You are here

Molnár Attila

Molnár Attila

Molnár Attila
Name: Molnár Attila
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
36
Publications in DEA:
36
OA:
6
Date range:
1989-2020
2020
 1. Bódis, J., Takács, A., Óvári, M., Virók, V., Kulcsár, L., Magos, G., Sulyok, J., Nótári, K., Molnár, A., Barna, C., Kuczkó, A., Biró, É., Gerencsér, B., Freytag, C., Budai, J., Molnár, V.: Az év vadvirága 2016-ban: a mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris).
  Kitaibelia. 25 (1), 79-100, 2020.
2019
2017
 1. Molnár, A., Végvári, Z.: Bioclimatic constraints of European mistletoe Viscum album at its southern distribution limit at past and present temporal scales, Pannonian Basin, Hungary.
  Clim. Res. 71 (3), 237-248, 2017.
  Journal metrics:
  Q2 Atmospheric Science
  Q2 Environmental Chemistry
  Q1 Environmental Science (miscellaneous)
 2. Lukács, B., Gulyás, G., Horváth, D., Hődör, I., Schmotzer, A., Sramkó, G., Takács, A., Molnár, A.: Florisztikai adatok a Tiszántúl középső részéről.
  Kitaibelia. 22 (2), 317-357, 2017.
 3. Molnár, A., Végvári, Z., Tóthmérész, B.: Identification of floral relicts based on spatial distance of isolation.
  Forests. 8 (11), 1-13, 2017.
  Journal metrics:
  Q1 Forestry
 4. Molnár, V., Löki, V., Máté, A., Molnár, A., Takács, A., Nagy, T., Lovas-Kiss, Á., Lukács, B., Sramkó, G., Tökölyi, J.: The occurrence of Spiraea crenata and other rare steppe plants in Pannonian graveyards.
  Biologia. 72 (5), 500-509, 2017.
  Journal metrics:
  Q3 Animal Science and Zoology
  Q4 Biochemistry
  Q4 Cell Biology
  Q3 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
  Q4 Genetics
  Q4 Molecular Biology
  Q3 Plant Science
2016
 1. Molnár, A., Végvári, Z.: Reconstruction of early Holocene Thermal Maximum temperatures using present vertical distribution of conifers in the Pannon region (SE Central Europe).
  Holocene. 27 (2), 236-245, 2016.
  Journal metrics:
  D1 Archeology (arts and humanities)
  Q1 Earth-Surface Processes
  Q1 Ecology
  Q2 Global and Planetary Change
  Q1 Paleontology
 2. Molnár, A., Végvári, Z.: Reconstruction of early Holocene Thermal Maximum using recent vertical distribution of conifer species = Korai holocén hőmaximum mértékének becslése fenyőfélék recens vertikális elterjedése alapján.
  In: XI. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében : nemzetközi konferencia = "Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region", Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 196-197, 2016. ISBN: 9789639877252
2014
 1. Lisztes-Szabó, Z., Kiss, H., Kovács, S., Molnár, A., Pető, Á.: A hajdúszoboszlói Kéthalom recens löszvegetációjának fitolit morfotípus-diverzitás vizsgálata.
  Bot. Közl. 101 (1-2), 243-261, 2014.
2013
 1. Sümegi, P., Szilágyi, G., Gulyás, S., Jakab, G., Molnár, A.: The late quaternary paleoecology and environmental history of Hortobágy, a unique mosaic alkaline steppe from the heart of the Carpathian Basin.
  In: Steppe Ecosystems: Biological Diversity, Management and Restoration. Ed.: Morales Prieto, J. Traba Diaz, Nova Science Publishers, New York, 165-193, 2013. ISBN: 9781628082982
2012
 1. Bók, T., Molnár, A., Végvári, Z., Novák, T., Bók, T.: A Hortobágyi Nemzeti Park határvonalának módosítási javaslatai tájökológiai vizsgálatok alapján.
  In: VIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, 2012. április 18-21., Veszprém. Szerk.: Fejes Lászlóné Utasi Anett, Vincze-Csom Veronika, Göttinger K., Veszprém, 512, 2012. ISBN: 9789638662729
 2. Bók, T., Molnár, A., Novák, T., Végvári, Z.: A Hortobágyi Nemzeti Park határvonalán megjelenő veszélyeztető tényezők vizsgálata.
  Tájökol. Lapok. 10 (1), 41-54, 2012.
  Journal metrics:
  Q4 Nature and Landscape Conservation
 3. Bók, T., Molnár, A., Végvári, Z., Novák, T., Molnár, A.: A Hortobágyi Nemzeti Park határvonalát veszélyeztető tényezők vizsgálata.
  In: VIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, 2012. április 18-21., Veszprém. Szerk.: Fejes Lászlóné Utasi Anett, Vincze-Csom Veronika, Göttinger K., Veszprém, 474-475, 2012. ISBN: 9789638662729
 4. Endrédi, A., Molnár, A., Nagy, J.: A kunsági bükköny (Vicia biennis L.) ex-situ védelme.
  Termvéd. Közl. 18 (1), 150-158, 2012.
2008
 1. Deák, B., Molnár, A., Gál, L., Lukács, B., Tihanyi, G., Török, P.: Rumex pseudonatronatus (Borb.) Murb. új előfordulási adatai a Hortobágyi Nemzeti Park területén..
  Flora Pannon. 6 (1), 132-132, 2008.
2007
 1. Nagy, J., Molnár, A., Cserhalmi, D., Szerdahelyi, T., Szirmai, O.: The aims and results of the nature-protection management on the North-east Hungarian mires.
  Cereal Res. Commun. 35 (2), 813-816, 2007.
  Journal metrics:
  Q3 Agronomy and Crop Science
  Q4 Genetics
  Q4 Physiology
2006
2005
 1. Molnár, A.: Adatok a Hortobágy flórájának ismeretéhez.
  In: Hortobágyi mozaikok / szer. Molnár A, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen, 41-72, 2005. ISBN: 963217836x
 2. Molnár, A.: A Hortobágy térségének Branchiopoda faunájáról.
  In: Hortobágyi mozaikok. Szerk.: Molnár A, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen, 83-90, 2005. ISBN: 963217836x
 3. Molnár, A., Fintha, I.: A tájhasználat okozta változások a Hortobágyon, különös tekintettel a nemzeti park pusztai területeire.
  In: Hortobágyi mozaikok. Szerk.: Molnár A, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen, 11-30, 2005. ISBN: 963217836x
 4. Molnár, A.: Hortobágyi mozaikok.
  Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen, 105 p., 2005. ISBN: 963217836x
Show all
updated: 2024-07-14, 02:22

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 22
Q1/D1 1 (4.5%)
Q1 3 (13.6%)
Q3 2 (9.1%)
Q4 1 (4.5%)
N/A 16 (72.7%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Agricultural and Biological Sciences (3)
Agronomy and Crop Science (1)
Animal Science and Zoology (1)
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics (1)
Forestry (1)
Plant Science (1)
Environmental Science (3)
Ecology (1)
Environmental Chemistry (1)
Environmental Science (miscellaneous) (1)
Global and Planetary Change (1)
Nature and Landscape Conservation (1)
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (2)
Genetics (2)
Biochemistry (1)
Cell Biology (1)
Molecular Biology (1)
Physiology (1)
Earth and Planetary Sciences (2)
Atmospheric Science (1)
Earth-Surface Processes (1)
Paleontology (1)
Arts and Humanities (1)
Archeology (arts and humanities) (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors

Lukács Balázs András
Show more
Lukács Balázs András
Lisztes-Szabó Zsuzsa
Medzihradszky Zsófia