You are here

Sipkáné Puskás Ágnes

Sipkáné Puskás Ágnes

Sipkáné Puskás Ágnes
Name: Sipkáné Puskás Ágnes
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
14
Publications in DEA:
14
OA:
2
Date range:
2016-2021
2021
2019
2018
 1. Sipka, P., Puskás, Á.: New Coat for Labour Law?.
  In: Economics and Social Developments:"Legal Challenges of Modern World" : Book of Proceedings. Ed.: Marijan Cingula, Douglas Rhein, Mustapha Machrafi, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Split, 427-436, 2018.
2017
 1. Puskás, Á.: A kollektív alku nemzetközi megjelenésének egy innovatív jogintézménye.
  In: A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Szerk.: Bukor József, Korcsmáros Enikő, Univerzita J. Selyeho, Komarno, 406-412, 2017. ISBN: 9788081222252
 2. Puskás, Á.: Emberi jogok a munkához kapcsolódó jogok?.
  Doktori Műhelytanulmányok. 2017 259-272, 2017.
 3. Puskás, Á.: Munkavállalói jogok védelmét eredményező munkáltatói stratégiák.
  In: Doktoranduszok Fóruma: Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Szabó Miklós, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 289-293, 2017. ISBN: 9789633581247
2016
updated: 2023-06-04, 01:24