Jelenlegi hely

Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Név: Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefonszám: (52) 512-900 /22116 /22174
Bemutatkozás:

Célunk, hogy a hallgatók olyan elméleteket és módszertanokat ismerjenek meg és használjanak alkotó módon, melyek alkalmasak arra, hogy leírják és magyarázzák az egyes természetes nyelvek struktúrájának szabályszerűségeit, illetve az emberi nyelv szerkezetének általános törvényeit. A képzés középpontjában a nyelvészeti alapdiszciplínák (hangtan, alaktan, mondattan, jelentéstan) állnak; de a program lehetőséget ad a nyelvészet határterületeinek és a kapcsolódó tudományágaknak a tanulmányozására is (például szociolingvisztika, pszicholingvisztika, számítógépes nyelvészet, neurolingvisztika stb.)

Teljes publikációs lista

Hiányzó közlemények feltöltése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
67
DEA-ban:
48
OA:
9
Publikációs időszak:
1985-2021
2021
 1. Hunyadi, L., Szekrényes, I.: Hangok, hangulatok, gesztusok: magyar nyelvű dialógusok multimodális vizsgálata.
  In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig: Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára. Szerk.: Dódé Réka; Ludányi Zsófia, Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 81-90, 2021. ISBN: 9789639074903
2020
 1. Hunyadi, L.: A beszéd folyamatának szekvenciális szintaktikai szerveződéséről.
  In: Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből. Szerk.: Dékány Éva, Halm Tamás, Surányi Balázs, Akadémiai Kiadó, Budapest, 101-122, 2020, (Általános nyelvészeti tanulmányok, ISSN 0569-1338 ; 32) ISBN: 9789634545927
2017
 1. Hunyadi, L.: A multimodális kommunikáció grammatikája felé: Szekvenciális események rekurzív hierarchikus struktúrája.
  In: Kísérletes nyelvészet. Szerk.:Bánréti Zoltán, Akadémiai Kiadó, Budapest, 155-182, 2017, (Általános Nyelvészeti Tanulmányok, ISSN 0569-1338 ; 29) ISBN: 9789634540724
2016
 1. Hunyadi, L., Szekrényes, I., Kiss, H.: Prosody Enhances Cognitive Infocommunication: materials from the HuComTech Corpus.
  In: Toward Robotic Socially Believable Behaving Systems. Vol. I : Modeling Emotions. Ed.: Anna Esposito, Lakhmi C. Jain, Springer International Publishing Ag, Cham, 183-204, 2016. ISBN: 9783319310565
 2. Kardos, É.: Telicity marking in Hungarian.
  Glossa. 1 (1), 1-37, 2016.
2014
 1. Földesi, A.: Frazeológiai egységek mint vonzatkeretekre épülő címszavak.
  In: Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II. : a XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (ELTE BTK Budapest, 2013. március 26-28.) előadásaiból készült tanulmánykötet. Szerk.: Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva, MANYE : Tinta Kvk., Budapest, 639-645, 2014, (A MANYE kongresszusok előadásai, 1786-545X ; 10/1-2.) ISBN: 9786155219665
 2. Földesi, A.: Grammatikai kategóriák kategóriateremtő grammatikákban.
  In: Tavaszi Szél konferenciakötet = Spring Wind 2014 III.. Szerk.: Csiszár Imre, Kőmíves Péter Miklós, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debrecen, 488-496, 2014. ISBN: 9789638956071
2013
 1. Abuczki, Á., Esfandiari Baiat, G.: An overview of multimodal corpora, annotation tools and schemes.
  Argumentum. 9 86-98, 2013.
2012
 1. Hunyadi, L., Szekrényes, I., Borbély, A., Kiss, H.: Annotation of spoken syntax in relation to prosody and multimodal pragmatics.
  In: 3rd IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2012 : Proceedings, December 2-5, 2012 Košice, Slovakia. Ed.: Péter Baranyi, IEEE, Danvers, 537-541, 2012. ISBN: 9781467351881
 2. Hunyadi, L., Földesi, A., Szekrényes, I., Staudt, A., Kiss, H., Abuczki, Á., Bódog, A.: Az ember-gép kommunikáció elméleti-technológiai modellje és nyelvtechnológiai vonatkozásai.
