You are here

Erös Vilmos

Name: Erös Vilmos
Other profiles: MTMT
Profession: historian

Publication list

Uploaded publications:
65
Publications in DEA:
45
OA:
5
Date range:
1995-2018
2018
 1. Erős, V.: A múlt mint történelem.
  Klió. 27 (1), 90-99, 2018.
2016
 1. Erős, V., Káli, R., Törő, L., Kavecsánszki, M.: Approaches to Historiography.
  Kapitális Ltd., Debrecen, 231 p., 2016. ISBN: 9789634739517
2014
 1. Erős, V.: A középkori történetírás.
  Mikes International. 14 (1), 62-77, 2014.
 2. Erős, V., Törő, L.: Lajos Thallóczy, Der Historiker und Politiker Hrsg. Dzevad Juzbasic - Ress Imre. 1. Auflage, Sarajevo-Budapest 2010. 262 o. Thallóczy Lajos, a történész és politikus..
  Századok. 148 (3), 813-816, 2014.
  (Ismertetett mű: Hrsg. Dževad Juzbašić, Imre Ress. -Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker /Sarajevo; Budapest : MTA Történettudományi Intézete ; Bosznia és Hercegovina Tudományos és Művészeti Akadémia Történeti Intézete, 2010. -262 p. -)
 3. Erős, V.: Van-e a történelemnek elmélete?.
  Mikes International. 14 (3), 55-63, 2014.
2012
 1. Erős, V.: A történetírás-történet paradigmái.
  In: Történeti Tanulmányok XIX. : "A historiográfia műhelyében" : Tanulmányok a 2010. november 25-én Debrecenben tartott historiográfiai konferencia anyagábó. Szerk.: Velkey Ferenc, Erős Vilmos, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 9-20, 2012.
 2. Erős, V., Takács, Á.: Előszó.
  In: Tudomány és ideológia között: tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról. Szerk.: Erős Vilmos, Takács Ádám, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 7-9, 2012, (Talentum Sorozat, ISSN 2063-3718 ; 13) ISBN: 9789633121214
 3. Erős, V.: Habsburg-emlékezet a két világháború között: Romsics Gergely: Nép, nemzet, birodalom.
  Aetas. 27 (2), 145-150, 2012.
  (Ismertetett mű: Romsics Gergely. -Nép, nemzet, birodalom : A Habsburg Birodalom emlékezete a né-met, osztrák és magyar történetpolitikai gondolkodásban, 1918-1941 /Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 2010. -465 p.)
 4. Erős, V.: Historiográfia-írás Magyarországon 1945 után.
  In: Tudomány és ideológia között : Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról. Szerk.: Erős Vilmos, Takács Ádám, Eötvös Kiadó, Budapest, 150-166, 2012.
 5. Erős, V., Takács, Á.: Tudomány és ideológia között.
  Eötvös Kiadó, Budapest, 167 p., 2012. ISBN: 9789633121214
2011
 1. Erős, V.: A magyar történetírás a dualizmus korában.
  Erdélyi Múzeum. 73 (3-4), 12-22, 2011.
 2. Erős, V.: Das Textbuch als "kulturelle Repräsentation": Über die historiographische Sammlung von Adam Budd.
  kakanien revisited 6 1-6, 2011.
  (Ismertetett mű: Adam Budd (Hg.). -The Modern Historiography Reader /London : Western Sources; New York: Routledge, 2009. -534 p.)
 3. Erős, V.: Hóman Bálint és a historiográfia.
  In: A tudomány határai. Szerk.: Cseke Péter, Korunk/Kompress K., Kolozsvár, 153-162, 2011.
Show all
updated: 2023-02-05, 01:39