You are here

Megyes Attila

Megyes Attila

Megyes Attila
Name: Megyes Attila
Other profiles: MTMT
Profession: agricultural engineer

Publication list

Uploaded publications:
51
Publications in DEA:
45
OA:
0
Date range:
2002-2013
2013
2012
 1. Sulyok, D., Megyes, A., Ferencsik, S.: Evaluation of Precision Nutrient Management and Crop Protection in Northern Hungary.
  In: Pollution and water resources: Columbia University seminar proceedings 41. vol., Impact of anthropogenic activity and climate changes on the environment of Central Europe and USA. Ed.: George J. Halasi-Kun, Columbia University Seminars, Slovakia, 57-70, 2012. ISBN: 9789639899599
 2. Széles, A., Megyes, A., Nagy, J.: Irrigation and nitrogen effects on the leaf chlorophyll content and grain yield of maize in different crop years.
  Agric. Water Manage. 107 133-144, 2012.
  Journal metrics:
  D1 Agronomy and Crop Science
  Q1 Earth-Surface Processes
  Q1 Soil Science
  D1 Water Science and Technology
2011
2010
 1. Sulyok, D., Megyes, A., Ferencsik, S.: A precíziós tápanyag-gazdálkodás technológiai és gazdaságossági vizsgálata.
  In: Az öntözés vállalati szintű elemzése. Szerk.: Nagy János, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, 162-188, 2010. ISBN: 9789639732940
 2. Rátonyi, T., Megyes, A., Sulyok, D.: Az öntözött talaj fizikai állapotának vizsgálata a földesi mintaterületen.
  In: Az öntözés vállalati szintű elemzése / Nagy János (szerk.), Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, 112-127, 2010. ISBN: 9789639732940
 3. Rátonyi, T., Megyes, A., Sulyok, D., Harsányi, E.: Evaluation of soil tillage impacts on soil physical condition in different production sites in Hungary.
  In: Soil Tillage-Open Approach. Ed.: Jug Irena, Vukadinovic Vesna, ISTRO, Osijek, 183-187, 2010. ISBN: 9789536331833
 4. Megyes, A., Rátonyi, T., Sulyok, D., Huzsvai, L., Deák, L.: Öntözés hatása a talajdegradációs folyamatok alakulására szántóföldi körülmények között..
  In: A magyar élelmiszergazdaság jövője a kap reform tükrében / Varga László (szerk.), Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 43-48, 2010. ISBN: 9789639883550
2009
 1. Sulyok, D., Deák, L., Dobos, A., Megyes, A.: A differenciált tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem alkalmazásának lehetőségei.
  In: Summer University : 2009 Debrecen Hungary. Szerk.: Szaffkó Péter, Debreceni Egyetem, Debrecen, 94-97, 2009.
 2. Széles, A., Megyes, A.: A hazai kukoricatermesztés eredményeinek értékelése.
  In: Tanulmányok az agrár- és a regionális tudományok köréből az észak-alföldi régióban. Szerk.: Baranyi Béla, Nagy János, DE AMTC : MTA RKK, Debrecen, 153-176, 2009.
 3. Sulyok, D., Megyes, A., Rátonyi, T.: A precíziós tápanyag-visszapótlás agronómiai vizsgálata.
  In: V. Növénytermesztési Tudományos Nap : Növénytermesztés : Gazdálkodás, Klímaváltozás, Társadalom. Szerk.: Harcsa Marietta, Akad. K., Budapest, 205-208, 2009.
 4. Megyes, A., Harsányi, E., Rátonyi, T.: Effect of tillage and irrigation on soil water and nitrogen dynamics in a long-term tillage experiment.
  In: 11th International Symposium on Soil and Plant Analysis : July 20-24, 2009 Hyatt Vineyard Creek, Santa Rosa, California USA, ISSPA2009, Santa Rosa, Kalifornia, USA, 63, 2009.
 5. Rátonyi, T., Kiss, C., Harsányi, E., Megyes, A.: Effects of precipitation on the starch ield of maize grown for bioethanol production.
  Cereal Res. Commun. 37 (Suppl.), 89-92, 2009.
  Journal metrics:
  Q3 Agronomy and Crop Science
  Q4 Genetics
  Q4 Physiology
 6. Rátonyi, T., Harsányi, E., Kiss, C., Megyes, A.: Effects of precipitation on the starch yield of maize grown for bioethanol production.
  Cereal Res. Commun. 37 (Suppl.), 89-92, 2009.
  Journal metrics:
  Q3 Agronomy and Crop Science
  Q4 Genetics
  Q4 Physiology
 7. Huzsvai, L., Rátonyi, T., Megyes, A., Széles, A., Sulyok, D.: Evaluation of Energy Efficiency in Maize Based Bioethanol Production.
  In: ISTRO 18th Triennial Conference Proceedings : "Sustainable agriculture" : Izmir, Törökország, 2009.06.15-2009.06.19.. Ed.: Bilgen H. et al, [S.n.], Izmir, T7-005-1-T7-007-1, 2009.
 8. Rátonyi, T., Kiss, C., Harsányi, E., Megyes, A.: Evaluation of quality parameters of maize grown for bio-ethanol production in Hungary in relation to crop production factors.
  In: ISTRO 18th Triennial Conference Proceedings : "Sustainable agriculture" : Izmir, Törökország, 2009.06.15-2009.06.19.. Ed.: Bilgen H. et al, [S.n.], Izmir, T7-006-1-T7-006-5, 2009.
 9. Megyes, A., Sulyok, D., Rátonyi, T.: Talajművelés és az öntözés hatása a talaj víz- és nitrogéndinamikájára szabadföldi tartamkísérletben.
  In: V. Növénytermesztési Tudományos Nap : Növénytermesztés : Gazdálkodás, Klímaváltozás, Társadalom. Szerk.: Harcsa Marietta, Akad. K., Budapest, 149-152, 2009.
2008
 1. Sulyok, D., Megyes, A., Rátonyi, T.: A biodízel alapanyag előállítás jelentősége az Észak-Alföldi és az Észak-Magyarországi régióban.
  In: Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-Alföldi régióban. Szerk.: Baranyi Béla, Nagy János, DEAMTC ; [Pécs] : MTA RKK, Debrecen, 305-324, 2008.
Show all
updated: 2024-04-16, 01:22

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 30
Q1/D1 1 (3.3%)
Q1 1 (3.3%)
Q3 12 (40%)
N/A 17 (56.7%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Agricultural and Biological Sciences (13)
Agronomy and Crop Science (13)
Soil Science (1)
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (12)
Genetics (12)
Physiology (12)
Earth and Planetary Sciences (1)
Earth-Surface Processes (1)
Environmental Science (1)
Water Science and Technology (1)

Genre chart

Year chart

Language chart