You are here

Pribula László

Pribula László

Pribula László
DE > ÁJK
tanszékvezető egyetemi docens
Name: Pribula László
Other profiles: MTMT
Profession: legal expert

Publication list

Uploaded publications:
70
Publications in DEA:
55
OA:
13
Date range:
1998-2023
2023
 1. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B.: Közigazgatási eljárások.
  Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 224 oldal p., 2023. ISBN: 9789634904977
2021
2019
 1. Nyilas, A., Pribula, L.: A "gyengébb fél" védelme az új polgári perrendtartásban.
  In: Újratervezés-Fogyasztói szabályozási modellek, digitalizáció, adatvédelem. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Főnix Média, Debrecen, 197-229, 2019. ISBN: 9789634900795
 2. Árva, Z., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási eljárások.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 310 p., 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 3. Pribula, L.: Sci-fi és jog?: a jövő jogalkalmazási kérdései.
  Főnix Média, Debrecen, 101 p., 2019. ISBN: 9789634901044
2018
 1. Pribula, L.: A felszámoló intézkedései, mulasztásai elleni kifogás eljárási szabályainak értelmezése a bírósági gyakorlatban.
  In: Fizetésképtelenség és jogutód nélküli megszűnés : tapasztalatok és reformjavaslatok. Szerk.: Szikora Veronika, Fézer Tamás, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 57-77, 2018. ISBN: 9789634900504
 2. Pribula, L.: Illetékesség kikötése a munkaügyi perekben.
  Miskolci jogi szle. 13 (2), 37-49, 2018.
 3. Pribula, L.: The new Administrative Procedure Code in Hungary.
  Studia UBB Iurisprudentia. 63 (2), 28-43, 2018.
 4. Pribula, L.: Tulajdonjog mint biztosíték? A magyarországi jogalkalmazás dilemmái: A fiduciárius hitelbiztosítékok értékelése a magyarországi bírói gyakorlatban.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 157-173, 2018. ISBN: 9789634739883
2017
 1. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B.: Közigazgatási eljárások.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 257 p., 2017. ISBN: 9789633186824
2016
2015
 1. Pribula, L.: A jogalkalmazás vitatott területei: Vallásszabadság és egyházjog.
  Printart-press, Debrecen, 166 p., 2015. ISBN: 9789638996381
 2. Pribula, L.: Vélemény vagy tényállítás?.
  Pro futuro. 5 (1), 48-68, 2015.
2013
 1. Osztovits, A., Pribula, L.: Polgári eljárásjog I: a polgári per általános szabályai.
  HVG ORAC, Budapest, 380 p., 2013. ISBN: 9789632582092
 2. Osztovits, A., Wopera, Z., Pribula, L.: Polgári eljárásjog II: perorvoslatok, különleges eljárások és egyes nemperes eljárások.
  HVG ORAC, Budapest, 312 p., 2013. ISBN: 9789632581989
2012
 1. Pribula, L.: A magyar reklámjog szabályozásának legutóbbi változásai.
  In: Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dokumentum] : 2012. április 19., Miskolc [DVD] / [közread. Collegium Doctorum], Bíbor, Miskolc, , 2012. ISBN: 9789639988507
 2. Pribula, L.: A sajtó-helyreigazítás bírósági gyakorlata.
  HVG-Orac, Budapest, 166 p., 2012. ISBN: 9789632581613
 3. Pribula, L.: A soron kivűli eljárások bizonyítási problémái.
  In: Állam és magánjog : törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog, és polgári eljárásjog keresztmetszetében : Budapest, 2012. június 8-9. / Pribila László, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 64, 2012.
 4. Pribula, L.: Az okozatosság értelmezésének változásai a bírói gyakorlatban.
  In: Európai jogi kultúra :$bmegújulás és hagyomány a magyar civilisztikában : a Magánjogot Oktatók Egyesülete és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara által 2011. június 17-18. napjára szervezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. Szerk.: Fuglinszky Ádám, Klára Annamária, ELTE Eötvös K., Budapest, 275-288, 2012. ISBN: 9789633121047
2011
 1. Pribula, L.: A reklám szerzői jogi összefüggései.
  In: A szellemi tulajdon : az Állam- és Jogtudományi Kar által 2010. június 4. napján "A szellemi tulajdon védelme" címmel szervezett konferencián elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Barzó Tímea, Bíbor K., Miskolc, 101-116, 2011. ISBN: 9789639988262
2010
 1. Pribula, L.: A károsulti közrehatás.
  Jogtud. közlöny. 65 (5), 251-260, 2010.
Show all
updated: 2023-03-19, 02:08

Genre chart

Year chart

Language chart