You are here

Józsa Gabriella

Józsa Gabriella

Józsa Gabriella
Name: Józsa Gabriella
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
35
Publications in DEA:
35
OA:
2
Date range:
2014-2023
2023
2022
 1. Váradi, J., Józsa, G.: A zeneoktatás jellemzői az online térben: A kutatás előzménye, mintája és módszere.
  In: Az online tér megjelenése a zeneművészeti oktatásban és a hangverseny-látogatásban. Szerk.: Váradi Judit, Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Budapest, 11-22, 2022. ISBN: 9786156192943
 2. Józsa, G., Szűcs, T., Váradi, J.: A zenetanárok digitális attitűdjére ható tényezők vizsgálata.
  In: Az online tér megjelenése a zeneművészeti oktatásban és a hangverseny-látogatásban. Szerk.: Váradi Judit, Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Budapest, 39-52, 2022. ISBN: 9786156192943
 3. Amukune, S., Józsa, G., Józsa, K.: Comparing Executive Functioning in the School Readiness of Hungarian and Kenyan Preschoolers.
  Int J Early Child. Epub 1-18, 2022.
  Journal metrics:
  Q2 Developmental and Educational Psychology
  Q1 Education
 4. Amukune, S., Józsa, K., Szenczi, B., Józsa, G.: Comparison of the mastery motivation of hungarian school children with mild intellectual disability with that of those developing typically.
  In: 18. Pedagógiai Értékelési Konferencia 18th Conference on Educational Assessment . Program és összefoglalók = program and abstracts. Szerk.: Fejes József Balázs, Pásztor-Kovács Anita, Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, 34, 2022. ISBN: 9789633068625
 5. Józsa, K., Amukune, S., Józsa, G., Barrett, K.: Design, development and application of focus app for assessment of school readiness.
  In: NTED2022: 16th annual International Technology, Education and Development Conference. Sharing the Passion for Learning. Ed.: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, IATED Academy, Valencia, Spain, 4903-4910, 2022. ISBN: 9788409377589
 6. Józsa, G., Oo, T., Amukune, S., Józsa, K.: Predictors of the Intention of Learning in Higher Education: Motivation, Self-Handicapping, Executive Function, Parents' Education and School Achievement.
  Educ. Sci. 12 (906), 1-19, 2022.
  Journal metrics:
  Q2 Computer Science Applications
  Q2 Computer Science (miscellaneous)
  Q2 Developmental and Educational Psychology
  Q2 Education
  Q2 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation
  Q2 Public Administration
2021
 1. Józsa, G.: A felsőoktatási továbbtanulást befolyásoló tényezők.
  In: HuCER 2021 : Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején = Learning society. Educational research during an epidemic. Szerk.: Juhász, Erika, Kattein-Pornói Rita, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 173, 2021. ISBN: 9786155657092
 2. Váradi, J., Józsa, G., Szűcs, T., Láda, J.: Az online tér megjelenése a művészeti oktatásban.
  In: HuCER 2021 : Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején = Learning society. Educational research during an epidemic. Szerk.: Juhász, Erika, Kattein-Pornói Rita, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 78, 2021. ISBN: 9786155657092
 3. Józsa, G., Karáné Miklós, N., Józsa, K.: Pedagógusok tapasztalatai a tanulók motiválásáról a Covid19 járvány idején.
  Gyermeknevelés. 9 (2), 169-186, 2021.
 4. Józsa, G.: Szakközépiskolások továbbtanulási döntését befolyásoló tényezők.
  In: XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira : Absztraktkötet. Szerk.: Molnár Gyöngyvér, Tóth Edit, MTA Pedagógia Tudományos Bizottsága; SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged, 581, 2021. ISBN: 9789633068335
2020
 1. Józsa, G., Józsa, K.: A családi háttér, a motiváltság és a végrehajtó funkció szerepe a szakgimnazisták továbbtanulási szándékában.
  In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában : absztraktkötet : XX. Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2020. november 5-7.. Szerk.: Engler Ágnes, Rébay Magdolna, Tóth Dorina Anna, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet; Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, Debrecen, 388, 2020. ISBN: 9789634902584
 2. Janurik, M., Szabó, N., Józsa, G., Józsa, K.: A zenei észlelés, a zenei reprodukció és a végrehajtó funkció összefüggése óvodáskorban.
  In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában : absztraktkötet : XX. Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2020. november 5-7.. Szerk.: Engler Ágnes, Rébay Magdolna, Tóth Dorina Anna, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet; Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, Debrecen, 212, 2020. ISBN: 9789634902584
 3. Józsa, G.: Lemorzsolódási kockázat és jelentkezés a felsőoktatásba.
  Képzés és Gyakorlat. 18 (1-2), 55-66, 2020.
 4. Józsa, G.: Szakközépiskolából a felsőoktatásba: továbbtanulási esélyek és lemorzsolódási veszélyek.
  In: Módszertani újítások és kutatások a szakképzés és a felsőoktatás területén : X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia. Szerk.: Simonics István, Holik Ildikó, Tomory Ibolya, Óbuda University, Budapest, 35, 2020.
 5. Józsa, G.: Végzős szakgimnazisták továbbtanulási motivációjának és önszelekciójának vizsgálata: egy pilot mérés eredményei.
  In: Neveléstudomány : Válaszlehetőségek az új évezred kihívásaira : 13. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia = Educational Science - Possible Answers for the Challenges of the New Millennium:13th Training and Practice International Conference on Educational Science : Program és absztraktok : Program and Abstracts / Józsa Krisztián, Szent István Egyetem, Gödöllő, 169, 2020. ISBN: 9789632699240
2019
 1. Józsa, K., Józsa, G.: A CHEXI és az ADEXI végrehajtó funkció kérdőívek magyar adaptációja.
  In: Prevenció, intervenció és kompenzáció - Korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen : Absztraktkötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 138, 2019. ISBN: 9786155657078
 2. Józsa, G., Kocsis, Z.: A munkavállalás szerepe a lemorzsolódásban.
  In: Prevenció, intervenció és kompenzáció - Korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen : Absztraktkötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 86, 2019. ISBN: 9786155657078
 3. Józsa, K., Barrett, K., Józsa, G., Morgan, G.: FOCUS teszt: új, számítógép-alapú vizsgálati eszköz 3-8 éves gyermekek számára.
  Gyermeknevelés. 7 (2-3), 111-124, 2019.
Show all
updated: 2023-06-08, 01:34

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 20
Q1 2 (10%)
Q2 1 (5%)
Q4 1 (5%)
N/A 16 (80%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Psychology (3)
Developmental and Educational Psychology (2)
Psychology (miscellaneous) (1)
Social Sciences (2)
Education (2)
Public Administration (1)
Computer Science (1)
Computer Science (miscellaneous) (1)
Computer Science Applications (1)
Health Professions (1)
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (1)
Multidisciplinary (1)
Multidisciplinary (1)

Genre chart

Year chart

Language chart