You are here

Boda Eszter Judit

Boda Eszter Judit

Boda Eszter Judit
Name: Boda Eszter Judit
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
29
Publications in DEA:
29
OA:
8
Date range:
2015-2023
2023
 1. Müller, A., Bácsné Bába, É., Kinczel, A., Molnár, A., Boda, E., Papp-Váry, Á., Tütünkov-Hrisztov, J.: Recreational Factors Influencing the Choice of Destination of Hungarian Tourists in the Case of Bulgaria.
  Sustainability. 15 (1), 1-18, 2023.
  Journal metrics:
  Q2 Computer Networks and Communications
  Q2 Energy Engineering and Power Technology
  Q2 Environmental Science (miscellaneous)
  Q1 Geography, Planning and Development
  Q2 Hardware and Architecture
  Q2 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q2 Renewable Energy, Sustainability and the Environment
2021
2019
 1. Boda, E., Bácsné Bába, É., Müller, A.: Characteristics of adventure parks with a focus on human resources and visitor profiles.
  J. Phys. Education Sport. 19 (Suppl.), 1014-1021, 2019.
  Journal metrics:
  Q3 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation
  Q4 Sports Science
 2. Juhász, I., Boda, E., Müller, A., Bíró, M., Molnár, A., Bácsné Bába, É., Soós, I., Whyte, I.: Daily Physical Education and the Impact of a "Handball at School" Project.
  GeoSport Soc. 10 (2), 59-75, 2019.
2018
 1. Müller, A., Juhász, I., Boda, E., Nagy, Z., Bíró, M.: Role of the Handball at School Programme in Everyday Physical Education.
  Hung. Educ. Res. J. 8 (2), 7-23, 2018.
2017
 1. Nagy, Z., Müller, A., Bíró, M., Boda, E., Boros-Balint, I.: Study of the Basketball and Volleyball Thematic Unit Based on the Students' Performance.
  Studia UBB Educatio Artis Gymn. 62 (1), 29-41, 2017.
2016
 1. Juhász, I., Müller, A., Boda, E., Bíró, M., Macra-Oşorhean, M.: A "kézilabda az iskolában" program értékelése egy (lehetséges) kutatás tükrében.
  Acta Acad. Paed. Agriensis Sect. Sport. 43 (klsz.), 21-54, 2016.
 2. Müller, A., Boda, E., Ráthonyi, G., Ráthonyi-Ódor, K., Barcsák, B., Könyves, E., Bíró, M., Dobay, B., Bendíkova, E.: Analysis of the Cavebath of Miskolctapolca's brand elements and guests satisfaction.
  Apstract. 10 (4-5), 155-160, 2016.
 3. Váczi, P., Boda, E., Herpainé Lakó, J., Müller, A.: A TAO rendszer bevezetésének hatása a magyar kosárlabda csapatoknál.
  In: A tíz éve elhunyt Rigler Endre emlékének szentelt 46. mozgásbiológiai konferencia : Program, előadás-kivonatok, [s.n.], Budapest, 36, 2016.
 4. Juhász, I., Boda, E., Bíró, M., Müller, A.: Célzásbiztonsági vizsgálatok a "Kézilabda az iskolában" programban részt vevő tanulók körében.
  In: A tíz éve elhunyt Rigler Endre emlékének szentelt 46. mozgásbiológiai konferencia : program, előadás-kivonatok. Kiadta: a Testnevelési Egyetem, [s. n.], Budapest, 23, 2016.
 5. Müller, A., Bíró, M., Ráthonyi-Ódor, K., Ráthonyi, G., Széles-Kovács, G., Boda, E., Macra-Oşorhean, M., András, Á.: Economic impacts of sports events.
  Stud. Educ. Art. Gymn. 61 (4), 85-95, 2016.
 6. Herpainé Lakó, J., Boda, E., Olvasztóné Balogh, Z., Hidvégi, P.: Generációk értékközvetítő szerepe a testnevelés és sport területén.
  In: A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : pedagógiai szekciók = Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Uneverzity J. Selyeho- 2016 "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" : Sekcie pedagogickych". Szerk.: György Juhász, Yvette Orsovics, Melinda Nagy, Univerzita J. Selyeho, Komárno, 334-341, 2016. ISBN: 9788081221873
2015
 1. Révész, L., Müller, A., Herpainé Lakó, J., Boda, E., Bíró, M.: A rekreáció elmélete és módszertana 1.: a rekreáció kialakulása, története, a rekreáció felosztása.
  Eszterházi Károly Főiskola Líceum Kiadó, Eger, 120 p., 2015. ISBN: 9786155621062
Show all
updated: 2024-07-07, 01:25

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 21
Q1 1 (4.8%)
Q3 1 (4.8%)
N/A 19 (90.5%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Computer Science (1)
Computer Networks and Communications (1)
Hardware and Architecture (1)
Energy (1)
Energy Engineering and Power Technology (1)
Renewable Energy, Sustainability and the Environment (1)
Environmental Science (1)
Environmental Science (miscellaneous) (1)
Management, Monitoring, Policy and Law (1)
Health Professions (1)
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (1)
Sports Science (1)
Social Sciences (1)
Geography, Planning and Development (1)

Genre chart

Year chart

Language chart