You are here

Gyöngyösi Szilvia

Gyöngyösi Szilvia

Gyöngyösi Szilvia
Name: Gyöngyösi Szilvia
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
30
Publications in DEA:
30
OA:
7
Date range:
2015-2023
2023
 1. Gyöngyösi, S., Szabó, G., Barkóczy, P., Cseh, J.: Metallographic Investigation of the Bronze Sword from Vértesszőlős.
  Metallogr. Microstruct. Anal. 12 71-186, 2023.
  Journal metrics:
  Q2 Metals and Alloys (2022)
2022
 1. Gyöngyösi, S., Kalácska, G., Bubonyi, T., Gábora, A., Balogh, G., Mankovits, T.: Effects of Additives on the Mechanical Properties of Aluminum Foams.
  In: KOD 2021: International Conference on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering. Eds.: Cavic Maja, Mitrovic Radivoje, Rackov Milan, Springer International Publishing Ag, Berlin, 307-313, 2022, (Mechanisms and Machine Science, ISSN 2211-0984 ; 109) ISBN: 9783030884659
 2. Szabó, G., Barkóczy, P., Kasztovszky, Z., Káli, G., Kis, Z., Maróti, B., Kiss, V., Gyöngyösi, S.: The possibilities and limitations of modern scientific analysis of bronze age artefacts in Hungary.
  Archeom. Műh. XVI (1), 1-12, 2022.
  Journal metrics:
  Q2 Archeology (arts and humanities)
2021
 1. Gyöngyösi, S., Barkóczy, P., Ringer, I., Szabó, G.: A bronzművesség 16-17. századi csúcstermékei: ágyúk arheometallurgiai vizsgálata.
  In: A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza a Kárpát-medencében : Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések. Szerk.: Cseh Fruzsina, Kiss Viktória, Szulovszky János, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 105-116, 2021. ISBN: 9789634162612
 2. Ciceu, A., Balta, C., Herman, H., Gharbia, S., Ignat, S., Dinescu, S., Váradi, J., Fenyvesi, F., Gyöngyösi, S., Hermenean, A., Costache, M.: Complexation with Random Methyl-[beta]-cyclodextrin and (2-Hidroxypropyl)-[beta]-cyclodextrin Enhances In Vivo Anti-Fibrotic and Anti-Inflammatory Effects of Chrysin via the Inhibition of NF-[kappa]B and TGF-[beta]1/Smad Signaling Pathways and Modulation of Hepatic Pro/Anti-Fibrotic miRNA.
  Int. J. Mol. Sci. 22 (4), 1-17, 2021.
  Journal metrics:
  Q2 Catalysis
  Q1 Computer Science Applications
  Q1 Inorganic Chemistry
  Q1 Medicine (miscellaneous)
  Q2 Molecular Biology
  Q1 Organic Chemistry
  Q1 Physical and Theoretical Chemistry
  D1 Spectroscopy
 3. Kovács, R., Gyöngyösi, S., Langer, G., Baradács, E., Daróczi, L., Barkóczy, P., Erdélyi, Z.: Effect of nanoscopic defects on barrier performance of thin films deposited by plasma-enhanced atomic layer deposition on flexible polymers.
  Thin Solid Films. 738 1-13, 2021.
  Journal metrics:
  Q2 Electronic, Optical and Magnetic Materials
  Q2 Materials Chemistry
  Q2 Metals and Alloys
  Q3 Surfaces and Interfaces
  Q2 Surfaces, Coatings and Films
 4. Kovács, R., Gyöngyösi, S., Langer, G., Baradács, E., Daróczi, L., Barkóczy, P., Erdélyi, Z.: Effect of nanoscopic defects on barrier performance of thin films deposited by plasma-enhanced atomic layer deposition on flexible polymers.
  In: Abstract book for the 11th International Conference on Diffusion in Materials DIMAT-2021, Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Debrecen, 10-11, 2021.
 5. Fekete, M., Barkóczy, P., Erdélyi, Z., Gyöngyösi, S., Juhász, L., Szabó, G.: Láncok, láncszemek: Új bronztárgyak és technológiai újítások a regölyi tumulus leletanyagban - egy kutatási program elé.
  In: A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza a Kárpát-medencében : Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések. Szerk.: Cseh Fruzsina, Kiss Viktória, Szulovszky János, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 43-60, 2021. ISBN: 9789634162612
2020
 1. Gyöngyösi, S., Nagy, M., Juhász, L., Bubonyi, T., Barkóczy, P., Forgács, G., Szatmáriné Bakonyi, E.: Conservation purpose material testing of corrosion products on outdoor bronze statues.
  IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 903 1-8, 2020.
 2. Gyöngyösi, S., Bánóczy, Z., Barkóczy, P., Szabó, G.: Specialized iron production in Roman period.
  In: Secrets of iron - from raw material to an iron object = Tajne zeljeza - od sirovine do zeljeznog predmeta : Programme and the Book of Abstracts = Program i knjiga sazetaka. Ed.: Tajana Sekelj Ivancan, Institut za arheologiju, Zagreb, 12, 2020. ISBN: 9789536064571
 3. Barkóczy, P., Bán, A., Szabó, G., Gyöngyösi, S.: Steel casting in the Middle Ages?.
  In: Secrets of iron - from raw material to an iron object = Tajne zeljeza - od sirovine do zeljeznog predmeta : Programme and the Book of Abstracts = Program i knjiga sazetaka. Ed.: Tajana Sekelj Ivancan, Institut za arheologiju, Zagreb, 21, 2020. ISBN: 9789536064571
 4. Bubonyi, T., Gyöngyösi, S., Nagy, L., Barkóczy, P., Szatmáriné Bakonyi, E.: The role of metallography in the restoration of an incense burner from Persia.
  Mater. Sci. Engineering Miskolc. 45 (1), 29-36, 2020.
2019
 1. Kovács, R., Gyöngyösi, S., Langer, G., Erdélyi, Z.: Al2O3 vékonyréteg mechanikai stabilitásának hatása az áteresztési tulajdonságokra.
  In: Magyar Fizikus Vándorgyűlés 2019 Sopron, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Sopron], 117-117, 2019.
 2. Bubonyi, T., Nagy, M., Gyöngyösi, S., Juhász, L., Barkóczy, P., Forgács, G., Szatmáriné Bakonyi, E.: Conservation purpose material testing of corrosion products on outdoor bronze statues in Museum Park of Hungarian National Museum.
  In: 2019 IMEKO TC4 International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage, MetroArchaeo 2019. Ed.: Marcantonio Catelani, Pasquale Daponte, IMEKO-International Measurement Federation Secretariat, Florence, 383-388, 2019. ISBN: 9789299008454
 3. Gyöngyösi, S., Kovács, R., Langer, G., Daróczi, L., Szatmáriné Bakonyi, E., Erdélyi, Z.: Fémoxid vékonyrétegek és restaurátori gyakorlatban alkalmazott mugyanták áteresztésvizsgálata.
  In: Magyar Fizikus Vándorgyűlés 2019 Sopron, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Sopron, 23, 2019.
 4. Gyöngyösi, S., Juhász, L., Barkóczy, P., Cseh, J.: Surface Phenomena and the Results of Chemical Analysis of Bronze Artefacts.
  Mater. sci. Engineering Miskolc. 44 (2), 23-31, 2019.
 5. Kovács, R., Gyöngyösi, S., Barkóczy, P., Juhász, L., Szabó, G., Kiss, V.: Technológiai megfigyelések kora és középső bronzkori fém tárgyakról = Technological observations of Early and Middle Bronze Age metal objects.
  In: MOMOSZ X. : Őskoros Kutatók X. Összejövetelének konferenciakötete : Őskori technikák, őskori technológiák. Szerk.: Vicze Magdolna, Kovács Gabriella, "Matrica" Múzeum, Százhalombatta, 184-197, 2019. ISBN: 9789638919724
Show all
updated: 2024-04-21, 02:29

