You are here

Csige István

Csige István

Csige István
MTAATOMKI
tanszékvezető egyetemi docens 2009-
Name: Csige István
Affiliation: MTA Atommagkutató Intézet. Környezetfizikai Tanszék / Hungarian Academy of Sciences Institute for Nuclear Research.
Other profiles: MTMT
Degree
 • PhD, Debreceni Egyetem (1998)

Publication list

Uploaded publications:
32
Publications in DEA:
28
OA:
3
Date range:
1994-2022
2022
 1. Sóki, E., Gyila, S., Csige, I.: A conceptual model for radon transport in mofettes of Covasna area, Romania.
  In: VIII. Terrestrial Radioisotopes in Environment : International Conference on Environmental Protection : Book of Abstracts. Ed.: by Tibor Kovács, Edit Tóth-Bodrogi, Gergő Bátor, Réka Nagy, Social Organization for Radioecological Cleanliness, Vonyarcvashegy, 78, 2022. ISBN: 9786158163224
 2. Sóki, E., Gyila, S., Csige, I.: Origin and transport of radon in a dry and in a wet mofette of Covasna, Romania.
  J. Environ. Radioact. 251-252 106962, 2022.
  Journal metrics:
  Q2 Environmental Chemistry (2021)
  Q2 Health, Toxicology and Mutagenesis (2021)
  Q2 Medicine (miscellaneous) (2021)
  Q2 Pollution (2021)
  Q2 Waste Management and Disposal (2021)
 3. Csige, I., Béres, K.: Radon a Rákóczi-barlang légterében.
  In: Calce et malleo - Mésszel és kalapáccsal : 12. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Szerk.: Fehér Béla, Molnár Kata, Lukács Réka, Czuppon György, Kereskényi Erika, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet, Budapest, 30-32, 2022. ISBN: 9789637331008
2021
 1. Sóki, E., Gyila, S., Csige, I.: Anomalous spatial variation of radon in two dry carbon dioxide spas of Covasna, Romania.
  Rom. Rep. Phys. 73 (1), 1-10, 2021.
  Journal metrics:
  Q2 Physics and Astronomy (miscellaneous)
2018
 1. Csige, I., Csegzi, S., Gyila, S., Sóki, E.: Indoor radon levels in areas affected by geogas seepages.
  In: , Czech Geological Survey & RADON v.o.s, Prague, 29-34, 2018.
 2. Csige, I., Gyila, S., Sóki, E.: Radon a kovásznai Pokolsár vizében és légterében.
  In: XX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), Gyulafehérvár, 161-165, 2018.
 3. Sóki, E., Gyila, S., Csige, I.: Radonanomáliák a Csomád környéki mofetták légterében.
  In: XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Szerk.: Füleky György, MAG Mezőgazdaságért Alapítvány, Gödöllő, 289-292, 2018. ISBN: 9786150016450
2017
 1. Sóki, E., Gyila, S., Csige, I.: Erdélyi mofetták radonkibocsátása.
  In: Ahol az elemek találkoznak: víz, föld és tűz határán: 8. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Szerk.: Dégi Júlia, Király Edit, Kónya Péter, Kovács István János, Pál-Molnár Elemér, Thamóné Bozsó Edit, Török Kálmán, Udvardi Beatrix, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Budapest, 150-151, 2017. ISBN: 9789636713119
 2. Csige, I., Futó, I., Janovics, R., Molnár, M., Rinyu, L., Palcsu, L., Major, I., Túri, M., Sóki, E., Molnár, J.: Estimation of Uptake Rate of Carbon Dioxide Through the Skin by Measurement of Carbon Isotope Ratio of Exhaled Air.
  In: 14th Workshop of the European Society for Isotope Research, ESIR 2017 : Book of Abstracts. Ed.: Roxana Elena Ionete, National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies : ICSI Rm. Vâlcea, Băile Govora, 123-124, 2017. ISBN: 9789730245035
 3. Sóki, E., Csige, I.: Radon a mátraderecskei mofettában.
  In: XLII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport, Hajdúszoboszló, 31, 2017.
 4. Sóki, E., Csige, I.: Spatial and temporal variations of 222Rn in some dry CO2 spas of Covasna, Romania.
  In: III. East European Radon Symposium (TEERAS): Book of Abstracts, [s.n.], Sofia, 27-28, 2017.
 5. Gyila, S., Csige, I., Sóki, E.: Újkeletű szeizmo-tektonikus jelek kovásznai ásványvizek és CO2 - feltörések geofizikai paramétereiben.
  In: A Kárpát-medence ásványvizei - XIII. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szerk.: Máthé István, Székely Gabriella, Szép Róbert, Hargita Kiadóhivatal, Sepsiszentgyörgy, 65-76, 2017. ISBN: 9786068951003
2016
