You are here

Rácz Anita

Name: Rácz Anita
Other profiles: MTMT
Degree
 • PhD, Debreceni Egyetem (2003)
 • Habilitáció, Debreceni Egyetem (2015)
Profession: linguist

Publication list

Uploaded publications:
36
Publications in DEA:
27
OA:
2
Date range:
1996-2022
2022
 1. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V., Kis, T.: A magyar helynevek története.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2022. ISBN: 9789636150334
 2. Rácz, A.: A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára..
  Partium Christian University, Oradea, 408 p., 2022. ISBN: 9786069673393
 3. Rácz, A.: Settlement Names Referring to Eastern Slavic Settlers in Medieval Hungary.
  Voprosy Onomastiki. 19 (2), 85-103, 2022.
  Journal metrics:
  Q3 Communication (2021)
  Q3 Linguistics and Language (2021)
2019
 1. Rácz, A.: Beszámoló a 2018/2019. tanévről.
  Magy. nyelvjár. 57 229-232, 2019.
2018
 1. Rácz, A.: Beszámoló a 2017/2018. tanévről.
  Magy. nyelvjár. 56 203-205, 2018.
2017
 1. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: History of Hungarian Toponyms.
  Helmut Buske Verlag, Hamburg, 313 p., 2017. ISBN: 9783875488449
2016
 1. Rácz, A.: Etnonimák a régi magyar településnevekben.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 196 p., 2016. ISBN: 9789633185711
 2. Rácz, A.: Régi magyar településnév-típusok relatív kronológiai viszonyai.
  In: Az ember és a nyelv - térben és időben: Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Szerk.: Benő Attila, T. Szabó Csilla, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 50-61, 2016. ISBN: 9786067390476
2015
2014
2013
 1. Rácz, A.: Ethnic groups and settlement names in Hungary.
  Nyelvtud. Közl. 109 255-266, 2013.
2012
 1. Rácz, A.: Bölcskei Andrea: A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában.
  Magy. Nyelv. 108 367-370, 2012.
  (Ismertetett mű: Bölcskei Andrea. -A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában /Budapest : Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2010)
 2. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. ISBN: 9789633182123
2011
 1. Rácz, A.: Adatok a népnévvel alakult régi településnevek történetéhez.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 248 p., 2011. ISBN: 9789633180990
 2. Rácz, A.: Gondolatok a Magyarad ~ Magyaród helynevekről.
  Helynévtört. Tanulm. 6 35-45, 2011.
2010
 1. Rácz, A.: Szláv népneveink jelentéstörténetéhez.
  Magy. Nyelv. 106 (4), 396-410, 2010.
2009
 1. Rácz, A.: Nyugati népek megnevezéseinek változásai a magyar nyelvben.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 47 81-97, 2009.
2008
 1. Rácz, A.: Helynévképzők az ómagyar kori népnévi eredetű helynevekben.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 46 103-124, 2008.
 2. Rácz, A., Bölcskei, A., Császi, I.: Népnévi eredetű településneveink szerkezeti sajátosságairól, alaki változásairól.
  In: Név és valóság : a VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 230-240, 2008.
Show all
updated: 2023-02-05, 02:07

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 14
Q3 1 (7.1%)
N/A 13 (92.9%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (1)
Communication (1)
Linguistics and Language (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors