You are here

Nádas György

Nádas György

Nádas György
DE > ÁJK
Department of Environmental Law and Labour Law
egyetemi docens
Name: Nádas György
Other profiles: MTMT
Profession: legal expert

Publication list

Uploaded publications:
90
Publications in DEA:
54
OA:
14
Date range:
2001-2022
2022
 1. Nádas, G.: A kártérítési szabályok érvényesítése a kötelező munkáltatói kárfelelősség mellett - elméleti nehézségek gyakorlati szabályok nélkül.
  In: Visegrád 19.0 - A XIX. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett eőadásai. Szerk.: Pál Lajos, Petrovics Zoltán, Wolters Kluwer Hungary, Budapest, 143-155, 2022. ISBN: 9789635941117
2021
 1. Nádas, G., Rab, H., Sipka, P., Zaccaria, M.: Alapvető nemzetközi munkajogi sztenderdek vizsgálata a török munkajogban az ILO fontosabb egyezményei alapján.
  In: Ünnepi tanulmányok Siska Katalin 60. születésnapjának tiszteletére : Viginti quinque anni in ministerio universitatis et iurisprudentiae. Szerk.: Margittay-Mészáros Árpád, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 225-249, 2021. ISBN: 9789634903598
2019
 1. Nádas, G.: Általános szerződési feltétel-e a kollektív szerződés?.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 105-120, 2019. ISBN: 9789634900771
 2. Nádas, G., Rab, H., Sipka, P., Zaccaria, M.: Az adatvédelem kihívásai a munkajogviszonyban.
  Budapest : Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 2019, 66 p., 2019. ISBN: 9786155710766
2018
 1. Nádas, G.: Általános szerződési feltételek a munkajogban, fogyasztó-e a munkavállaló.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 313-328, 2018. ISBN: 9789634739883
 2. Fodor, T., Nádas, G., Szabó, I.: Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei a közúti közlekedés területén.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 78 p., 2018. ISBN: 9789632584164
2017
 1. Nádas, G.: A munkáltató kártérítési felelősségének jogalapja, jellemzői, a felelősség alóli mentesülés esetei.
  In: A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók. Szerk.: Bukor József, Drahota-Szabó Erzsébet, Simon Szabolcs, Tóth Sándor János, Selye János Egyetem, Komarno, 313-324, 2017. ISBN: 9788081222238
 2. Nádas, G.: A vezető jogviszony tartalmi kérdései.
  In: A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége : tanulmánykötet. Szerk.: Pál Lajos, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 81-92, 2017. ISBN: 9789632583433
2016
 1. Nádas, G.: Szerződésszegés a munkaviszonyokban.
  In: Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára / [szerk. Hajdú József], [SZTE], Szeged, [477]-484, 2016. ISBN: 9789633064795
2015
 1. Nádas, G.: The Role of Liability for Damages in Labour Law.
  Procedia Economics and Finance. 23 1567-1572, 2015.
2014
 1. Prugberger, T., Nádas, G.: Európai és magyar összehasonlító munka-, és közszolgálati jog.
  Wolters Kluwer Kft., Budapest, 752 p., 2014. ISBN: 9789632954042
2013
 1. Nádas, G.: A kárfelelősség szabályainak változásairól.
  In: Az új Munka törvénykönyve dilemmái című tudományos konferencia utókiadványa : KRE ÁJK, 2011. december 13.. Szerk.: Kun Attila, KRE ÁJK, Budapest, 104-111, 2013. ISBN: 9789639808492
2012
 1. Prugberger, T., Zaccaria, M., Kenderes, G., Nádas, G.: Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel.
  Novotni Kiadó, Miskolc, 311 p., 2012. ISBN: 9789639360839
2011
 1. Nádas, G.: Universitätspersonalrecht in Ungarn.
  In: Universitätspersonalrecht im internationalen Vergleich. Hrsg.: Günther Löschnigg, Verlag des ÖGB GmbH, Wien, 181-210, 2011, (Schriften zum österreichischen und internationalen Universitäts- und Hochschulrecht ; 2. Bd.) ISBN: 9783703514784
2010
 1. Nádas, G.: Historical review of higher education hierarchy in the aspect of employer rights exercising.
  In: Materiali sztudenckovo kruglovo sztolu. Ed.: Buleca Szibilla Bogdanivna, Uzsgorodszkij Nacionalnij Unyiverszitet Iuridicsnij Fakultet, Uzsgorod, 154-159, 2010.
Show all
updated: 2023-05-28, 02:22

Genre chart

Year chart

Language chart