  In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV. Nyelvtechnológiai kutatások. Szerk.: Kenesei I., Prószéky G., Várady T, Akadémiai Kiadó, Budapest, 265-309, 2012. ISBN: 9789630593083
 3. Földesi, A.: Újszerű lexikográfiai megoldások három kétnyelvű tanulói szótárban.
  In: Szavak pásztora : Írások Magay Tamás tiszteletére / Pintér Tibor, Pődör Dóra, P. Márkus Katalin (szerk.), Grimm Kiadó, Szeged, 148-158, 2012. ISBN: 9789639954670
2011
 1. Kiss, H.: A HuComTech audio adatbázis szintaktikai szintjének elvei és szabályrendszerének újdonságai.
  In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2011. Szerk.: Tanács Attila, Vincze Veronika, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, 199-208, 2011. ISBN: 9789633061213
 2. Szekrényes, I., Csipkés, L., Oravecz, C.: A HuComTech-korpusz és -adatbázis számítógépes feldolgozási lehetőségei. Automatikus prozódiai annotáció.
  In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2011. Szerk.: Tanács Attila, Vincze Veronika, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, 190-198, 2011. ISBN: 9789633061213
 3. Bódog, A., Abuczki, Á., Németh, T.: A multimodális pragmatikai annotáció jelentősége a számítógépes nyelvészetben.
  In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2011. Szerk.: Tanács Attila, Vincze Veronika, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, 240-251, 2011. ISBN: 9789633061213
 4. Hunyadi, L., Németh, T., Ivaskó, L., Tóth, C., Bódog, A., Abuczki, Á., Csűry, I., Németh, T.: Ember-gép kapcsolat: a multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai.
  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 209 p., 2011. ISBN: 9789639902992
 5. Földesi, A.: Fordításelmélet, valenciaelmélet és szemantikai keretelmélet a szótárépítésben.
  In: V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia (Alknyyelvdok) / Váradi Tamás (szerk.), MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 40-50, 2011. ISBN: 9789639074576
 6. Pápay, K., Szeghalmy, S., Szekrényes, I.: HuComTech Multimodal Corpus Annotation.
  Argumentum (Debr.). 7 330-347, 2011.
 7. Hunyadi, L.: Rekurzió a nyelvben I.: Prozódiai megközelítés.
  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 180 p., 2011. ISBN: 9789639902824
 8. Hunyadi, L., Bertók, K., Németh, T., Szekrényes, I., Abuczki, Á., Nagy, G., Nagy, N., Németi, P., Bódog, A.: The outlines of a theory and technology of human-computer interaction as represented in the model of the HuComTech project.
  In: Proceedings of 2nd Cognitive Infocommunications International Conference. Ed.: by Baranyi Péter, IEEE Computer Society, New York, 249-255, 2011. ISBN: 9781457718069
 9. Földesi, A.: Unimodális funkcionális annotáció a HuComTech multimodális korpuszban.
  In: Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai : IKUT zárókötet. Szerk.: Bódog Alexa, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 39-46, 2011. ISBN: 9789633181874
2010
 1. Hunyadi, L.: Cognitive grouping and recursion in prosody.
  In: Recursion and Human Language. Szerk.: Harry van der Hulst, Mouton De Gruyter, Berlin, 343-370, 2010, (Studies in generative grammar, ISSN 0167-4331 ; 104) ISBN: 9783110219241
2008
Mindet mutasd
frissítve: 2024-07-14, 02:54

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 19
Q2 1 (5.3%)
n.a. 18 (94.7%)
-
OK

SCImago kategóriák

Computer Science (1)
Information Systems (1)
Social Sciences (1)
Linguistics and Language (1)

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Kutatóink

Hunyadi László
Hunyadi László
általános, alkalmazott nyelvész
Vasas László
Vasas László
irodalomtörténész