You are here

Gyekiczky Tamás

Gyekiczky Tamás

Gyekiczky Tamás
Name: Gyekiczky Tamás
Other profiles: MTMT
Profession: legal expert

Publication list

Uploaded publications:
158
Publications in DEA:
120
OA:
120
Date range:
1981-2012
2012
 1. Gyekiczky, T.: A fogyasztó örököse és a privilegizált joghatóság.
  In: A Brüsszel I. rendelet reformja : tanulmánykötet. Szerk.: Osztovits András, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 57-70, 2012, (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-politicarum, 2063-4757 ; 2.) ISBN: 9786155107610
2011
 1. Gyekiczky, T.: Kodifikáció minden áron?.
  In: Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében : a Magánjogot Oktató Fiatal Jogászok és a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2010. június 3-4-én elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Barta Judit és Wopera Zsuzsa, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 210-216, 2011. ISBN: 9789639360808
2010
2009
 1. Kapa, M., Siposné Bíró, N., Nádas, G., Rab, H., Zoltán, H., Zoltán, L., Gyekiczky, T.: A bírósági végrehajtás magyarázata.
  Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 1088 p., 2009. ISBN: 9789632249872
 2. Gyekiczky, T.: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény magyarázata: általános eljárási szabályok.
  In: A bírósági végrehajtás magyarázata (Kommentár ;$x1589-0058) / [szerzők Kapa Mátyás, Gyekiczky Tamás, Bíró Noémi, Nádas György, Rab Henriett, Zoltán Hunor, Zoltán Levente] ; [szakmai szerk. Gyekiczky Tamás], Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 59-407, 2009. ISBN: 9789632249872
 3. Gyekiczky, T.: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény magyarázata: jogorvoslatok.
  In: A bírósági végrehajtás magyarázata / [szerzők Kapa Mátyás, Gyekiczky Tamás, Bíró Noémi, Nádas György, Rab Henriett, Zoltán Hunor, Zoltán Levente] ; [szakmai szerk. Gyekiczky Tamás], Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 897-933, 2009, (Kommentár, ISSN 1589-0058) ISBN: 9789632249872
 4. Gyekiczky, T.: A határtalan egyezségkötés rögös útjain: : adalékok a peren kívüli konfliktusfeloldás eljárásjogi szabályozásához.
  In: Egységesülő polgári eljárásjog Európában. Szerk.: Wopera Zsuzsa, HVG-Orac, Budapest, 36-57, 2009. ISBN: 9789632580616
 5. Gyekiczky, T.: A mediációs irányelv.
  Európai jog. 9 (6), 24-31, 2009.
 6. Gyekiczky, T.: Újraállamosítás: idősotthonok Magyarországon, 1993-2008.
  Gondolat ;, Budapest ;, 221 p., 2009. ISBN: 9789636931636
 7. Gyekiczky, T.: Vergődés a jog hálójában: (adalékok a kitelepítettek jogi diszkriminációjához).
  In: Kitiltott családok. Írta: Hantó Zsuzsa, Magyar Ház, Budapest, 196-223, 2009, (Magyar Ház könyvek, 1418-7426) ISBN: 9789639335660
2008
 1. Gyekiczky, T.: A bizonyítás: általános tanok és az okirati bizonyítás.
  In: Polgári perjog : általános rész. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Complex Kiadó, Budapest, 363-376, 397-410, 2008. ISBN: 9789632249506
 2. Gyekiczky, T.: A polgári perjog általános tanai.
  In: Polgári perjog : általános rész. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Complex Kiadó ; Wolters Kluwers Csoport, Budapest, 25-71, 2008. ISBN: 9789632249506
 3. Gyekiczky, T.: Perkoordináció közösségi szinten.
  Európai jog. 8 (6), 11-22, 2008.
2007
 1. Gyekiczky, T.: A születés titkai: (Az MSZMP Politikai Bizottságának vitája a Polgári Törvénykönyvről 1959 március 3.).
  In: Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században : tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Harsági Viktória, HVG-Orac, Budapest, 91-98, 2007. ISBN: 9789632580067
 2. Gyekiczky, T.: Az európai polgári eljárásjog hatása a magyar polgári eljárásjog fejlődésére.
  In: Az Európai Unió polgári eljárásjoga. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Complex Kiadó, Budapest, 209-234, 2007. ISBN: 9789632248936
Show all
updated: 2024-04-14, 01:35

Genre chart

Year chart

Language chart

Journals

Show more