Jelenlegi hely

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Név: Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefonszám: 52/512-934 / 52/512-900/22220
Fax: 52/512-934
E-mail cím: papp.eleonoraarts.unideb.hu
Bemutatkozás:

A Debreceni Egyetem 2010 óta a megtisztelő „kutató-elitegyetem” cím birtokosa. Ennek elnyerésében kiemelkedő szerepe volt a Bölcsészettudományi Kar és intézetünk tudományos és oktatási mutatóinak. Intézetünk 9 professzora és professor emeritusa közül 4 akadémikus, és majdnem minden további oktatónk és kutatónk rendelkezik tudományos minősítéssel.

Intézményi honlap: http://irodalom.arts.unideb.hu/

Teljes publikációs lista

Hiányzó közlemények feltöltése
Feltöltött közlemény:
2733
DEA-ban:
1187
OA:
248
Publikációs időszak:
1952-2021
2021
 1. Bódi, K.: Médeia, az alkimista.
  Studia Lit. 1 (4), 139-149, 2021.
2020
2019
 1. Balajthy, Á.: "Egy eredendő máshol": az utazás művészete a közelmúlt magyar irodalmában.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 361 p., 2019. ISBN: 9789633188071
 2. Posta, A.: A bölcsességi irodalom verses parafrázisai a protestantizmus 16. századi neolatin költészetében: Georgius Purkircher és Eobanus Hessus.
  In: A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma / Békés Enikő, Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Lázár István, Molnár Dávid, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 203-211, 2019, (Convivia Neolatina Hungarica, ISSN 2416-125X ; 3) ISBN: 9786155478697
 3. Posta, A.: A klasszikus és a vallási műveltség összefonódása a reformáció humanizmusának idején: A 16. századi protestáns neolatin költészet Sacra Poetica műfajcsoportja.
  In: A tudomány ekként rajzolja világát": Irodalom, nevelés és történelem metszetei tanulmánykötet, I. kötet / szerkesztette Fodor József Péter, Mizera Tamás, Szabó P. Katalin, ELTE Doktorandusz Önkormányzata : Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály ; Eger : EKE Doktorandusz Önkormányzat, Budapest, 214-237, 2019. ISBN: 9786155586415
 4. Posta, A.: Az antikizálás üdvérték-közvetítő szerepe Leonhardus Mokoschinus 1599-es hexameteres latin nyelvű Ószövetség-parafrázisában.
  In: Teológus Tavasz konferenciakötet: "Újuljatok meg lelketekben és elmétekben" (Ef 4,23): Az egyház megújulása a reformációra emlékezve / főszerk. Peleskey Miklós Péter, DRHE Doktori Iskolája és Doktorandusz Önkormányzata, Debrecen, 291-303, 2019. ISBN: 9786155853135
 5. Bitskey, I.: Püspökök a végvárban (1548-1596).
  MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport :, Budapest, 41 p., 2019. ISBN: 9789635089192
 6. Posta, A.: Újfalvi Imre neolatin alkalmi költeményei.
  In: Újfalvi Imre pere és műveltsége: Tanulmányok és szövegközlések. Szerk.: Oláh Róbert, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, 111-123, 2019, (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909) ISBN: 9786158015899
2018
 1. Varga, P.: 'Gyalog bizon' ...". Arany János és a "pedestris Múzsa".
  In: Kősziklára építve = Built Upon His Rock: Írások Dávidházi Péter tiszteletére = Writings in Honour of Péter Dávidházi. Szerk.: Panka Dániel, Pikli Natália, Ruttkay Veronika, ELTE Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet Anglisztikai Tanszék, Budapest, 410-418, 2018, (ELTE Papers in English Studies, ISSN 3061-5655) ISBN: 9789632849447
 2. Papp, F.: "Change did come": Attire-changes of the early twentieth-century in Julian Fellowes's Downton Abbey.
  In: A világ interdiszciplináris megközelítésben 3.. Szerk.: Mező Ferenc, Mező Katalin, Mándy Zsuzsa, Mester Dolli, Debreceni Egyetem, Debrecen, 122-132, 2018. ISBN: 9789634900573
 3. Gesztelyi, H.: "Gondoljunk az ország hölgyeire is, akik díványpárnát hímeznek a lelki üdvösségükért [...]": Rakovszky Zsuzsánna keszkenője és szövegei.
  In: Nyugvó energia. Az Alföld Stúdió Antológiája. Szerk.: Fodor Péter, Lapis József, Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen, 24-39, 2018, (Új Alföld könyvek, ISSN 2560-1334 ; 1.) ISBN: 9786150005683
 4. Bényei, P., Béres, N., Bihary, G., Farkas, E.: "Keresek világot": A 2017. évi "Nem mind Arany, ami fénylik" Arany János és kora című konferencia tanulmánykötete.
  Doktoranduszok Országos Szövetsége, Irodalomtudományi Osztály, Budapest, 237 p., 2018. ISBN: 9786155586286
 5. Bitskey, I.: "Megrostálás" - Hitvita kritikai kiadásban.
  Magy. tud. 179 (7), 1094-1097, 2018.
  (Ismertetett mű: Pázmány Péter, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Báthory Orsolya. -Alvinczi Péternek sok tétovázó kerengésekkel és cégéres gyalázatokkal felhalmozott feleletinek rövid és keresztyéni szelídséggel való megrostálása (1609) /Budapest: Universitas Kiadó, 2017. -222 o. -)
 6. Farkas, E.: "testimonium visible": Képleírás és szociálpszichológia 40 összefüggései Jókai Mór Egetvívó asszonyszív című művében.
  In: Nyugvó energia: Az Alföld Stúdió antológiája. Szerk.: Fodor Péter, Lapis József, Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen, 52-69, 2018. ISBN: 9766150005683
 7. Bitskey, I.: A 60 éves Győri L. János köszöntése.
  In: Világosító lámpás / főszerk. Fazakas Gergely Tamás ; szerk. Baranyai Norbert, Gonda László, Kovács Gergely, Sipos Ferenc, Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 11-14, 2018. ISBN: 9786158066563
 8. Balázs, K.: Áfra János: Rítus.
  Vigilia. 83 (10), 796-797, 2018.
  (Ismertetett mű: Áfra János. -Rítus /Budapest : Pesti Kalligram, 2017. -103. -)