You are here

Rusinné Fedor Anita

Rusinné Fedor Anita

Rusinné Fedor Anita
Name: Rusinné Fedor Anita
Other profiles: MTMT
Profession: sociologist, social politician
Source: NEPTUN system

Publication list

Uploaded publications:
65
Publications in DEA:
65
OA:
15
Date range:
1999-2019
2019
 1. Rusinné Fedor, A., Balla, P.: A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 "Értékteremtő Tudomány": Absztraktfüzet.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 23 p., 2019. ISBN: 9789634901563
 2. Rusinné Fedor, A.: A tudományos tevékenység jelene és perspektívái a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán: az Egészségszociológiai Tudományos Koordinációs Központ (ETKK) megalakulása.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 : "Értékteremtő Tudomány" : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 4, 2019. ISBN: 9789634901563
 3. Rusinné Fedor, A.: Az önminősített egészségi állapot mintázata a gazdasági aktivitás kontextusában.
  In: Kortárs kihívások és megoldások a közegészségügyben : V. Közegészségügyi Konferencia, Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar, Marosvásárhely, 6, 2019.
 4. Rusinné Fedor, A., Jávorné Erdei, R.: The phenomenon and the characteristics of precariate in Hungary: labormarket situation, precariate, subjective health.
  In: 5th CARPE Conference : Horizon Europe and beyond : Proceedings. Eds.: Javier Orozco Messana, Juan Miguel Martínez Rubio, Editorial Universitat Politècnica de Valencia - UPV, Valencia, Spanyolország, 252-257, 2019. ISBN: 9788490487891
2018
 1. Kiss-Kondás, D., Rusinné Fedor, A., Kiss-Tóth, E.: Középiskolás diákok szexuális magatartásának és tájékozottságának vizsgálata.
  Egészségtud. Közl. 8 (2), 19-32, 2018.
 2. Jávorné Erdei, R., Barth, A., Rusinné Fedor, A., Takács, P.: Measuring the factors affecting health literacy in East Hungary health literacy in the adult population of Nyíregyháza city.
  Kontakt. 20 (4), e375-e380, 2018.
  Journal metrics:
  Q3 Nursing (miscellaneous)
  Q2 Philosophy
  Q4 Public Health, Environmental and Occupational Health
2017
 1. Láczay, M., Rusinné Fedor, A.: A szabolcs-szatmár-beregi fiatalok bizalmi kapcsolatainak bemutatása kockázati téyezők elemzése alapján: prediktorok és protektorok egy vizsgálat adatbázisának több dimenziós elemzésében.
  In: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere. Szerk.: Fábián Gergely, Szoboszlai Katalin, Hüse Lajos, Periféria Egyesület, Nyíregyháza, 73-90, 2017. ISBN: 9789631291506
 2. Rusinné Fedor, A., Toldiné Bélteki, A.: Labour market opportunities of women with young children after childbirth.
  Kontakt. 19 (3), 236-243, 2017.
  Journal metrics:
  Q4 Nursing (miscellaneous)
  Q2 Philosophy
  Q4 Public Health, Environmental and Occupational Health
 3. Rusinné Fedor, A., Fónai, M.: Női kettős karrier és a prekariátus jelensége.
  In: V. International Research Intitute (IRI) Társadalomtudományi Konferencia: Tartalmi összefoglalók. Szerk.: Karlovicz János, International Research Institute, Stúrovo, 69, 2017.
2016
 1. Rusinné Fedor, A., Balogh, E.: A cigány gyerekek szocializációja a szakirodalom tükrében.
  In: Helyzetkép a magyarországi romákról. Szerk.: Kósa Zsigmond, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 28-44, 2016. ISBN: 9789633185872
 2. Jóna, G., Rusinné Fedor, A.: Az alkalmazott kutatás néhány fontos lépése.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 194-211, 2016. ISBN: 9789633185865
 3. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Előszó.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 5-7, 2016. ISBN: 9789633185865
 4. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Hogyan és mit kutassunk?.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 8-25, 2016. ISBN: 9789633185865
 5. Rusinné Fedor, A., Biszkuné Orosz, T., Balogh, E.: Inkluzivitással a sikeres munkaerő-piaci integrációért.
  In: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, 168, 2016. ISBN: 9789633065136
 6. Rusinné Fedor, A.: Inkluzivitással a sikeres munkaerő-piaci integrációért.
  In: Inkluzív nevelés - inkluzív társadalom. Szerk.: Semsei Imre, Kovács Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 106-127, 2016. ISBN: 9789633186152
 7. Rusinné Fedor, A.: Középiskolások jövőbeli tervei, munkaerő-piaci és családalapítási aspirációi.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2016: Oknyomozó tudomány, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 13-14, 2016.
Show all
updated: 2020-10-18, 01:44

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 25
Q2 2 (8%)
N/A 23 (92%)

SCImago subject areas and categories

Arts and Humanities (2)
Philosophy (2)
Medicine (2)
Public Health, Environmental and Occupational Health (2)
Nursing (2)
Nursing (miscellaneous) (2)

Genre chart

Year chart

Language chart