You are here

Brezsnyánszky László

Brezsnyánszky László

Brezsnyánszky László
DE > BTK
nyugalmazott egyetemi docens
Name: Brezsnyánszky László
Other profiles: MTMT
Profession: education historian

Publication list

Uploaded publications:
104
Publications in DEA:
44
OA:
6
Date range:
1985-2018
2018
 1. Brezsnyánszky, L., Vincze, T.: Neveléstudomány és irodalomtörténet együttes vonzásában: kettős kötődésű pályák a "negyven szűk esztendő" alatt.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban 2017 : pedagógusképzés és az inklúzió. Szerk.: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Kreatív Help Bt., Debrecen, 237-257, 2018. ISBN: 9786150036953
2016
 1. Brezsnyánszky, L.: A Debreceni Egyetem Tanárképző Intézetének utolsó tanítványai.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 30-39, 2016, (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 9) ISBN: 9789634739296
 2. Erdeiné Nyilas, I., Brezsnyánszky, L.: A Tanárképző Intézet tanítványai a gyakorlógimnáziumban.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 40-48, 2016, (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 9) ISBN: 9789634739296
2015
 1. Brezsnyánszky, L., Revákné Markóczi, I., Veressné Gönczi, I.: Kézikönyv egyetemi szaktanácsadók számára.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, 76 p., 2015. ISBN: 9789634733584
2014
2012
 1. Brezsnyánszky, L.: Az egyetem tanár szakos hallgatói az egykori Tanárképző Intézet törzskönyveiben.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai : a VII. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 13-23, 2012, (Kiss Árpád Archivum Könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 7.) ISBN: 9789634735960
 2. Brezsnyánszky, L.: Előszó.
  In: Tanulmányok a kora gyermekkor pedagógiája, pszichológiája köréből. Szerk.: Brezsnyánszky László, Györgyiné Harsányi Judit, Jenei Teréz, Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 7, 2012, (Tudásbázis és pedagógusképzés, ISSN 2060-2847) ISBN: 9786155097546
 3. Brezsnyánszky, L.: Pedagógusképzés regionális és történeti megközelítésben.
  In: A tanárok tanárának lenni... : tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Szerk.: Pusztai Gabriella, Fenyő Imre, Engler Ágnes, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 17-27, 2012. ISBN: 9789630846448
 4. Brezsnyánszky, L., Györgyiné Harsányi, J., Jenei, T.: Tanulmányok a kora gyermekkor pedagógiája, pszichológiája köréből.
  Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 161 p., 2012. ISBN: 9786155097546
2011
 1. Brezsnyánszky, L., Erdeiné Nyilas, I.: A "Debreceni Iskola" tanítványai a tanítóképzésben.
  In: A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője. Szerk.: Pinczésné Palásthy Ildikó, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 70-74, 2011.
 2. Brezsnyánszky, L.: Az irodalmi nevelés a klasszikus és modern nevelés határán.
  In: Benedek Elek öröksége. Szerk.: Jenei Teréz; Nagy Éva, Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kara, Nyíregyháza, 9-14, 2010. ISBN: 9786155077005
 3. Brezsnyánszky, L.: Érték- és orientációváltás jelei a századvégi német fiatalok körében.
  In: Generációk és nézőpontok. Szerk.: Jenei Teréz, Margitics Ferenc, Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kara, Nyíregyháza, 115-128, 2011.
 4. Brezsnyánszky, L.: Neveléstudományi műhelykutatás a hagyományőrzés és a kutató utánpótlás jegyében.
  In: Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében. Módszertani tanulmányok. Szerk.: Bencéné dr. Fekete Andrea, Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 22-26, 2011.
2010
 1. Brezsnyánszky, L.: Az újrafelfedezett gyakorló.
  In: Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Szerk.: Kiss Endre, Buda András, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 21-31, 2010.
2009
 1. Bajusz, B., Bicsák, Z., Brezsnyánszky, L., Erdeiné Nyilas, I., Fenyő, I., Vargáné Nagy, A.: A Debreceni Egyetem Tanárképző Intézetének egykori sikeres iskolája.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban : hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola : VIII. Országos Nevelésügyi Konferencia, Budapest, 2008.11.13-15. Szerk.: Kozma Tamás, Perjés István, MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest, 212-224, [2009], (Új kutatások a neveléstudományokban, 2062-090X) ISBN: 9789635034017
 2. Brezsnyánszky, L.: A Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumának intézménytörténeti kutatása.
  In: Gyakorlógimnázium a Simonyi úton : A Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziuma 1936-1949.. Szerk.: Brezsnyánszky László, Fenyő Imre, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, Debrecen, 9-22, 2009.
 3. Brezsnyánszky, L.: A tanári mesterképzés kísérlete Magyarországon.
  In: Kié az oktatáskutatás? : Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára.. Szerk.: Pusztai Gabriella, Csokonai Kiadó, Debrecen, 310-321, 2009.
2008
 1. Brezsnyánszky, L.: A középiskolai tanárképzés jobbításának századai.
  Pedagógusképzés. 6 (4), 107-110, 2008.
  (Ismertetett mű: Ladányi Andor. -A középiskolai tanárképzés története /Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 2008. -183 p. -)
 2. Brezsnyánszky, L., Loránd, F.: A Pedagógus-képzési Bizottság tevékenységéről.
  In: Az OKNT bizottságainak munkájáról 2004-2006. Szerk.: Loránd Ferenc, OKNT-OKM, Budapest, 48-53, 2008.
 3. Brezsnyánszky, L.: A tanári mesterképzés a start előtt.
  In: Pedagógiai és/vagy andragógia. Szerk.: Szabados Lajos, SzIE, Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény, 219-237, 2008.
Show all
updated: 2023-02-05, 02:14

Genre chart

Year chart

Language chart