You are here

Árnyasi Mariann

Name: Árnyasi Mariann
Other profiles: MTMT
Profession: agricultural engineer

Publication list

Uploaded publications:
29
Publications in DEA:
16
OA:
1
Date range:
1998-2013
2013
 1. Asadollahi, M., Fekete, E., Karaffa, L., Flipphi, M., Árnyasi, M., Esmaeili, M., Váczy, K., Karaffa, E.: Comparison of Botrytis cinerea populations isolated from two open-field cultivated host plants.
  Microbiol. Res. 168 379-388, 2013.
  Journal metrics:
  Q3 Microbiology
 2. Árnyasi, M., Komlósi, I., Kent, M., Czeglédi, L., Gulyás, G., Jávor, A.: Investigation of polymorphisms and association of the ABCG2 gene with milk production traits in sheep.
  Livest. Sci. 154 (1-3), 64-68, 2013.
  Journal metrics:
  Q1 Animal Science and Zoology
  Q1 Veterinary (miscellaneous)
2012
 1. Fekete, É., Fekete, E., Irinyi, L., Karaffa, L., Árnyasi, M., Asadollahi, M., Karaffa, E.: Genetic diversity of a Botrytis cinerea cryptic species complex in Hungary.
  Microbiol. Res. 167 283-291, 2012.
  Journal metrics:
  Q3 Microbiology
2011
 1. Kusza, S., Mihók, S., Czeglédi, L., Jávor, A., Árnyasi, M.: Testing the breeding strategy of Hungarian Bronze turkey strains for maintaining genetic diversity with microsatellites.
  Arch. Anim. Breed. 54 (4), 419-429, 2011.
  Journal metrics:
  Q2 Agronomy and Crop Science
  Q2 Animal Science and Zoology
  Q3 Food Animals
  Q4 Genetics
  Q2 Plant Science
2009
 1. Árnyasi, M., Komlósi, I., Lien, S., Czeglédi, L., Nagy, S., Jávor, A.: Searching for DNA markers for milk production and composition on chromosome 6 in sheep.
  J. Anim. Breed. Genet. 126 142-147, 2009.
  Journal metrics:
  Q1 Animal Science and Zoology
  Q1 Food Animals
  Q1 Medicine (miscellaneous)
2008
 1. Árnyasi, M., Kulcsár, M., Faigl, V., Keresztes, M., Novotniné Dankó, G., Czeglédi, L., Magyar, K., Jávor, A.: Cyclic ovarian function of Hungarian Prolific Merino and Tsigai ewes out of season and its association with MT1 receptor gene polymorphisms.
  Reprod Domest. Anim. 43 (3), 83, 2008.
  Journal metrics:
  Q2 Animal Science and Zoology
  Q2 Biotechnology
  Q3 Endocrinology
 2. Faigl, V., Keresztes, M., Huszenicza, G., Kulcsár, M., Reiczigel, J., Cseh, S., Árnyasi, M., Novotniné Dankó, G., Jávor, A.: Seasonality of reproduction and MT1 receptor gene polymorphism in Awassi sheep.
  Reprod. Domest. Anim. 43 (3), 11, 2008.
  Journal metrics:
  Q2 Animal Science and Zoology
  Q2 Biotechnology
  Q3 Endocrinology
 3. Váczy, K., Karaffa, E., Karaffa, L., Fekete, E., Fekete, É., Árnyasi, M., Czeglédi, L., Kövics, G., Druzhinina, I., Kubicek, C.: Sexual Recombination in the Botrytis cinerea populations in Hungarian Vineyards.
  Phytopathol. 98 (12), 1312-1319, 2008.
  Journal metrics:
  Q1 Agronomy and Crop Science
  Q1 Plant Science
2007
 1. Lillehammer, M., Lien, S., Olsen, H., Sehested, E., Odegárd, J., Meuwissen, T., Árnyasi, M.: A Genome Scan for Quantitative Trait Locus by Enviroment Interactions for Production Traits.
  Journal of Diary Science. 90 (7), 3482-3489, 2007.
  Journal metrics:
  Q1 Animal Science and Zoology
  Q1 Food Science
  Q3 Genetics
 2. Árnyasi, M., Lien, S., Huszenicza, G., Kovács, A., Jávor, A., Novotniné Dankó, G., Czeglédi, L.: Investigation of MEL1 gene in different sheep breeds: new polymorphisms and hapoltype reconstruction.
  In: 58th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Dublin Ireland, August 26th-29th 2007, Wageningen Academic Publisher, Wageningen, 88, 2007.
 3. Faigl, V., Keresztes, M., Márton, A., Schneider, Z., Korvin, L., Nagy, S., Kulcsár, M., Cseh, S., Árnyasi, M., Novotniné Dankó, G., Jávor, A.: Melatonin-, ill. fénykiegészítés alapú ciklusindukciós technikák kiskérődzőkben: Élettani vonatkozások és gyakorlati alkalmazás.
  Magyar Állatorv. L. 129 (4), 219-230, 2007.
  Journal metrics:
  Q4 Veterinary (miscellaneous)
2006
 1. Faigl, V., Árnyasi, M., Huszeniczáné Kulcsár, M., Nagy, S., Gáspárdy, A., Reiczigel, J., Novotniné Dankó, G., Keresztes, M., Márton, A., Csatári, G., Magyar, K., Jávor, A., Solti, L., Cseh, S., Huszenicza, G.: A laktáció első tíz hetében ciklikussá vált petefészek-működésű állatok arányát befolyásoló tényezők intenzív tejhasznosítású, tavaszi ellésű Awassi anyajuhokban.
