You are here

Györkös Attila

Györkös Attila

Name: Györkös Attila
Other profiles: MTMT
Degree
 • PhD, Debreceni Egyetem (2005)
 • Habilitáció, Debreceni Egyetem (2016)
Profession: historian

Publication list

Uploaded publications:
29
Publications in DEA:
25
OA:
1
Date range:
2006-2021
2021
 1. Györkös, A.: The Military Organization and Army of the Kingdom of France (1494-1534).
  In: On the Verge of A New Era: The Armies of Europe at the Time of the Battle of Mohács. Ed.: János B. Szabó, Pál Fodor, Research Centre for the Humanities, Budapest, 227-242, 2021. ISBN: 9789634162803
2018
 1. Györkös, A.: "Melákok": Egy francia család a késő középkori Magyarországon.
  In: Hadi és más nevezetes történetek: Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Szerk.: Kincses Katalin Mária, Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 163-168, 2018. ISBN: 9789637097874
 2. Györkös, A.: A hugenották "nagy menekülése" a 17. század végén.
  In: Migráció a kora középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Isaszegi János, Zrínyi, Budapest, 159-170, 2018. ISBN: 9789633277768
2017
 1. Györkös, A., Kiss, G.: "M'en anei en Ongria": relations franco - hongroises au Moyen Âge II..
  Hungarian Academy of Sciences - University of Debrecen "Lendület" Hungary in Medieval Europe Research Group, Debrecen, 200 p., 2017. ISBN: 9789635088461
 2. Bárány, A., Györkös, A., Novák, Á.: A ciszterci rend a középkori Magyarországon. A pilisi monostor.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila, Benkő Elek, Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 87-96, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498 7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 3. Györkös, A.: A határvárak szerepe a francia monarchia megerősödésében (12-13. század).
  In: Őrzők, vigyázzatok a határra!: Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Boda József, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 107-118, 2017. ISBN: 9789633275603
 4. Györkös, A.: Le mariage d'Anne de Foix et la diplom atie franco-hongroise au début du XVIe siècle.
  In: "M'en anei en Ongria" : relations franco - hongroises au Moyen Âge II. / sous la dir. de Attila Györkös, Gergely Kiss, Hungarian Academy of Sciences - University of Debrecen "Lendület" Hungary in Medieval Europe Research Group, Debrecen, 127-140, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 4) ISBN: 9789635088461
2016
 1. Györkös, A.: A "bolond háború"- avagy a francia Monarchia és az arisztokrácia utolsó Összecsapása a középkorban.
  In: Elfeledett háborúk : középkori csaták és várostromok, 6-16. század / Pósán László, Veszprémy László, Zrínyi, Budapest, 100-112, 2016. ISBN: 9789633276969
2015
 1. Györkös, A.: "Non debent predicare fabulas": Egy 15. századi franciaországi kézirat példázatainak elemzése és átirata pldázatainak.
  Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen, 423 p., 2015. ISBN: 9789634738213
2014
2013
 1. Bárány, A., Györkös, A., Pallai, L.: "A francia história hazai nagykövete": ünnepi kötet Papp Imre 65..
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézete :, Debrecen, 294 p., 2013. ISBN: 9789634736295
2012
2011
 1. Györkös, A.: A kereszténység szerepe a korai Európában.
  In: A keresztény Európától az Európai Unió magyar elnökségéig / (szerk.) Borsodi Csaba, MTT Tanári Tag. : ELTE BTK, Budapest, 10-23, 2011, (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, 1218-6694 ; 55.)
2010
 1. Györkös, A.: Európai összefogás vagy dinasztikus érdek?.
  In: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk.: Papp Imre, Angi János, Pallai László, Történelmi Intézet, Debrecen, 81-93, 2010. ISBN: 9789634734192
2009
 1. Havas, L., Bárány, A., Györkös, A.: L'idéal de la cité dans l'oeuvre de Janus Pannonius comme un antipode de l'Empire conceptualisé par Matthias Corvin.
  In: Matthias and his legacy : cultural and political encounters between East and West. Szerk.: Bárány Attila, Györkös Attila, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, 149-162, 2009.
 2. Györkös, A.: La guerre des Pazzi et les relations franco-hongroises.
  In: Matthias and his legacy. Szerk.: Bárány Attila, Györkös Attila, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 393-404, 2009. ISBN: 9789634732761
 3. Bárány, A., Györkös, A.: Matthias and his legacy: cultural and political encounters between East and West.
  University of Debrecen Department of History, Debrecen, 471 p., 2009. ISBN: 9789634732761(fűzött)
2007
 1. Györkös, A.: A "Méhek könyve" példázatainak magyar vonatkozásai.
  Acta Acad. Paed. Agr. N. S. Sect. Hist. 34 39-47, 2007.
Show all
updated: 2023-05-28, 01:45