You are here

Lukácsné Marinka Melinda

Lukácsné Marinka Melinda

Lukácsné Marinka Melinda
Name: Lukácsné Marinka Melinda

Publication list

Uploaded publications:
37
Publications in DEA:
37
OA:
4
Date range:
2005-2020
2020
 1. Lukácsné Marinka, M.: A gávavencsellői német nemzetiségi örökségesítés.
  In: Jogok és lehetőségek a társadalomban.. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institute, Komárno, 185-195, 2020. ISBN: 9788089691692
 2. Lukácsné Marinka, M.: Első világháborús emlékezeti terek Nagykállóban.
  In: A Nagy Háború néprajza. Szerk.: Kavecsánszki Máté, Keményfi Róbert, Kapitális Kft., Debrecen, 199-224, 2020, (Studia Folkloristica et Ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 81)
 3. Lukácsné Marinka, M.: Háború és Katonasors.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Debrecen, 376 p., 2020. ISBN: 9789634902201
 4. Lukácsné Marinka, M.: Online felületek az örökségelemek néprajzi feltárásában és ismeretátadásában.
  In: Történelmi és néprajzi örökségek az ókortól napjainkig: Virtuális múzeumok, internetes adattárak, gyűjtemények és használatuk lehetőségei. Szerk.: Nagy Molnár Miklós, Körösparti Péter, Györffy István Nagykun Múzeum, Karcag, 197-219, 2020, (Nagykunsági füzetek ; 9) ISBN: 9789637354083
 5. Bálint, Z., Lukácsné Marinka, M.: Popular Culture and War.
  MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 192 p., 2020. ISBN: 9789634902577
2019
 1. Lukácsné Marinka, M.: Az örökségesítés kérdése a német nemzetiségi néprajzi kutatásokban.
  In: Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institut s.r.o., Komárno, 306-313, 2019. ISBN: 9788089691630
 2. Bihari Nagy, É., Lukácsné Marinka, M.: Néprajzi Tanszék 70 Debrecen.
  Debreceni Egyetem, Néprajzi Tanszék; MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 96 p., 2019. ISBN: 9789634901211
2018
 1. Lukácsné Marinka, M.: Identitásőrzés és szimbolikus térmegjelölés.
  In: Táj és kultúra 1.. Szerk.: Kavecsánszki Máté, Marinka Melinda, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Debrecen, 121-139, 2018. ISBN: 9789634900733
 2. Lukácsné Marinka, M.: Sathmarschwäbische Heimatbücher als Erinnerungsorte und als ethnografische Quellen.
  In: Formen, Orte und Diskurse / head of the ed. board Elek Bartha, MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 69-78, 2018. ISBN: 9789633187272
 3. Lukácsné Marinka, M.: Vorwort.
  In: Formen, Orte und Diskurse / head of the ed. board Elek Bartha, MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 7-8, 2018, (Ethnographica et folkloristica Carpathica, ISSN 0139-0600 ; 20) ISBN: 9789633187272
2016
 1. Bihari Nagy, É., Keményfi, R., Lukácsné Marinka, M., Kavecsánszki, M.: Diptichon: Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére.
  Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 944 p., 2016. ISBN: 9789634739272
 2. Lukácsné Marinka, M.: Szatmári sváb emlékezeti terek: Mezőpetri közösségi emlékhelyei.
  In: Diptichon : Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére. Szerk.: Bihari Nagy Éva, Keményfi Róbert, Marinka Melinda, Kavecsánszki Máté, DE Néprajzi Tanszék, MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 301-324, 2016. ISBN: 9789634739272
2015
 1. Lukácsné Marinka, M.: Brücke - a szatmári svábok identitásformálásának határon átívelő jelenségei.
  In: Hármas határok néprajzi értelmezésben. Szerk.: Turai Tünde, MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 280-294, 2015. ISBN: 9789635670628
2014
2013
 1. Lukácsné Marinka, M.: 21. századi sváb ünnepek identitásőrző jellege Szatmárban.
  In: Ünnepek, ünnepkörök történelmi és néprajzi vonatkozásai. Szerk.: Bartha Elek, Csiszár Imre, Forisek Péter, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 144-159, 2013, (Studia folkloristica et ethnographica, 0138-9882 ; 57.) ISBN: 9789634736394
2012
 1. Lukácsné Marinka, M.: "Heimatbuch" - egy sajátos műfaj jellemzőiről és néprajzi hasznosíthatóságáról.
  Ethnographia. 123 (4), 344-368, 2012.
  Journal metrics:
  Q4 Anthropology
 2. Lukácsné Marinka, M.: Identitásörző tevékenység és felekezeti kötődés egy romániai sváb falu viszonylatában.
  In: Tanulmányok Ujváry Zoltán 80. születésnapja alkalmából. Szerk.: Kavecsánszki Máté, Szászfalvi Márta, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Debrecen, 131-140, 2012. ISBN: 9789630831291
 3. Lukácsné Marinka, M.: Identitásőrző tevékenység és felekezeti kötődés egy romániai sváb falu viszonylatában.
  In: Tanulmányok Ujváry Zoltán 80. születésnapja alkalmából. Szerk.: Kavecsánszki Máté, Szászfalvi Márta, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 131-140, 2012. ISBN: 9789630831291
Show all
updated: 2023-01-29, 01:54

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 8
Q4 1 (12.5%)
N/A 7 (87.5%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (1)
Anthropology (1)

Genre chart

Year chart

Language chart