiss, J.: Ki, kinek a kije: mentorszerep a duális képzésben?.
  In: Mentori kézikönyv: Szociális munka Duális képzés mentorainak. Szerk.: Fábián Gergely, Fedor Anita, Hüse Lajos, Szoboszlai Katalin, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 73-87, 2021.
 3. Kiss, J.: Tanulói és a tanári személyiség kölcsönhatásai, avagy a pedagógiai kapcsolat fontosabb pszichológiai jelenségeinek bemutatása, az alapvető fogalmak mentén.
  In: Oktatásfejlesztési ismeretek a szakmai tanárok, a duális képzésben részt vevő oktatók, mentorok részére. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 83-143, 2021. ISBN: 9789633189382
 4. Kovács, J., Kiss, J., Kőműves, Z.: Társas és társadalomlélektani gondolatok, töprengések a covid-19 járvány kapcsán.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2021 "Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz" : Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Vámosiné Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 15, 2021. ISBN: 9789634903529
2019
 1. Sárváry, A., Kiss, J., Majer, R., Mohácsi, B., Kovács, J.: A Mentálhigiénés Iroda Tevékenysége a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán.
  In: Kortárs kihívások és megoldások a közegészségügyben : V. Közegészségügyi Konferencia, Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar, Marosvásárhely, 7, 2019.
 2. Kőműves, Z., Nagyné Koncz, M., Kovács, J., Kiss, J.: IKI GAI avagy időskori depresszió és demoralizáció vizsgálata intézményben élő idősek körében.
  In: Nyíregyházi Gerontológiai Napok XII. Nemzetközi Tudományos Konferencia : Absztraktfüzet. Szerk.: Patyán László, Bene Ágnes, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 16, 2019. ISBN: 9789634901532
2018
 1. Kiss, J.: Az együttérzés tanítása, avagy a gyűlöletet (magától) senki nem hagyja el.
  Párbeszéd. 5 (3), 1-3, 2018.
  (Ismertetett mű: Elliot Aronson. -Columbine után /Budapest : Ab Ovo Kiadói Kft., 2009. -188 p.)
 2. Kiss, J.: Széljegyzet....
  Acta med. sociol. 8 (25), 5-9, 2018.
 3. Majer, R., Sárváry, A., Mohácsi, B., Kovács, J., Kiss, J.: The mental health survey at the University of Debrecen Faculty of Health's students.
  In: Global challenges in a changing world : new roles and competencies in the field of nursing. Szerk.: Sárváry Attila, Papp Katalin, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 48-49, 2018. ISBN: 9789634900207
2017
 1. Kovács, J., Kiss, J.: Felmérések segítő szakmákra készülők tanulási stílusáról.
  In: Személyes tér - közös világ: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVI.. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet. Szerk.: Lippai Edit, Magyar Pszichológiai Társaság, Budapest, 233-234, 2017. ISBN: 9786158024150
 2. Kiss, J.: Révkalauzok, a szakkollégiumi vizeken: mentor, tutor, témavezető....
  In: Fiatal felnőttek iskolai és társadalmi inklúziójának támogatása. Szerk.: Hüse Lajos, Molnár Erzsébet, Evangélikus Roma Szakkollégium, Nyíregyháza, 145-162, 2017. ISBN: 9789631293821
2016
 1. Kiss, J.: A szakdolgozatok belső struktúrája, arányai, terjedelme, avagy mennyi is az annyi?.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 231-234, 2016. ISBN: 9789633185865
 2. Bodnár, É., Sass, J., Kiss, J.: A tanárokkal kapcsolatos elvárások tanulói és pedagógusszemmel.
  In: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, 348, 2016. ISBN: 9789633065136
 3. Kiss, J.: A társas kultúra és önismeret jelentősége a tanári személyiség fejlesztésében: A Kelet-Magyarországi képzési gyakorlatok és a változtatás lehetőségei.
  In: Inkluzív nevelés - inkluzív társadalom. Szerk.: Semsei Imre, Kovács Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 235-267, 2016. ISBN: 9789633186152
 4. Sass, J., Bodnár, É., Köpeczi-Bócz, T., Kiss, J.: Érzelmi igénybevétel a tanári pályán.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban 2015: Pedagógusok, tanulók, iskolák - az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világ. Szerk.: Tóth Péter, Holik Ildikó, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 105-111, 2016. ISBN: 9786155460944
2015
 1. Sass, J., Bodnár, É., Köpeczi-Bócz, T., Kiss, J.: Érzelmi igénybevétel a tanári pályán.
  In: Pedagógusok, tanulók, iskolák - az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa : tartalmi összefoglalók: XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Tóth Péter, Holik Ildikó, Tordai Zita, Óbudai Egyetem, Budapest, 274, 2015. ISBN: 9786155460531
 2. Sass, J., Bodnár, É., Kiss, J.: Hallgatói értékek, motiváció és érzelmi beállítódás, mint a jóllét előrejelzőinek összehasonlító vizsgálata - egy utánkövetéses vizsgálat első lépése.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban 2014: Oktatás és nevelés - Gyakorlat és tudomány. Szerk.: Tóth Zoltán, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, Debrecen, 304-318, 2015.
 3. Kiss, J., Almássy, Z., Kovács, K., Kovács, J.: Improving Self-knowledge and Social Culture in Teacher Training: Presentation of the Present Practice and Recommendation of a Possible Model.
  In: Cross-curricular connections. Szerk.: Attila Horváth H., Krisztián Pálvölgyi, Éva Bodnár, Judit Sass, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 51-64, 2015. ISBN: 9789636829506
 4. Kiss, J., Barth, A., Takács, P.: Munkaérték preferenciák és más tényezők állandósága és változásai egyetemi hallgatók körében.
  In: Szociálpszichológiai tanulmányok a Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék fennállásának 25. évfordulójára. Szerk.: Kovács Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 97-116, 2015. ISBN: 9789633185230
 5. Kiss, J., Almássy, Z., Kovács, K., Kovács, J.: Önismeret és társas kultúra.
  In: A tanárképzés jövőjéről. Szerk.: Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, 53-68, 2015. ISBN: 9789636829483
 6. Barth, A., Kiss, E., Kiss, J.: Topical problems of professional training of social work specialists: modern tendencies.
  In: Aktualni problemy sotsialnoyi roboty i pidhotovky fakhivtsiv: suchasni tendentsiyi: Materialy dopovidey ta povidomlen Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Szerk.: I. V. Kozubovskoyi, Ungvári Egyetem, Ungvár, 149-151, 2015.
2014
 1. Kiss, J.: Az ápoló utánpótlás: tehetséggondozás a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán.
  In: The present and the future of nursing and midwifery - VII. International Symposium : Abstract book = Az ápolói és szülésznői munka jelene és jövője - VII. Nemzetközi Szimpózium : Abstract gyűjtemény. Szerk.: Papp Katalin, Ozsváthné Karap Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, , 2014. ISBN: 9789634737292
 2. Sass, J., Bodnár, É., Kiss, J.: Hallgatói értékek, motiváció és érzelmi beállítódás mint a jóllét előrejelzőinek összehasonlító vizsgálata: egy utánkövetéses vizsgálat első lépései.
  In: XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány: tartalmi összefoglalók. Szerk.:: Buda András, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 61, 2014. ISBN: 9789634737421
Show all
updated: 2024-07-21, 01:32

Genre chart

Year chart

Language chart