You are here

Erdei Gábor

Name: Erdei Gábor
Other profiles: MTMT
Profession: high school teacher

Publication list

Uploaded publications:
18
Publications in DEA:
15
OA:
1
Date range:
1997-2020
2020
 1. Erdei, G., Buda, A., Szabó, J.: Distance learning solutions at the University of Debrecen (during the coronavirus pandemic).
  In: Virtual Conference on the Challenges of Online Teaching and Learning : Book of abstracts / Irada Khalilova, Khazar University, Baku, 10-12, 2020.
2016
 1. Erdei, G.: A tanuló régió.
  Educatio. 2 291-293, 2016.
2013
 1. Erdei, G.: Learning in later life. The inspirations of students in higher education to participate in adult education and training programmes in the Partium region.
  In: Students in a Cross-Border Region : Higher Education for Regional Social Cohesion. Eds.: Zoltán Györgyi, Zoltán Nagy, University of Oradea Press, Oradea, 85-95, 2013. ISBN: 9786061009923
2012
 1. Györgyi, Z., Erdei, G.: A képzés és a munkaerőpiac: Találkozások és töréspontok.
  Új Mandátum, Budapest, 206 p., 2012. ISBN: 9789632870571
 2. Erdei, G., Kozma, T., Teperics, K., Tőzsér, Z.: Az élethosszig tartó tanulás mérése: a tanulórégió vizsgálatának lehetőségei.
  In: Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány : A múlt értékei és a jövő kihívásai. Szerk.: Kozma Tamás, Perjés István, MTA Pedagógiai Bizottsága : ELTE Eötvös Kiadó., Budapest, 189-211, 2012, (Új kutatások a neveléstudományokban, 2062-090X)
 3. Erdei, G.: Korszakokon átívelő szakmaiság: a hazai andragógiatörténet jeles eseményiről Erdei Gábor interjúja Csoma Gyula, Harangi László és Maróti Andor andragógusokkal.
  In: Tanulás és művelődés. Szerk.: Juhász Erika, Chrappán Magdolna, Debreceni Egyetem TEK BTK Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 15-42, 2012, (Acta Andragogiae et Culturae sorozat, ISSN 0209-9608 ; 24.) ISBN: 9789634735847
2011
 1. Tőzsér, Z., Erdei, G.: Az OKJ vizsgarendszerének változása: egy országos kutatás tanulságai.
  In: A Partium esete. Szerk.: Kozma Tamás, Ceglédi Tímea, Center for Higher Education Research and Development, Debrecen, 197-202, 2010, (Régió és oktatás,2060-2596 ; 7.) ISBN: 9789634734093
2007
 1. Erdei, G., Kiss, T.: A felnőttoktatás kihívásai egy megyei kutatás tükrében.
  In: Kultúra - művészet - társadalom a globalizálódó világban : a kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata c. 2006. március 6-8. között rendezett nemzetközi konferencia előadásai / [szerk. T. Kiss Tamás], Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 186-195, 2007.
 2. Erdei, G., Molnár, A.: A képzési szükségleteket feltáró kérdőív eredményeiről.
  In: Keresztmetszetek : felnőttképzés és közösségfejlesztés Borsod-Abaúj-Zemplén megye négy kistérségében / [szerk. Molnár Aranka], B-A-Z Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet, Miskolc, 20-26, 2007.
 3. Benedek, A., Chisholm, L., Fennes, H., Spannring, R., Erdei, G.: Company based learning as competence development in Hungary.
  In: Competence development as workplace learning . Ed.: L. Chisholm, H. Fennes, R. Spannring, University Press, Innsbruck, 147-157, 2007.
 4. Erdei, G., Dudás, K., Lágler, P.: Egy civil kezdeményezés Kelet-Magyarországon a kultúra területén.
  In: Helyi érték. Szerk.: Dudás Katalin, Lágler Péter, COPYCAT, Budapest, 229-262, 2007.
2003
 1. Erdei, G.: Az emberi erőforrás fejlesztésének lehetőségei és szerepe a regionális innovációs fejlesztésben.
  In: Nézőpontok és látleletek : A Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai, [Debreceni Egyetem], Debrecen, 59-65, 2003, (Felnőttnevelés, művelődés = Acta Andragogiae et Culturae, ISSN 0209-9608, 20.)
2002
 1. Benke, M., Brandstätter, G., Csabina, Z., Erdei, G., Imre, A., Kámán, I., Pála, K., Velkey, G., Benke, M.: A képzés helye és szerepe a régiók fejlesztési terveiben.
  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 261 p., 2002. ISBN: 9639382485
2001
1999
 1. Hogenboom, A., Hogenboom, A., Arató, K., Hammer, F., Erdei, G., Berényi, Z., Nugteren, M.: Civil Society in Hungary.
  In: Diamonds and coals :, Ministry of Foreign Affairs, Policy and Operations Evaluation Department, The Hague, 85-101, 1999.
1997
updated: 2023-01-29, 02:07

Genre chart

Year chart

Language chart