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 19
Q1/D1 2 (10.5%)
Q1 6 (31.6%)
Q2 5 (26.3%)
N/A 8 (42.1%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Materials Science (5)
Metals and Alloys (3)
Materials Chemistry (2)
Electronic, Optical and Magnetic Materials (1)
Materials Science (miscellaneous) (1)
Nanoscience and Nanotechnology (1)
Polymers and Plastics (1)
Surfaces, Coatings and Films (1)
Physics and Astronomy (4)
Condensed Matter Physics (1)
Instrumentation (1)
Physics and Astronomy (miscellaneous) (1)
Surfaces and Interfaces (1)
Medicine (3)
Medicine (miscellaneous) (2)
Pharmacology (medical) (1)
Arts and Humanities (2)
Archeology (arts and humanities) (2)
Chemistry (2)
Organic Chemistry (2)
Inorganic Chemistry (1)
Physical and Theoretical Chemistry (1)
Spectroscopy (1)
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (1)
Molecular Biology (1)
Chemical Engineering (1)
Catalysis (1)
Computer Science (1)
Computer Science Applications (1)
Engineering (1)
Mechanical Engineering (1)
Mechanics of Materials (1)
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (1)
Pharmacology (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors

Szatmáriné Bakonyi Eszter
Show more
Szatmáriné Bakonyi Eszter
Ignat, Simona-Rebeca