You are here

Demeter-Karászi Zsuzsanna

Demeter-Karászi Zsuzsanna

Demeter-Karászi Zsuzsanna
Name: Demeter-Karászi Zsuzsanna
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
18
Publications in DEA:
18
OA:
5
Date range:
2017-2022
2022
2021
 1. Demeter-Karászi, Z.: Vallásosság és felekezeti hovatartozás.
  In: Előrehaladás és lemorzsolódási kockázat a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 24-27, 2021, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2732-1800 ; 11) ISBN: 9786156012081
2019
 1. Pusztai, G., Demeter-Karászi, Z.: Analysis of Religious Socialization Based on Interviews Conducted with Young Adults.
  Religions (Basel). 10 (6), 1-10, 2019.
  Journal metrics:
  D1 Religious Studies
 2. Váradi, J., Demeter-Karászi, Z., Kovács, K., Dusa, Á.: Az extrakurrikuláris és a szabadidős tevékenységek összefüggései a lemorzsolódás okaival.
  In: Neveléstudomány - Horizontok és dialógusok. Absztraktkötet. Szerk.: Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 34, 2019. ISBN: 9789634294733
 3. Pusztai, G., Maior, E., Demeter-Karászi, Z.: Church contributions to the transformation of higher education in Central and Eastern Europe.
  In: In search of excellence in higher education. Eds.: Gergely Kováts, Zoltán Rónay, Corvinus University of Budapest Digital Press, Budapest, 29-39, 2019, (CIHES book series / NFKK kötetek, ISSN 2060-9698 ; 3.) ISBN: 9789635037797
 4. Váradi, J., Demeter-Karászi, Z., Kovács, K.: Extrakurrikuláris, szabadidős tevékenységek és a vallásosság összefüggései a lemorzsolódás okaival.
  In: KozmaPolisz Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. Szerk.: Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, CHERD, Debrecen, 261-274, 2019. ISBN: 9789633188118
 5. Pusztai, G., Demeter-Karászi, Z., Szűcs, T.: Theoretical and empirical background for a higher education model of active community learning.
  In: Proceedings 5th CARPE Conference: Horizon Europe and beyond. Eds.: Javier Orozco Messana, Juan Miguel Martínez Rubio, Editorial Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 38-47, 2019. ISBN: 9788490487891
 6. Pusztai, G., Demeter-Karászi, Z.: Vallási szocializáció vizsgálata fiatal felnőttekkel készített interjúk tükrében.
  Szociol. Szle. 29 (3), 80-97, 2019.
  Journal metrics:
  Q3 Social Sciences (miscellaneous)
2018
 1. Demeter-Karászi, Z., Pallay, K., Tóth, D.: A hallgatói jogviszony megszűnésével kapcsolatos szabályozás komparatív elemzése.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 28-37, 2018, (Oktatáskutatás a 21. században, ISSN 2559-8864 ; 6) ISBN: 9789633187548
 2. Csók, C., Dusa, Á., Hrabéczy, A., Novák, I., Demeter-Karászi, Z., Ludescher, G., Markos, V., Németh, D.: A hallgatói lemorzsolódás és háttértényezői egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 38-62, 2018. ISBN: 9789633187548
 3. Markos, V., Dusa, Á., Demeter-Karászi, Z., Ludescher, G., Novák, I., Csók, C., Hrabéczy, A., Németh, D.: A hallgatói lemorzsolódást befolyásoló háttértényezők feltárása egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Oktatás, gazdaság, társadalom:HuCER 2018 : absztraktkötet, Magyar Nevelés-és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 53, 2018.
 4. Markos, V., Demeter-Karászi, Z., Szabó, B., Tóth, D., Novák, I.: A pályaorientáció, a munkavállalás, a társas kapcsolatok és az egészségmagatartás szerepe a felsőoktatási lemorzsolódásban.
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, 490, 2018. ISBN: 9789634890515
2017
 1. Demeter-Karászi, Z., Kocsis, Z.: Debreceni és nagyváradi egyetemisták munkavállalási szokásainak összehasonlítása.
  In: Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban : VII. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet. Szerk.: Tóth Péter; Hanczvikkel Adrienn; Duchon Jenő, Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, 169-187, 2017. ISBN: 9789634490739
 2. Kocsis, Z., Demeter-Karászi, Z.: Employment trends among university students of Debrecen.
  In: Promoting Excellence in Higher Education : Abstract book. Eds.: Gabriella Pusztai, Erika Juhász, Gábor Erdei, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD), Debrecen, 12, 2017. ISBN: 9786158007757
updated: 2023-03-26, 01:38

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 6
Q1/D1 1 (16.7%)
Q1 1 (16.7%)
Q3 1 (16.7%)
N/A 4 (66.7%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Arts and Humanities (1)
Religious Studies (1)
Social Sciences (1)
Social Sciences (miscellaneous) (1)

Genre chart

Year chart

Language chart