You are here

Tamásiné Dsupin Borbála

Tamásiné Dsupin Borbála

Tamásiné Dsupin Borbála
DE
Centre of Arts, Humanities and Sciences
főiskolai docens 1989-2014
Name: Tamásiné Dsupin Borbála
Other profiles: MTMT
Degree
 • PhD, Jyväskyläi Egyetem - Finland (2010)
Profession: music pedagogist

Publication list

Uploaded publications:
36
Publications in DEA:
34
OA:
6
Date range:
1989-2024
2024
 1. Tamásiné Dsupin, B., Hovánszki, J.: Alternatív zenei irányzatok sokszínűségének elmélete = Theory the diversity of alternative music pedagogy methods.
  In: Absztraktkötet : IX. "Különleges Bánásmód" Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia = Abstract Volume : 9th 'Special Treatment' International Interdisciplinary Conference. Szerk.: Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Debrecen, 169-171, 2024. ISBN: 9789634906155
 2. Tamásiné Dsupin, B., Hovánszki, J.: Alternatív zenei irányzatok sokszínűségének gyakorlata = Practice of the diversity of alternative music pedagogy methods.
  In: Absztraktkötet : IX. "Különleges Bánásmód" Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia = Abstract Volume : 9th 'Special Treatment' International Interdisciplinary Conference. Szerk.: Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Debrecen, 67-69, 2024. ISBN: 9789634906155
 3. Tamásiné Dsupin, B.: Alternatív zenepedagógiák relációja a magyar kisgyermekkori zenei nevelésben, fejlesztésben.
  In: Alternatív terápiás módszerek a sajátos nevelési igényű igényű gyermekek fejlesztésében. Szerk.: Árkosi Julianna; Egly Renáta Beáta, Editura Didactica Militans Casa Corpului Didactic Oradea, Nagyvárad, 50-58, 2024. ISBN: 9786069860571
 4. Tamásiné Dsupin, B.: A népi játék és a mozgás (ritmus) funkciója, és hatása a 3-7 éves gyermek személyiségfejlesztésében.
  In: "Néphagyományaink mozgáskultúrája, mint pedagógiai érték" : Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete - XXIV. Tavaszi Szakmai találkozó. Szerk.: Szigethy Miklósné, Zimonyi Károlyné, Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete, Szentendre, 23-24, 2024.
2023
 1. Tamásiné Dsupin, B.: "Kőketánc, kőketánc...": A játékfüzér mint örömszerző tevékenység.
  In: A teljesség harmóniája III. - A komplex művészeti nevelés módszertani lehetőségei. Szerk.: Gesztelyi Hermina Ágnes, Kis Gábor, Didakt Kiadó, Debrecen, 139-172, 2023. ISBN: 9786155212949
 2. Tamásiné Dsupin, B.: Alternatív zenepedagógiák relációja a magyar kisgyermekkori zenei nevelésben.
  In: Alternatív terápiás módszerek a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében : Nemzetközi Konferencia : Programfüzet
 3. Hovánszki, J., Tamásiné Dsupin, B.: Előszó.
  In: Gondolatok az óvodai zenei neveléshez / Hovánszki Jánosné, Tamásiné Dsupin Borbála, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 5, 2023. ISBN: 9789636151102
 4. Hovánszki, J., Tamásiné Dsupin, B.: Gondolatok az óvodai zenei neveléshez.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 69 p., 2023. ISBN: 9789636151102
 5. Tamásiné Dsupin, B.: Magyarságtudat a multikulturális Európában.
  In: Valorificarea diversităţii multietnice şi multiculturale / red. Árkosi Iuliana; Măslină Pop Ancuţa Gabriela, Editura Didactica Militans Casa Corpului Didactic Oradea, Nagyvárad, 18-19, 2023. ISBN: 9786069860588
 6. Tamásiné Dsupin, B.: Vokális cigány népdalok a kisgyermekkori zenehallgatásban.
  In: Gondolatok az óvodai zenei neveléshez / Hovánszki Jánosné, Tamásiné Dsupin Borbála, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 37-66, 2023. ISBN: 9789636151102
2022
 1. Tamásiné Dsupin, B.: Márton-napi népi játékok.
  Óvodai nev. 75 (8), 26-28, 2022.
2020
 1. Tamásiné Dsupin, B., Hovánszki, J., Barát, -.: "Angyal, kangyal, mikula?": értékápolás, értékközvetítés a zenei nevelés folyamatában.
  In: A teljesség harmóniája 2. : a művészettel nevelés kreatív élményei. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 57-69, 2020. ISBN: 9786155212796
 2. Tamásiné Dsupin, B., Hovánszki, J., Barát, -.: "Angyal, kangyal, mikula?": értékápolás, értékközvetítés a zenei nevelés folyamatában.
  In: A teljesség harmóniája 1. : a művészettel nevelés értelmezései. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 61-91, 2020. ISBN: 9786155212789
2018
 1. Tamásiné Dsupin, B.: A magyar népi játékok rendszerezési elvei.
  In: Kutatóműhelyek a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán. Szerk.: Láczay Magdolna; Biczó Gábor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 127-136, 2018. ISBN: 9789633187562
2016
 1. Tamásiné Dsupin, B.: "Ködmönt köszörülünk...": népi játékaink jövője az óvodapedagógiában.
  In: A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : pedagógiai szekciók = Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Uneverzity J. Selyeho- 2016 "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" : Sekcie pedagogickych". Szerk.: György Juhász, Yvette Orsovics, Melinda Nagy, Univerzita J. Selyeho, Komárno, 423-435, 2016. ISBN: 9788081221873
 2. Tamásiné Dsupin, B.: Hangszínvarázs: az auditív befogadókészség fejlésztésének kontextusában.
  In: Az élményszerű óvodai zenehallgatás aktuális kérdései : zenepedagógiai tanulmányok. Szerk.: Dsupin Borbála, Hovánszki Jánosné, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 76-85, 2016. ISBN: 9789633185827
2015
 1. Tamásiné Dsupin, B.: A zene és mozgás relációja az óvodai zenei nevelésben.
  In: Pedagógiai innovációk. Szerk.: Szerepi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 17-43, 2015. ISBN: 9789633184639
 2. Tamásiné Dsupin, B.: A zenei nevelés módszertana.
  In: Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetem, Debrecen, 47-77, 2015. ISBN: 9789634732051
Show all
updated: 2024-07-14, 02:14