You are here

Konyáriné Loós Andrea

Konyáriné Loós Andrea

Konyáriné Loós Andrea
Name: Konyáriné Loós Andrea
Profession: college assistant lecturer

Publication list

Uploaded publications:
5
Publications in DEA:
4
OA:
0
Date range:
2003-2008
2008
  1. Mester, B., Konyáriné Loós, A., Szerepi, S.: "Deus lo volt" - 900 éve volt a clermont-i zsinat.
    In: Társadalomtudományi tanulmányok I.. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Ped. Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 162-171, 2008.
  2. Chrappán, M., Konyáriné Loós, A., Szerepi, S.: Kompetenciák a közoktatásban.
    In: Társadalomtudományi tanulmányok I.. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea ; Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 7 -28, 2008.
2003
  1. Konyáriné Loós, A.: A Csepel-sziget korai ómagyar kori helyneveinek funkcionális elemzése.
    Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 401-408, 2003.
updated: 2023-06-04, 01:35