You are here

Ceglédi Tímea

Name: Ceglédi Tímea
Other profiles: MTMT
Degree
 • PhD, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola (2018)

Publication list

Uploaded publications:
97
Publications in DEA:
97
OA:
12
Date range:
2006-2023
2023
 1. Dan, B., Kovács, K., Bacskai, K., Ceglédi, T., Pusztai, G.: Family-SEN School Collaboration and Its Importance in Guiding Educational and Health-Related Policies and Practices in the Hungarian Minority Community in Romania.
  Int. J. Environ. Res. Public Health. 20 (3), 1-14, 2023.
  Journal metrics:
  Q2 Health, Toxicology and Mutagenesis (2022)
  Q2 Pollution (2022)
  Q2 Public Health, Environmental and Occupational Health (2022)
 2. Hrabéczy, A., Ceglédi, T., Bacskai, K., Pusztai, G.: How Can Social Capital Become a Facilitator of Inclusion?.
  Educ. Sci. 13 (2), 1-19, 2023.
  Journal metrics:
  Q2 Computer Science Applications (2022)
  Q2 Computer Science (miscellaneous) (2022)
  Q2 Developmental and Educational Psychology (2022)
  Q2 Education (2022)
  Q2 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (2022)
  Q2 Public Administration (2022)
2022
 1. Hrabéczy, A., Bacskai, K., Ceglédi, T.: A társadalmi tőke mint kompenzáló tényező hatása a tanulási problémával élő diákok eredményességére.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet : XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János; Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 97, 2022. ISBN: 9789636260576
 2. Ceglédi, T., Pallay, K., Hegedűs, G., Orgován, V., Balogh, J.: Mit (nem) tudunk a roma szülőkről? Egy szisztematikus szakirodalom-elemzés tanulságai nemzetközi perspektívából.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet: XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 177, 2022. ISBN: 9789636260576
 3. Hrabéczy, A., Ceglédi, T., Bacskai, K., Pusztai, G., Engler, Á.: Parents of students with learning problems: Families' leisure time and social capital as components of academic success and resilience.
  In: Sport and social responsibility : science and practice in times of crisis. Ed.: Kovács Karolina Eszter; Győri Krisztina; Kovács Klára, Center for Higher Education Research and Development, Debrecen, 11-11, 2022. ISBN: 9786156012197
 4. Bacskai, K., Ceglédi, T., Hrabéczy, A.: Tanulási problémával küzdő diákok szüleinek társadalmi beágyazottsága és az iskolával való kapcsolata.
  In: Szociológiai tudás és közjó : absztraktkötet. Szerk.: Loncsák Noémi; Szabó-Tóth Kinga, Magyar Szociológiai Társaság, Miskolc, 12-14, 2022. ISBN: 9786158117463
 5. Ceglédi, T., Fényes, H., Pusztai, G.: The Effect of Resilience and Gender on the Persistence of Higher Education Students.
  Soc. Sci. 11 (3), 1-14, 2022.
  Journal metrics:
  Q2 Social Sciences (miscellaneous)
2021
 1. Bocsi, V., Ceglédi, T.: Is the glass ceiling inaccessible?: the educational situation of Roma youth in Hungary.
  Balkanistic Forum. 30 (3), 329-343, 2021.
  Journal metrics:
  Q3 Anthropology
  Q2 Cultural Studies
  Q2 History
  Q2 Linguistics and Language
  Q1 Literature and Literary Theory
 2. Ceglédi, T., Godó, K., Beri, K., Balogh, J.: Szakkollégiumi hallgatók rizikó- és kompenzáló tényezői a lemorzsolódásban.
  In: Lemorzsolódási kockázat és erőforrások a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, CHERD-Hungary, Debrecen, 141-165, 2021, (Oktatáskutatók Könyvtára, ISSN 2732 1800 ; 12) ISBN: 9786156012128
2020
 1. Ceglédi, T., Hrabéczy, A.: A reziliens és a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelők családon belüli társadalmi tőkéje.
  In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában: XX. Országos Neveléstudományi Konferencia : Absztraktkötet. Szerk.: Engler Ágnes; Rébay Magdolna; Tóth Dorina Anna, Debreceni Egyetem, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, Debrecen, 358-358, 2020. ISBN: 9789634902584
 2. Bocsi, V., Ceglédi, T.: Az utolérhetetlen üvegplafon?: Roma fiatalok oktatási helyzetképe Magyarországon.
  In: Meghatározottságaink : a nem, az életkor és az etnikum szerepe a tartós társadalmi egyenlőtlenségekben: Absztraktkötet, Magyar Szociológiai Társaság, Budapest, 9, 2020.
 3. Hafičová, H., Dubayová, T., Kovács, E., Ceglédi, T., Kaleja, M.: Mentor and social support as factors of resilience and school success: analyses of life narratives of university students from marginalized Roma Communities.
  :Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny "SIM", Warszawa, 123 p., 2020. ISBN: 9788364157738
 4. Ceglédi, T.: Reziliencia és kompenzáló tényezők.
  In: Nevelésszociológia: Elméletek, közösségek, kontextusok. Szerk.: Pusztai Gabriella, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 101-129, 2020, (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 20.) ISBN: 9789633188835
2019
 1. Kocsis, Z., Ceglédi, T.: Kiket fogad(hatna) be az egyetem?: A felsőoktatásba való bekerülést akadályozó és támogató tényezők vizsgálata hátrányos helyzetű diákok körében.
  In: Neveléstudomány - Horizontok és dialógusok : Absztraktkötet. Szerk.: Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 137, 2019. ISBN: 9789634294733
2018
 1. Szigeti, F., Kovács, K., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Pallay, K.: A késleltetett diplomaszerzés és lemorzsolódás hátterében álló tényezők feltárása egy a pe-dagógus hallgatók körében végzett kvalitatív kutatás alapján (poszter).
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 502, 2018. ISBN: 9789634890515
Show all
updated: 2024-04-14, 02:07

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 22
Q1 1 (4.5%)
Q2 3 (13.6%)
Q4 2 (9.1%)
N/A 16 (72.7%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (5)
Social Sciences (miscellaneous) (2)
Anthropology (1)
Cultural Studies (1)
Education (1)
Linguistics and Language (1)
Public Administration (1)
Sociology and Political Science (1)
Arts and Humanities (1)
History (1)
Literature and Literary Theory (1)
Computer Science (1)
Computer Science (miscellaneous) (1)
Computer Science Applications (1)
Environmental Science (1)
Health, Toxicology and Mutagenesis (1)
Pollution (1)
Health Professions (1)
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (1)
Medicine (1)
Public Health, Environmental and Occupational Health (1)
Psychology (1)
Developmental and Educational Psychology (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

iDEa co-authors

Show more

Other co-authors

Show more
Harsányi Szabolcs Gergő
Benkei-Kovács Balázs
Fehérvári Brigitta
Fekete Emese Kincső
Molnár-Kovács Zsófia
Németh Dóra Katalin
Üröginé Ács Anikó