You are here

Rébay Magdolna Éva

Rébay Magdolna Éva

Rébay Magdolna Éva
Name: Rébay Magdolna Éva
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
63
Publications in DEA:
62
OA:
6
Date range:
2006-2021
2021
 1. Rébay, M.: Learning Languages among Aristocrats in Hungary (1867-1918).
  Espacio, Tiempo y Educación. 8 (2), 189-210, 2021.
  Journal metrics:
  Q4 Education
  Q2 History
  Q3 Philosophy
  Q4 Sociology and Political Science
 2. Rébay, M.: Pedagógia a (pre)szocializmus korában.
  Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 111 p., 2021. ISBN: 9789634903482(print)
2020
 1. Rébay, M.: A Cserkészlányok Lapja az 1930-as évek elején.
  In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában: Absztraktkötet: XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2020. november 5-7.. Szerk.: Engler Ágnes, Rébay Magdolna, Tóth Dorina Anna, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet : Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, Debrecen, 466, 2020. ISBN: 9789634902584
 2. Rébay, M.: Fegyelmi esetek egy budapesti I. kerületi gimnáziumban (1892/3-1917/18).
  In: Új kutatások a neveléstudományokban 2019 : Neveléstudomány: Horizontok és dialógusok I.. Szerk.: Varga Arank, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófi, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 21-34, 2020, (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X) ISBN: 9789634295518
 3. Rébay, M.: Iskola határok mentén: a feldkirchi jezsuita kollégium története (1856-1918).
  In: Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között: A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Szerk.: Buda András; Kiss Endre, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 246-262, 2020, (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 11.) ISBN: 9789634902249
 4. Rébay, M.: School in the eyes of Hungarian high nobility. The counts Széchényi (1867-1918).
  History of Education & Children's Literature. 15 (1), 69-89, 2020.
  Journal metrics:
  Q4 Education
  Q4 History and Philosophy of Science
2019
2018
 1. Rébay, M.: Arisztokraták a budapesti evangélikus gimnáziumban a dualizmus korában.
  In: Innováció, kutatás, pedagógusok. Szerk.: Endrődy-Nagy Orsolya, Fehérvári Anikó, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 491-503, 2018, (Hera évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 5) ISBN: 9786155657054
 2. Rébay, M.: Főnemes családok gyermekei a két dunáninneni evangélikus főgimnáziumban (1867-1918).
  In: Arezzói Guidótól a tabletig: Tíz évszázad oktatási-nevelési problémái. Szerk.: G. Molnár Péter, L'Harmattan, Budapest, 63-80, 2018. ISBN: 9789634144441
 3. Rébay, M.: Karácsony Sándor, Mitrovics Gyula és tanítványaik.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 163 p., 2018. ISBN: 9789634900467(online)
2017
 1. Rébay, M.: A fiúk nevelése és oktatása négy arisztokrata családban (gr./hg. Lónyay, br. Mednyánszky, br. Podmaniczky, br. Splényi) a dualizmus korában.
  In: A tanulás új útjai. Szerk.: Mrázik Julianna, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 599-619, 2017, (HERA Évkönyvek,ISSN 2064-6755 ; 4) ISBN: 9786155657016
 2. Rébay, M.: A pozsonyi evangélikus gimnázium a dualizmus korában különös tekintettel az arisztokrata tanulókra.
  In: "...szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban?": Arisztokraták nevelése-oktatása Magyarországon a XIX-XX. században. Szerk.: Rébay Magdolna, Belvedere Meridionale, Szeged, 193-216, 2017. ISBN: 9786155372742
 3. Mucsi, L., Rébay, M.: A Wenckheim család története és neveltetési szokásai a XIX-XX. században.
  In: "...szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban?" : arisztokraták nevelése-oktatása magyarországon a XIX-XX. században. Szerk.: Rébay Magdolna, Belvedere Meridionale, Szeged, 81-107, 2017. ISBN: 9786155372742
 4. Rébay, M.: Az általános iskola megszervezéséről szóló rendelet hatása a budapesti református iskolákra.
  In: Gyermekek, iskolák, tanárok - egykoron és ma. Szerk.: Németh András és Pukánszky Béla, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 138-164, 2017. ISBN: 9789632848556
 5. Rébay, M.: Erdélyi főrangú családok gyermekei a kalksburgi jezsuita kollégiumban és a bécsi Theresianum gimnáziumában: 1867-1918.
  In: "...szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban?" : arisztokraták nevelése-oktatása Magyarországon a XIX-XX. században. Szerk.: Rébay Magdolna, Belvedere Meridionale, Szeged, 109-143, 2017. ISBN: 9786155372742
 6. Rébay, M.: Gróf Széchényi Dénes (1828-1892) gyermekeinek nevelése a családi levelezés tükrében.
  In: Iskola, művelődés, társadalom : Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. Szerk.: Sasfi Csaba, Ugrai János, Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 250-265, 2017, (Rendi társadalom - polgári társadalom, ISSN 2060-2332 ; 29.) ISBN: 9789638946355
2016
 1. Rébay, M.: A Batthyány és a Zichy család egyes tagjainak neveltetése a dualizmus korában.
  In: Pedagógusok, tanulók, iskolák : Az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa. Szerk.: Tóth Péter, Holik Ildikó, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága : Óbudai Egyetem : ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 235-253, 2016, (Új kutatások a neveléstudományokban,ISSN 2062-090X ; 2015.)
 2. Bóné, D., Rébay, M.: Az Esterházy és a Festetics család néhány tagjának neveltetése a dualizmus korában.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 17-29, 2016, (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 9) ISBN: 9789634739296
2015
 1. Rébay, M.: Arisztokrata jelenlét a pozsonyi királyi katolikus főgimnáziumban a dualizmuskorában.
  In: Égi iskolák, földi műhelyek : Tanulmányok a 65 éves Németh András tiszteletére. Szerk.: Baska Gabriella, Hegedűs Judit, ELTE PPK, Budapest, 250-258, 2015. ISBN: 9789632847061
2014
 1. Rébay, M.: A felvidéki elit a kalksburgi jezsuita kollégiumban (1856-1918): A Pálffyak.
  In: Sokszínű pedagógiai kultúra. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárnó, 15-25, 2014. ISBN: 9788089691050
Show all
updated: 2023-02-05, 01:44

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 11
Q2 1 (9.1%)
Q4 2 (18.2%)
N/A 8 (72.7%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (3)
Education (3)
Sociology and Political Science (1)
Arts and Humanities (2)
History (1)
History and Philosophy of Science (1)
Philosophy (1)

Genre chart

Year chart

Language chart