You are here

Csiszár Imre

Csiszár Imre

Csiszár Imre
Name: Csiszár Imre

Publication list

Uploaded publications:
24
Publications in DEA:
24
OA:
6
Date range:
2007-2021
2021
 1. Csiszár, I.: A hajdú-bihari termelőszövetkezetek sertéstenyésztésének mennyiségi és minőségi mutatói Békés megye tükrében a Kádár-korszakban.
  In: Mozaikok az alföldi élelmiszertermelő kisgazdaságok életéből: Településforma-gazdálkodás-táplálkozáskultúra. Szerk.: Szonda István, Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány, Gyomaendrőd, 91-138, 2021. ISBN: 9786150133546
2020
 1. Csiszár, I.: A nagyüzemi mezőgazdasághoz vezető út, és a termelőszövetkezetek működése Magyarországon 1945-től a 70-es évek elejéig.
  In: Kultúra, művelődés, agrárium : Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Szerk.: Papp Klára, Bárány Attila, Kerepeszki Róbert, Pallai László, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 341-361, 2020, (Speculum Historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 29) ISBN: 9789634902089
 2. Csiszár, I.: A szocialista agrárszerkezet felbomlása és a rendszerváltás.
  In: Történelmi emlékezet és rendszerváltások : Hatalmi és politizálási alternatívák a 20. századi Magyarországon: Város és vidék. Szerk.: Barta Róbert, Csiszár Imre, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 275-291, 2020. ISBN: 9789634902485
 3. Csiszár, I.: Digitális eszközök egy történelmi kiállítás szolgálatában: A XX. századi háborúk és diktatúrák áldozatául esett hajdúnánásiaknak emléket állító "Kitaszítottak" című állandó kiállítás és eszközrendszere.
  In: Történelmi és néprajzi örökségek az ókortól napjainkig : Virtuális múzeumok, internetes adattárak, gyűjtemények és használatuk lehetőségei az egyetemi oktatásban. Szerk.: Nagy Molnár Miklós; Körösparti Péter, Györffy István Nagykun Múzeum, Karcag, 55-84, 2020, (Nagykunsági füzetek ; 9) ISBN: 9789637354083
 4. Csiszár, I.: Egy tiszakarádi család megpróbáltatásai az első világháborútól a kuláküldözésig a fennmaradt iratok tükrében.
  In: Áttörés Caporettónál. Szerk.: Bartha Elek, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Debrecen, 181-193, 2020, (Studia Folkloristica et Ethnographia, ISSN 0138-9882 ; 82.) ISBN: 9789634902805
 5. Csiszár, I.: Kolera a Hajdúságban: Az első világháborúval együtt járó járvány hatásai és a védekezés.
  In: A Nagy Háború néprajza. Szerk.: Kavecsánszki Máté, Keményfi Róbert, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Debrecen, 141-159, 2020, (Studia Folkloristica et Ethnographia, ISSN 0138-9882 ; 81) ISBN: 9789634902683
2019
 1. Barta, R., Csiszár, I.: Volt egyszer egy Monarchia: város és vidék.
  [Önkormányzat], Hajdúnánás, 215 p., 2019. ISBN: 9789638935168
2017
 1. Csiszár, I.: Proletárdikatatúra Hajdúnánáson egy kudarcra ítélt forradalmi kísérlet és a helyi társadalom megpróbáltatásai.
  In: Történelmi kataklizmák: Népmozgások, forradalmak, rendszerváltások és a magyar vidék. Szerk.: Barta Róbert; Csiszár Imre, Debreceni Egyetem, Hajdúnánás, 103-128, 2017. ISBN: 9789634732297
 2. Csiszár, I.: Proletárdiktatúra Hajdúnánáson. Egy kudarcra ítélt forradalmi kísérlet és a helyi társadalom megpróbáltatásai.
  In: Történelmi kataklizmák. Népmozgások, Forradalmak, rendszerváltozások és a magyar vidék. Szerk.: Barta Róbert, Csiszár Imre, Debreceni Egyetem, Debrecen, 103-128, 2017. ISBN: 9789634732297
 3. Barta, R., Csiszár, I.: Történelmi kataklizmák: népmozgások, forradalmak, rendszerváltások és a magyar vidék.
  Debreceni Egyetem, Hajdúnánás ; Debrecen, 248 p., 2017. ISBN: 9789634732297
2016
 1. Csiszár, I., Novák, Á.: A hajdúk nyomában: régiókutatás és emlékezettörténet.
  Önkormányzat, Hajdúnánás, 121 p., 2016. ISBN: 9789638935144
 2. Csiszár, I.: Az egyéni gazdaságtól a háztáji gazdaságig. Az agrártársadalom megélhetési stratégiájának változása Hajdú-Bihar Megyében.
  In: Diptichon: Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére. Szerk.: Bihari Nagy Éva, Keményfi Róbert, Marinka Melinda, Kavecsánszki Máté, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 687-710, 2016, (Studia Folkloristica et Ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 65) ISBN: 9789634739272
2015
 1. Csiszár, I.: Hajdúnánás hősei az első világháborúban.
  Nánási Kal. Helytört. Olvkv. 68-83, 2015.
 2. Barta, R., Csiszár, I.: Vidék és város: Az első világháború és a magyar vidék.
  Hajdúnánás Város Polgármesteri Hivatala, Hajdúnánás, 144 p., 2015. ISBN: 9789631225945
2014
2013
 1. Csiszár, I.: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek megerősödésének folyamata Hajdúnánáson 1956 után.
  In: Vidék és város: ellentétek és kölcsönhatások a 20. századi Magyarországon. Szerk.: Pallai László, Hajdúnánási Önkormányzat, Hajdúnánás, 157-194, 2013. ISBN: 9789638935120
2012
 1. Csiszár, I.: A magyar agrár felsőoktatás története a neoabszolutizmus időszakától az első világháborúig.
  In: Tanulmányok Ujváry Zoltán 80. születésnapja alkalmából. Szerk.: Kavecsánszki Máté, Szászfalvi Márta, Kapitális Kft., Debrecen, 41-54, 2012. ISBN: 9789630831291
 2. Csiszár, I.: A Rákosi-diktatúra jogsértései és azok helyi vonatkozásai Hajdúnánáson.
  In: Principium: Pályánk kezdetén. Szerk.: Lukács Anna, Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen, 21-38, 2012, (Studia historica Debreceniensis,2063-7225 ; 1.) ISBN: 9789634735786
 3. Csiszár, I.: Egy kiállítás margójára: A Hajdúnánási "Kitaszítottak" című tárlat történelmi háttere.
  In: "Kitaszítottak": Emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán. Szerk.: Pallai László, Önkormányzat ; Debrecen : Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Hajdúnánás, 163-196, 2012. ISBN: 9789634735823
2010
 1. Csiszár, I.: Mezőgazdasági Szakképzés társadalmi háttere Debrecenben és Pallagon.
  In: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk.: Papp Imre, Angi János, Pallai László, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 367-386, 2010.
2007
updated: 2023-02-05, 01:25