You are here

Szikszainé dr Nagy Irma

Szikszainé dr Nagy Irma

Name: Szikszainé dr Nagy Irma
Other profiles: MTMT
Profession: linguist

Publication list

Uploaded publications:
81
Publications in DEA:
37
OA:
4
Date range:
1993-2016
2016
 1. Szikszainé Nagy, I.: A nyelvi játék mint versformáló erő.
  In: Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 145-167, 2016, (Officina textologica,ISSN 1417-4057 ; 19.) ISBN: 9789633186091
 2. Szikszainé Nagy, I.: Játékos komolyság - komoly játékosság Weöres Sándor költői játékterén.
  In: Prózától a líráig: Írások Nagy L. János tiszteletére. Szerk.: Tóth Szergej, Rozgonyiné Molnár Emma, SZTE Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 43-54, 2016. ISBN: 9786155455605
2015
 1. Szikszainé Nagy, I.: Onomasztikai játékok a költészetben.
  Acta Acad. Paedagog. Agriensis. Sect. Linguist. Hung. 42 191-202, 2015.
2014
2012
 1. Szikszainé Nagy, I.: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 207 p., 2012. ISBN: 9789633181942
 2. Szikszainé Nagy, I.: A szertartási és a költői litániák szöveg- és stílusszerkezetet teremtő alakzatai.
  In: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 157-196, 2012.
 3. Szikszainé Nagy, I.: Egy reklámszövegtípusról - határok nélkül.
  In: Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet / Balázs Géza, Veszelszky Ágnes szerk, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 204-208, 2012.
2011
 1. Szikszainé Nagy, I.: A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 251 p., 2011. ISBN: 9789633181249
 2. Szikszainé Nagy, I.: Szövegelemzés.
  In: Nyelvészetről mindenkinek. Szerk.: Balázs Géza, Inter Nonprofit Kft., Budapest, 344-350, 2011.
2010
 1. Szikszainé Nagy, I.: Kazinczy-epigrammák stílusszerkezete.
  In: Ragyogni és munkálni. Szerk.: Debreczeni Attila; Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 58-64, 2010. ISBN: 9789634733553
2009
 1. Szikszainé Nagy, I.: A Tóth Árpád-i "hegyi beszéd".
  Az Eszterházi Károly Főisk. Tud. Közl. Tan. M. Nyelv. 250-255, 2009.
 2. Szikszainé Nagy, I.: Bozsik Gabriella: Két évtized a helyesírásért.
  Magy. Nyelvőr. 133 (4), 496-498, 2009.
  (Ismertetett mű: Bozsik Gabriella. -Két évtized a helyesírásért /Eger : EKF Líceum K., 2008. -270 p.)
 3. Szikszainé Nagy, I.: Hallgatóság nélkül nincs szónoki beszéd.
  In: A testbeszéd és a szónoklat. Szerk.: A. Jászó Anna, Trezor Kiadó, Budapest, 136-139, 2009, (A régi új retorika)
 4. Szikszainé Nagy, I., Balázs, G.: Kazinczy Ferenc, a stílus teoretikusa és művésze.
  In: A nyelvújítás jelvilága. Szerk.: Balázs Géza, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 22-31, 2009, (Magyar szemiotikai tanulmányok ; 21.)
 5. Szikszainé Nagy, I.: On the rhetoric and stylistics of interrogative figures.
  Sprachtheorie und germanistische Linguistik. 19 (1), 61-68, 2009.
2008
 1. Szikszainé Nagy, I.: A kérdésalakzatok retorikája és stilisztikája.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 408 p., 2008.
 2. Szikszainé Nagy, I.: Alakzatfunkciók.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 56-61, 2008.
 3. Szikszainé Nagy, I.: A Tóth Árpád-i impresszionizmus.
  In: A Nyugat stiláris sokszínűsége / (szerk.) Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen, 159-166, 2008.
 4. Szikszainé Nagy, I.: Dubitáció.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 160-165, 2008.
 5. Szikszainé Nagy, I.: Hangalakzatok.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 259-260, 2008.
 6. Szikszainé Nagy, I.: Interrogáció.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 304-310, 2008.
 7. Szikszainé Nagy, I.: Kommunikáció.
  In: Alakzatlexikon : aretorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 339-343, 2008.
 8. Szikszainé Nagy, I.: Locus communis.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 378-379, 2008.
Show all
updated: 2023-01-29, 01:46