  In: Akadémiai beszámolók : Élettan, biokémia, kórélettan, immunológia, morfológia, MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága, [Bp.], 17, 2006.
 2. Árnyasi, M., Novotniné Dankó, G., Czeglédi, L., Jávor, A.: A melatonin 1 receptor gén polimorfizmus és a nemi működés szezonalitása közötti összefüggés vizsgálata juhban.
  In: Állatbiotechnológiai kutatások Magyarországon. Közread.: a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Osztály, MTA Agrártud. Oszt., [Budapest], 1, 2006.
 3. Faigl, V., Keresztes, M., Huszeniczáné Kulcsár, M., Árnyasi, M., Nagy, S., Gáspárdy, A., Reiczigel, J., Horváth, A., Márton, A., Novotniné Dankó, G., Csatári, G., Magyar, K., Jávor, A., Solti, L., Cseh, S., Huszenicza, G.: A petefészek-működés ciklikussá válása intenzív tejhasznosítású, őszi ellésű Awassi anyajuhokban.
  In: Akadémiai beszámolók : Élettan, biokémia, kórélettan, immunológia, morfológia, MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága, [Bp.], 23-26, 2006.
 4. Árnyasi, M., Grindflek, E., Lien, S., Jávor, A.: Investigation of two candidate genes for meat quality traits in a QTL region on SSC6: the porcine short heterodimer partner (SHP) and heart fatty acid binding protein (FABP3) genes.
  J. Anim. Breed. Genet. 123 198-203, 2006.
  Journal metrics:
  Q2 Animal Science and Zoology
  Q3 Food Animals
  Q2 Medicine (miscellaneous)
 5. Árnyasi, M., Grindflek, E., Jávor, A., Lien, S.: Investigation of two candidate genes for meat quality traits in a quantitative trait locus region on SSC6: the porcine short heterodimer partner and heart fatty acid binding protein genes.
  J. Anim. Breed. Genet. 123 (3), 198-203, 2006.
  Journal metrics:
  Q2 Animal Science and Zoology
  Q3 Food Animals
  Q2 Medicine (miscellaneous)
 6. Árnyasi, M., Faigl, V., Keresztes, M., Novotniné Dankó, G., Kulcsár, M., Magyar, K., Czeglédi, L., Lien, S., Cseh, S., Huszenicza, G., Jávor, A.: Mella gene polymorphisms as possible markers for seasonality in sheep: Hungarian studies.
  In: The 4th International Symposium "Natural Resources and Sustainable Development". Ed.: Vasile Bara, Nicolae Csép, Jávor András, Tamás János, University of Oradea Publishing House, Oradea, 851-857, 2006.
2005
 1. Faigl, V., Márton, A., Keresztes, M., Csatári, G., Antal, J., Nagy, S., Árnyasi, M., Kulcsár, M., Cseh, S., Huszenicza, G., Novotniné Dankó, G.: Anyajuhok szaporodási teljesítményének növelésével összefüggő egyes újabb élettani kérdések és ezek technológiai vonatkozásai.
  Magyar Állatorv. L. 127 (10), 586-593, 2005.
  Journal metrics:
  Q4 Veterinary (miscellaneous)
1999
 1. Nábrádi, A., Jávor, A., Kukovics, S., Molnár, G., Árnyasi, M., Várszegi, Z.: Economic necessity for developing the milk sector.
  Options Mediter. 43 75-78, 1999.
 2. Jávor, A., Nábrádi, A., Várszegi, Z., Árnyasi, M., Molnár, G., Kukovics, S.: The fat and protein content of the sheep milk under different conditions.
  Fao reur technical series. 1999 (43), 69-71, 1999.
1998
 1. Jávor, A., Fenyvessy, J., Nábrádi, A., Molnár, G., Árnyasi, M., Várszegi, Z.: A juhtermékek minősége és a versenyképesség.
  In: A versenyképes magyar mezőgazdaság az évezred küszöbén. Szerk.: Sényi Péterné, [s.n.], Keszthely, 84-88, 1998.
Show all
updated: 2023-03-19, 02:20

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 21
Q1 4 (19%)
Q2 5 (23.8%)
Q3 2 (9.5%)
Q4 2 (9.5%)
N/A 8 (38.1%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Agricultural and Biological Sciences (9)
Animal Science and Zoology (8)
Agronomy and Crop Science (2)
Plant Science (2)
Food Science (1)
Veterinary (7)
Food Animals (4)
Veterinary (miscellaneous) (3)
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (4)
Biotechnology (2)
Endocrinology (2)
Genetics (2)
Medicine (3)
Medicine (miscellaneous) (3)
Immunology and Microbiology (2)
Microbiology (2)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors

Show more
Huszeniczáné Kulcsár Margit
Váczy Kálmán Zoltán
Druzhinina, Irina S.
Kubicek, Christian P.
Stefanovicz Borbála