 1. Szabó, G., Bessenyei, É., Hajnal, A., Csige, I., Mester, T.: A szennyezésterjedés modellezése egy kelet-magyarországi szennyvízleürítő példáján.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VII. : Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Szerk.: Balázs Boglárka, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 439-446, 2016.
 2. Csige, I., Gyila, S., Sóki, E.: Radon a kovásznai Bardócz-Mofettában.
  In: XVIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Szerk.: Wanek Ferenc, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Brassó, 124-128, 2016.
 3. Sóki, E., Gyila, S., Csige, I.: Radon a kovásznai szén-dioxid szárazfürdőkben.
  In: XVIII. Székelyföldi Geológus Találkozó. Szerk.: Papucs András, Sikló Egyesület, Sepsiszentgyörgy, 21-23, 2016.
 4. Sóki, E., Csige, I., Gyila, S.: Radon anomalies in dry carbon dioxide spas of Eastern Transylvania, Romania.
  In: V. Terrestrial Radioisotopes in Environment : International Conference on Environmental Protection. Eds.: Tibor Kovács, Edit Tóth-Bodrogi, Gergő Bátor, Social Organization for Radioecological Cleanliness, Veszprém, 15, 2016. ISBN: 9789631255379
 5. Sóki, E., Csige, I.: Radon in the dry carbon dioxide spa of Mátraderecske, Hungary.
  Nukleonika. 61 (3), 245-249, 2016.
  Journal metrics:
  Q4 Condensed Matter Physics
  Q3 Instrumentation
  Q4 Nuclear and High Energy Physics
  Q3 Nuclear Energy and Engineering
  Q3 Safety, Risk, Reliability and Quality
  Q3 Waste Management and Disposal
 6. Szabó, G., Bessenyei, É., Hajnal, A., Csige, I., Szabó, G., Tóth, C., Posta, J., Mester, T.: The Use of Sodium to Calibrate the Transport Modeling of Water Pollution in Sandy Formations Around an Uninsulated Sewage Disposal Site.
  Water Air Soil Pollut. 227 (2), 1-13, 2016.
  Journal metrics:
  Q3 Ecological Modeling
  Q3 Environmental Chemistry
  Q2 Environmental Engineering
  Q2 Pollution
  Q2 Water Science and Technology
2015
 1. Sóki, E., Csige, I.: Radon in the dry carbon dioxide spa of Mátraderecske, Hungary.
  In: 2nd International Conference on Radon in the Environment : Book of Abstracts. Eds.: J. Mazur, K. Kozak, Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Krakow, 115, 2015. ISBN: 9788363542443
2012
 1. Rácz, Á., Szabó, I., Csige, I.: Napelemes erőművek teljesítményét befolyásoló tényezők vizsgálata.
  In: A környezettudatos települések felé. Szerk.: Fazeka István, Szabó Valéria, Meridián Alapítvány, Debrecen, 75-80, 2012. ISBN: 9789630852944
2008
 1. Baradács, E., Csige, I., Rajta, I.: CO2 treatment and vacuum effects in proton beam micromachining of PADC.
  Radiat. Meas. 43 1354-1356, 2008.
  Journal metrics:
  Q2 Instrumentation
  Q2 Radiation
2005
 1. Rajta, I., Baradács, E., Bettiol, A., Csige, I., Tőkési, K., Budai, L., Kiss, Á.: Optimization of particle fluence in micromachining of CR-39.
  Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B-Beam Interact. Mater. Atoms. 231 384-388, 2005.
  Journal metrics:
  Q2 Instrumentation
  Q3 Nuclear and High Energy Physics
 2. Szerbin, P., Vaupotic, J., Csige, I., Kobal, I., Hunyadi, I., Juhász, L., Baradács, E.: Radioactivity in vine cellars in Hungary and Slovenia.
  International Congress Series 1276 362-364, 2005.
2002
 1. Baradács, E., Dezső, Z., Hunyadi, I., Csige, I., Mócsy, I., Makfalvi, Z., Somay, P.: Felszínalatti vizek maratottnyom-detektoros eljárással mért 222Rn- és 226Ra-tartalma.
  Magyar Kémiai Folyóirat 108 (11), 492-500, 2002.
Show all
updated: 2023-03-26, 01:32

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 12
Q2 7 (58.3%)
Q3 1 (8.3%)
N/A 4 (33.3%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Physics and Astronomy (6)
Instrumentation (5)
Radiation (3)
Nuclear and High Energy Physics (2)
Condensed Matter Physics (1)
Physics and Astronomy (miscellaneous) (1)
Environmental Science (3)
Environmental Chemistry (2)
Pollution (2)
Waste Management and Disposal (2)
Ecological Modeling (1)
Environmental Engineering (1)
Health, Toxicology and Mutagenesis (1)
Water Science and Technology (1)
Energy (1)
Nuclear Energy and Engineering (1)
Engineering (1)
Safety, Risk, Reliability and Quality (1)
Medicine (1)
Medicine (miscellaneous) (1)

Genre chart

Year chart

Language chart