Jelenlegi hely

Állam- és Jogtudományi Kar

Állam- és Jogtudományi Kar

Név: Állam- és Jogtudományi Kar
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Telefonszám: (52) 512-701, (52) 512-700
Fax: (52) 446-919
E-mail cím: szabadfalvi.jozseflaw.unideb.hu
Bemutatkozás:

A DE ÁJK a hazai jogászképzés hallgatói és oktatói létszámadatait tekintve a kisebb karok közé tartozik. Ez a (finanszírozási szempontból kifejezetten hátrányos) állapot a kiemelkedő eredményeket felmutató diáktudományos tevékenységgel együtt, arányosan vizsgálva azonban a minőségi képzés biztos mutatója. A karrá válás nagy munkájában fontos szerepük volt és van hallgatóinknak is, akik szakmai versenyeken, tudományos diákkörben, perbeszédversenyeken képviselték az intézetet, majd a kart, és hirdették: Debrecenben szakmailag jól mennek a dolgok. Aki szeretne, az tud is előrejutni, hiszen segíti a jó oktató-hallgató arány, és segíti a kar hitvallása: a hallgatókért vagyunk.

Intézményi honlap: http://jog.unideb.hu/

Teljes publikációs lista

Hiányzó közlemények feltöltése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
4663
DEA-ban:
3888
OA:
790
Publikációs időszak:
1974-2024
2024
 1. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Pribula, L., Zákány, J., Veszprémi, B.: Annotált záróvizsga tételsor: Közigazgatási jog.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 89 p., 2024. ISBN: 9789634905684
 2. Kanyuk, P.: European Criminal Law: Changes in the Light of the Treaty of Lisbon - Part Two.
  Public Goods Gov. "Accepted by Publisher" (-), 1-6, 2024.
 3. Kanyuk, P.: European Criminal Law: From Where to Where? - Part One.
  Public Goods Gov. "Accepted by Publisher" (-), 1, 2024.
 4. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Zákány, J.: Helyi önkormányzati közigazgatás.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 308 p., 2024. ISBN: 9789634905622
2023
 1. Szabó, B.: "Sol sapiens in Jure". Johannes Serpilius, 17. századi soproni városbíró jogtudósi munkássága.
  In: A közép-európai régió és a nyugati hatások: A tradicionális jog alakváltozásai. Szerk.: Korsósné Delacasse Krisztina; Máthé Gábor; Mezey Barna, Gondolat K., Budapest, 191-206, 2023, (Jogtörténeti Értekezések, ISSN 0134-0026 ; 60) ISBN: 9789635564286
 2. Balogh, J.: "Vérbeli levéltárnokok" és a jogtörténet művelése.
  In: A közép-európai régió és a nyugati hatások : A tradicionális jog alakváltozásai / Korsósné Delacasse Krisztina; Máthé Gábor; Mezey Barna, Gondolat Kiadó, Budapest, 21-28, 2023, (Jogtörténeti Értekezések, ISSN 0134-0026 ; 60.) ISBN: 9789635564286
 3. Balogh, J.: A bírák jogállása az állami (királyi) bíróságokon.
  In: 300 éves a Kúria / Bódiné Beliznai Kinga; Megyeri-Pálffi Zoltán, Kúria, Budapest, 171-182, 2023. ISBN: 9786156288028
 4. Balogh, J.: A bírói függetlenség intézményes garanciarendszerének újraépítése a rendszerváltás után (1989-2011).
  In: A bírói függetlenség intézményes garanciái / Bódiné Beliznai Kinga; Megyeri-Pálffi Zoltán, Kúria, Budapest, 152-178, 2023. ISBN: 9789637539473
 5. Bordás, P.: Adóhatósági eljárás: az adómegállapítási módoktól a jogorvoslatokig.
  In: Adóigazgatási jog és közpénzügyek. Szerk.: Horváth, M. Tamás ; Bordás, Péter ; Vezendi-Varga, Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 40-46, 2023.
 6. Bordás, P.: Adózók és adóhatóságok az adóigazgatásban.
  In: Adóigazgatási jog és közpénzügyek. Szerk.: Horváth, M. Tamás; Bordás, Péter; Vezendi-Varga, Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 17-39, 2023. ISBN: 9789633189450
 7. Nádas, G., Sipka, P.: A felek viszonya a munkaszerződés egyes létszakaszaiban.
  In: Ünnepi tanulmányok Kiss György 70. születésnapjára: Clara pacta, boni amici. Szerk.: Auer, Ádám; Bankó, Zoltán; Békési, Gábor; Berke, Gyula; Hazafi, Zoltán; Ludányi, Dávid, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 460-466, 2023. ISBN: 9789635941780
 8. Újvári, E.: A haszonélvező jogai és kötelezettségei a mezőgazdasági ingatlanhoz tartozó fák, illetve erdő vonatkozásában a római jogban.
  In: 65 Studia in honorem Éva Jakab. Szerk.: Boóc Ádám; Pókecz Kovács Attila, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Patrocinium K., Budapest, 335-344, 2023, (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 19) ISBN: 9786155961977