You are here

Várnagy Edina

Name: Várnagy Edina
Affiliation: Debreceni Egyetem. Társadalomtudományi Doktori Tanács. Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola / University of Debrecen. Doctoral Council of Social Sciences. Károly Ihrig Doctoral School of Management and Business
Other profiles: Google Scholar, MTMT

Publication list

Uploaded publications:
3
Publications in DEA:
3
OA:
1
Date range:
2019-2022
2022
  1. Dajnoki, K., Várnagy, E., Szőllősi, L.: Kari Tudományos Diákköri Konferencia: Rezümé Kötet.
    Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 48 p., 2022.
2020
2019
updated: 2023-05-28, 01:11