You are here

Tóth Judit

Tóth Judit

Tóth Judit
Name: Tóth Judit
Other profiles: MTMT
Degree
 • Dr. Univ., Kossuth Lajos Tudományegyetem (1984)
 • PhD, Kossuth Lajos Tudományegyetem (1997)
 • habilitáció, Debreceni Egyetem (2007)
Consulting hours:
szerda 11:00 - 12:01
csütörtök 09:00 - 10:00
Recommended links:
Dr. Tóth Judit a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola oktatója - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Publication list

Uploaded publications:
54
Publications in DEA:
46
OA:
9
Date range:
1994-2021
2021
 1. Tóth, J., Nagy, L.: "Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén": az emberi és angyali létezés kérdései az ókeresztény korban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 288 p., 2021. ISBN: 9789633189351
2019
 1. Tóth, J., Papp, G.: Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában.
  Hernád Kiadó, Sárospatak, 194 p., 2019. ISBN: 9786155787089(fűzött)
 2. Tóth, J.: Mártírok, szentek, keresztény filozófusok Nüsszai Szent Gergely műveiben.
  Kairosz Kiadó, Budapest, 371 p., 2019. ISBN: 9789635140091(fűzött)
2018
 1. Kazinczy, F., Debreczeni, A., Deák, E., Doncsecz, E., Tóth, J.: Költemények.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1146 p. (2 kötet), 2018. ISBN: 9789633186954
2017
 1. Tóth, J.: Keresztény gyász és/vagy birodalmi retorika?: Nüsszai Szent Gergely beszéde Aelia Flavia Flacilla császárné halála alkalmából.
  In: Vallás és hatalom az egyházatyák korában. Szerk.: Bugár M. István; Gyurkovics Miklós, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 109-121, 2017, (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 7) ISBN: 9786155073649
 2. Tóth, J., Bódi, K.: Szerkesztői előszó.
  Studia Lit. 1 (4), 3-8, 2017.
2016
 1. Tóth, J.: Györök Tibor: A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban.
  Vallástudományi Szemle. 12 (1), 128-133, 2016.
  (Ismertetett mű: A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban / Györök Tibor)
2015
2014
2013
 1. Tóth, J.: Ekphrasis és dicsőítés Nyssai Szent Gergely Szent Theodóros mártírról mondott homíliájában.
  In: Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára. Szerk.: Forisek Péter, Tóth Orsolya, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 221-231, 2013. ISBN: 9789634736301
2012
 1. Tóth, J.: Az ókori világ kutatása: Az ISAW-ról és Cribiore kutatásairól.
  Klió. 21 (2), 46-53, 2012.
  (Ismertetett mű: Raffaella Cribiore. -The School of Libanius on Late Antique Antioch /Princeton; Oxford : Princeton University Press, 2007)
 2. Tóth, J.: Hol van a Paradicsom?: Az Édenkert "lokalizálása" a bűnbeesés előtt és után Nüsszai Szent Gergely exegézisében.
  In: Szentírás-értelmezés és teremtésfelfogás az ókeresztény korban : válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság V. és VI. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból. Szerk.: Heidl György, Kendeffy Gábor, Szent István Társulat, Budapest, 164-176, 2012, (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 4.) ISBN: 9789632773872
 3. Tóth, J.: Kritikusi topográfia (mítoszkritikai) útjelzőkkel: Kányádi András: A képzelet topográfiája.
  Alföld. 63 (2), 120-125, 2012.
  (Ismertetett mű: Kányádi András. -A képzelet topográfiája : mítoszkritikai esszék /Kolozsvár : Korunk : KOMP-PRESS, 2010. -301 p.)
2011
 1. Tóth, J.: A keresztény rétorika szükségességéről (Szent Ágoston: De Doctrina Christiana, IV. könyv).
  In: Eruditio, virtus et constantia : tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 11-17, 2011. ISBN: 9789633181065
2010
 1. Tóth, J.: Joseph Ratzinger (XVI. Benedek) Názáreti Jézus: A Jordániában való megkeresztelkedéstől a színeváltozásig.
  Kereszt. szó. 21 (3), [2], 2010.
  (Ismertetett mű: Joseph Ratzinger (XVI. Benedek) ; [ford. Rokay Zoltán]. -Názáreti Jézus /Budapest : Szent István Társulat, 2008. -339 p. -)
 2. Tóth, J.: Ki az áldozat?: Iphigenia és Agamemnón alakjának értelmezése Euripidés és Michael Cacoyannis alkotásaiban.
  In: Xenia : tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Szerk.: M. Nagy Ilona, Szekeres Csilla, Takács Levente, Varga Teréz, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 279- 289, 2010, (Agatha,1219-7130 ; 24)
 3. Vanyó, L., Tóth, J.: Nüsszai Szent Gergely teológiai antropológiája.
  Jel Kiadó, Budapest, 296 p., 2010. ISBN: 9789639670730
Show all
updated: 2023-02-05, 01:53

Genre chart

Year chart

Language chart