Tudóstér: Súgó

Utolsó szerzői változat (postprint)
A kiadók a legtöbb esetben előfizetési díj megfizetéséhez kötik az általuk megjelentetett publikációkhoz való hozzáférést. A tudományos kutatás eredményeinek korlátlan szétsugárzása mégis sok esetben megvalósítható, mégpedig a publikációnak a kiadói változatot megelőző verziói (preprint, postprint) használatával. 
Ezen verziók használata nagyobb láthatóságot és megtalálhatóságot, az eredmények szélesebb hasznosulását ezzel együtt több hivatkozást (citációt) is eredményezhet. 

Preprint

A szerző által publikálásra benyújtott változata, mely még nem esett át a lektorálási folyamaton. Amennyiben a lektorálás folyamán a cikk lényegesen nem bővült vagy változott, érdemes a preprintet archiválni, hiszen ezzel nemcsak a lapra előfizető intézmények férnek hozzá, hanem bárki, aki az internethez hozzáfér. E változat szolgáltatása az eredeti megjelenési adatok feltüntetésével történik, tehát szabályosan hivatkozható.
 

Postprint

A cikk utolsó szerzői változata (final submitted manuscript version/post review, accepted version of the manuscript/ post print version), amely tartalmazza a lektorok, bírálók kéréseit, kiegészítéseit, de még a nem a kiadói által formázott végleges változat (kiadói pdf). Nem tévesztendő össze a kefelenyomattal (proof), amelyet a kiadói PDF utolsó korrektúrájára kapnak vissza a szerzők. Amennyiben a cikk a lektorálási folyamat során lényegesen megváltozott, érdemes a postprint változatot archiválni, a fentebb említett korlátlan hozzáférés és idézhetőség miatt. E változat szolgáltatása az eredeti megjelenési adatok feltüntetésével történik, tehát szabályosan hivatkozható. A feltételek betartása a szolgáltatást nyújtó könyvtár feladata.
 
A postprint feltöltését a kiadói PDF helyett akkor érdemes választani, ha:
  • a megjelent publikáció adatait (cím, szerzők, megjelenés helye, ideje, folyóirat neve, számozás, stb.) pontosan és hiánytalanul meg tudjuk adni, vagyis a Tudóstér adatainak hitelességét meg tudjuk őrizni;
  • a kiadói szerződés megengedi, hogy a szerző saját intézményében archiválja publikációjának valamelyik változatát: a benyújtott változatot (preprint); lektorált változatot (postprint) vagy a megjelent változatot (kiadói PDF).
 
 

Honnan tudhatjuk, hogy a szerződésünknek megfelelően járunk el, amikor archiválunk?

Elsősorban a kiadóval kötött szerződés rögzíti, hogy milyen jogokat tart meg magának a szerző. A szerzői archiválásra vonatkozó kitételeket általában a szerződés vége felé az ún. „apróbetűs” részek tartalmazzák. A kiadók honlapjukon is közzétesznek erre vonatkozó tájékoztatást, amelyről még a publikáció benyújtása előtt tájékozódni lehet.
A gyors informálódást a Sherpa/Romeo adatbázis segíti, mely egyre több kiadó és folyóirat szerzői archiválásra vonatkozó szabályait tartalmazza.
A nyílt hozzáférés lehetőségeiről a magyar open access portálon (www.open-access.hu) is talál bővebb információkat.
A DEENK munkatársai az archiválással kapcsolatban felmerülő kérdésekben segítséget nyújtanak (publikaciok@lib.unideb.hu
 
 
Preprint és a postprint PDF-től eltérő formátumban (rtf, doc, docx, odt) is feltölthető. Ilyen esetben a nyílt hozzáférés (open access) szellemében a cikkek korlátozás nélkül hozzáférhetők, vagyis letölthetők, részei másolhatók, felhasználhatók. 
A könyvtár jogi értelemben nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó a szerző szerzői minőségének elidegenítésével használja a közzétett publikációt, de fogadja a jogosulatlan felhasználás bejelentését.
https://tudoster.idea.unideb.hu