You are here

Marsi Edit

Marsi Edit

Marsi Edit
DE > ETK
Department of Social Sciences
főiskolai docens
Name: Marsi Edit
Other profiles: MTMT
Profession: legal expert

Publication list

Uploaded publications:
15
Publications in DEA:
15
OA:
0
Date range:
1999-2017
2017
 1. Pogány, M., Marsi, E.: Jog.
  In: Általános védőnői ismeretek. Szerk.: Tobak Orsolya, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 431-445, 2017. ISBN: 9789632266169
2015
 1. Marsi, E., Papp, K., Patyán, L.: Rehabilitáció.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 68 p., 2015. ISBN: 9789633185469
2014
 1. Balogh, E., Horváth, L., Hüse, L., Sipos, L., Fónai, M., Fucskó, M., Lőw, G., Marsi, E., Miklósi, E., Oroszné Pál, Z., Patyán, L., Rusinné Fedor, A., Takács, P., Varga, L., Zolnai, E.: English-Hungarian Social Work Dictionary = Magyar-angol szociális munka értelmező szótár.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 605. p., 2014. ISBN: 9789634737216
 2. Kiss, J., Kovács, J., Marsi, E., Papp, K., Sárváry, A., Sárváry, A., Ujváriné Siket, A., Vízvári, L., Ködmön, J.: Mentorápoló ismeretek: jegyzet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 291 p., 2014. ISBN: 9789633184806
2012
 1. Marsi, E.: A telemedicina jogi szabályozása - vagy annak hiánya Magyarországon.
  In: Az V. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Előadásainak közleménye / Kerekes Benedek, Gát György (szerk.), Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsa, Nyíregyháza, 91-95, 2012. ISBN: 97896399099
2011
 1. Marsi, E.: A deliktuális és kontraktuális felelősség összevetése de lege ferenda - az egészségügyi szolgáltatás összefüggésében.
  In: IV. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia Kiadványa. Szerk.: Semsei Imre, Mikóné Márton Julianna, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 247-253, 2011.
2010
 1. Marsi, E.: Jog.
  In: Általános védőnői ismeretek : egészségügyi felsőoktatási záróvizsga tesztkérdésgyűjtemények. Szerk.: Rantalné Szabó Márta ; [szerzők Batka Tiborné Bajusz Judit et al.], Medicina, Budapest, 347-361, 2010. ISBN: 9789632262666
2009
 1. Marsi, E.: Az adósságkezelés jogelméleti háttere.
  In: Adósságkezelési tanácsadó képzés jegyzet / Gyulai Gabriella, [et al], Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Salgótarján, 113-183, 2009.
 2. Marsi, E.: Az egészségügyi szolgáltatás, mint a szerződés tárgya: (milyen szerződés?).
  In: II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia : Nyíregyháza, 2008. november 21. / [rend. a Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola] ; [szerk. Kerekes Benedek], Bessenyei György Kvk., Nyíregyháza, 53-58, 2009. ISBN: 9789639909199
2008
 1. Marsi, E., Bálint, L.: Az oktatás jogi kérdései: jegyzet andragógia alapszakos főiskolai hallgatók számára.
  Krúdy K., Nyíregyháza, 92 p., 2008. ISBN: 9789638759993
 2. Marsi, E.: Munkajog.
  Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, 90 p., 2008.
2007
2006
 1. Marsi, E.: Az egészségügyi szolgáltatókra, illetve egészségügyi dolgozókra vonatkozó felelősségi szabályok.
  In: Tudományos előadások - Tudomány Napja 2005. Szerk.: Jóna György, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Nyíregyháza, 16-20, 2006.
2001
 1. Marsi, E.: Nemzeti, regionális, helyi szabályozás Magyarországon.
  In: Helyi szociális ellátórendszer vidéken. Szerk.: Bódi Ferenc, Agroinform, Budapest, 29-54, 2001. ISBN: 9635027508
1999
 1. Marsi, E.: A szociális ellátó rendszer szabályozása Nyíregyházán a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény kereteiben.
  In: Peremvidék : szociális kutatások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szerk.: Lukácskó Zsolt, Fónai Mihály, Fábián Gergely, DOTE Egészségügyi Főiskolai Kar, Nyíregyháza, 97-119, 1999. ISBN: 9639070394
updated: 2024-03-17, 01:33