You are here

Reszegi Katalin

Name: Reszegi Katalin
Affiliation: Debreceni Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelvtudományi Intézet. Magyar Nyelvtudományi Tanszék / University of Debrecen. Faculty of Humanities. Institute of Hungarian Linguistics. Department of Hungarian Linguistics
Other profiles: MTMT
Profession: linguist

Publication list

Uploaded publications:
36
Publications in DEA:
32
OA:
11
Date range:
2002-2022
2022
 1. Reszegi, K.: A Cognitive Approach in Onomastics: Some Notes on Metaphorical Place-Names.
  Voprosy Onomastiki. 19 (1), 235-244, 2022.
  Journal metrics:
  Q3 Communication (2021)
  Q3 Linguistics and Language (2021)
 2. Reszegi, K.: Cognitive maps and toponyms in a broadening geographical horizon.
  In: Proceedings of the Fifth International Conference on Onomastics "Name and Naming". Multiculturalism in Onomastics. Eds.: Oliviu Felecan, Alina Bugheşiu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 533-544, 2022.
 3. Reszegi, K.: Kognitív szemléletű névtudományi vizsgálatok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 263 p., 2022. ISBN: 9789634903697
 4. Reszegi, K.: Metonymic namegiving from a cognitive perspective.
  Acta onomast. 63 (1), 206-225, 2022.
  Journal metrics:
  Q3 Linguistics and Language (2021)
2021
 1. Reszegi, K.: Metonimikus helynévadás.
  Névt. Ért. 43 145-165, 2021.
  Journal metrics:
  Q4 Linguistics and Language
 2. Reszegi, K.: The Mental and Neural Representation of Names: A Cognitive and Economic Point of View.
  In: The Economy in Names: Values, Branding and Globalization. Eds.: Katharina, Leibring; Leila, Mattfolk; Kristina, Neumüller; Staan, Nyström; Elin, Pihl, Department of Archives and Research, Uppsala, Institute for Language and Folklore, Uppsala, 119-132, 2021. ISBN: 9789186959739
2020
 1. Reszegi, K.: Metaforikus névadás.
  Névt. Ért. 42 9-28, 2020.
  Journal metrics:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 2. Reszegi, K.: Name - Culture - Identity: The Semantic Structure of Names.
  In: Naming, Identity and Tourism. Eds.: Caiazzo, Luisa; Coates, Richard; Azaryahu, maoz, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 154-167, 2020. ISBN: 9781527542860
2019
2018
 1. Reszegi, K.: Helynevek-térszemlélet-mentális térkép: A nyelv, a helynevek és a tér összefüggései.
  Magy. nyelv. 114 (2), 169-184, 2018.
  Journal metrics:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
2017
 1. Reszegi, K.: Farkas Tamás, Slíz Mariann (szerk.): Magyar névkutatás a 21. század elején.
  Magy. Nyelv. 113 (2), 234-238, 2017.
  (Ismertetett mű: Farkas Tamás, Slíz Mariann (szerk.). -Magyar névkutatás a 21. század elején /Budapest : Magyar Nyelvtudományi Társaság ; ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 2015. -280 p.)
  Journal metrics:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
 2. Reszegi, K.: The History of Onomastic Research in Debrecen.
  Debrecen University Press, Debrecen, 78 p., 2017. ISBN: 9789633186589
2016
 1. Reszegi, K.: A linguistic-typological study of the mountain names of two mountain ranges in medieval Hungary.
  Acta onomast. 55 237-262, 2016.
  Journal metrics:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
2015
 1. Reszegi, K.: A tulajdonnevek a gyermeki nyelvelsajátításban.
  Névt. Ért. 37 83-97, 2015.
  Journal metrics:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
2014
 1. Reszegi, K.: A tulajdonnevek pszicho- és neurolingvisztikája: Vizsgálati szempontok és modellek a tulajdonnevek feldolgozásáról.
  Névt. Ért. 36 133-147, 2014.
  Journal metrics:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
 2. Reszegi, K.: Kétnyelvűség és konnekcionizmus.
  Argumentum (Debr.). 10 12-26, 2014.
2013
2012
 1. Reszegi, K.: A mentális térkép és a helynevek.
  In: Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban / Navracsics Judit, Szabó Dániel szerk, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 95-110, 2012, (Pszicholingvisztikai tanulmányok ; 3.) ISBN: 9786155219177
 2. Reszegi, K.: Jelentésbővülés a helynevek körében.
  Helynévtört. Tanulm. 7 61-68, 2012.
2011
 1. Reszegi, K.: Hegynevek a középkori Magyarországon.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 216 p., 2011. ISBN: 9789633181034
2010
Show all
updated: 2023-02-01, 01:44

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 26
Q2 2 (7.7%)
Q3 5 (19.2%)
Q4 2 (7.7%)
N/A 17 (65.4%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (9)
Linguistics and Language (9)
Communication (1)
Arts and Humanities (6)
Language and Linguistics (6)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors