You are here

Tóth Judit

Tóth Judit

Tóth Judit
Name: Tóth Judit
Other profiles: MTMT
Degree
 • Dr. Univ., Kossuth Lajos Tudományegyetem (1984)
 • PhD, Kossuth Lajos Tudományegyetem (1997)
 • habilitáció, Debreceni Egyetem (2007)
Consulting hours:
szerda 11:00 - 12:01
csütörtök 09:00 - 10:00
Recommended links:
Dr. Tóth Judit a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola oktatója - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Publication list

Uploaded publications:
65
Publications in DEA:
57
OA:
9
Date range:
1994-2024
2024
2021
 1. Tóth, J.: "Nőnek teremtette" (Gen 1,27): Krisztusnak szentelt női életformák az ókeresztény korba n.
  In: A másikért való lét. Szerk.: Tornay Krisztina, Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium, Debrecen, 93-117, 2021. ISBN: 9786156286017
 2. Tóth, J., Nagy, L.: "Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén": az emberi és angyali létezés kérdései az ókeresztény korban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 288 p., 2021. ISBN: 9789633189351
2020
 1. Tóth, J.: Előszó.
  In: Test és társadalom a patrisztikus korban: Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XIV. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból. Szerk.: Sághy Marianne, D. Tóth Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-9, 2020. ISBN: 9789633188453
 2. Tóth, J.: Nüsszai Szent Gergely az örök életről.
  Vigilia. 85 (4), 260-268, 2020.
 3. Tóth, J.: Pogány tanítványból csodatévő püspök.
  In: Biográfia és identitás. Szerk.: Tóth Orsolya, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Klasszika-filológiai Tanszék, Debrecen, 215-234, 2020, (Hereditas Graeco-Latinitatis, ISSN 2064-9754 ; 8.) ISBN: 9789634901716
2019
 1. Tóth, J.: A Nagy Szent Baszileiosznak tulajdonított 38. levél kora újkori recepciója: Nüsszai Szent Gergely: Ad Petrum (fratrem) de differentia essentiae et hypostaseos.
  In: Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában: A Magyar Patrisztikai Társaság XVII. konferenciája az ókori kereszténységről. Szerk.: Tóth Judit, Papp György, Hernád Kiadó, Sárospatak, 85-102, 2019, (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 8) ISBN: 9786155787089
 2. Tóth, J., Papp, G.: Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában.
  Hernád Kiadó, Sárospatak, 194 p., 2019. ISBN: 9786155787089(fűzött)
 3. Tóth, J.: Előszó.
  In: Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában: A Magyar Patrisztikai Társaság XVII. konferenciája az ókori kereszténységről. Szerk.: Tóth Judit, Papp György, Hernád Kiadó, Sárospatak, 5-9, 2019, (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 8) ISBN: 9786155787089
 4. Tóth, J.: Istenképiség és átistenülés Nüsszai Szent Gergely teológiájában.
  In: Istenképiség, átistenülés, emberi méltóság. Szerk.: Puskás Attila; Perendy László, Szent István Társulat, Budapest, 90-104, 2019. ISBN: 9789632777818
 5. Tóth, J.: Mártírok, szentek, keresztény filozófusok Nüsszai Szent Gergely műveiben.
  Kairosz Kiadó, Budapest, 371 p., 2019. ISBN: 9789635140091(fűzött)
 6. Tóth, J.: Orpheus és a költészet hatalma.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Phil. 23 (1), 45-58, 2019.
2018
 1. Kazinczy, F., Debreczeni, A., Deák, E., Doncsecz, E., Tóth, J.: Költemények.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1146 p. (2 kötet), 2018. ISBN: 9789633186954
2017
 1. Tóth, J.: Keresztény gyász és/vagy birodalmi retorika?: Nüsszai Szent Gergely beszéde Aelia Flavia Flacilla császárné halála alkalmából.
  In: Vallás és hatalom az egyházatyák korában. Szerk.: Bugár M. István; Gyurkovics Miklós, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 109-121, 2017, (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 7) ISBN: 9786155073649
 2. Tóth, J., Bódi, K.: Szerkesztői előszó.
  Studia Lit. 1 (4), 3-8, 2017.
2016
 1. Tóth, J.: Györök Tibor: A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban.
  Vallástudományi Szemle. 12 (1), 128-133, 2016.
  (Ismertetett mű: A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban / Györök Tibor)
2015
2014
2013
 1. Tóth, J.: Ekphrasis és dicsőítés Nyssai Szent Gergely Szent Theodóros mártírról mondott homíliájában.
  In: Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára. Szerk.: Forisek Péter, Tóth Orsolya, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 221-231, 2013. ISBN: 9789634736301
2012
Show all
updated: 2024-04-14, 01:49

Genre chart

Year chart

Language chart