Tudóstér: Súgó

Statisztika

Az iDEa Tudóstér által biztosított statisztikai adatokat elhelyezkedésük szempontjából két csoportba sorolhatók.

 
A profil, ill. egység oldalakon megjelenő statisztikák:
Ezek a blokkok információkat adnak a közlemények megoszlásáról műfaj, évszám, és nyelv szerint. Az adatok diagram formájában jelennek meg. A diagram elemeire kattintva megjelennek az adott statisztikai értékhez tartozó közlemények a részletes adatai.
 
Az iDEa Tudomány statisztikai oldalán található adatok:
A tudósprofilokban elhelyezett statisztikákhoz hasonlóan itt is diagramokkal, illetve táblázatos formában jelennek meg a linkesített adatok. Az adatok a Debreceni Egyetem teljes publikációs tevékenységére vonatkoznak évszám szerinti bontásban. Az adatok alapértelmezetten az aktuális évre vonatkoznak, a keresett év az "Éves Bontásban"  menüből választható ki. A iDEa-ban tárolt összes adat az "összesített 1884-2014"  opcióval kérhető le.
Statisztikai adatok:

  1. Publikációk nyelvi megoszlása
  2. Publikációk megoszlása dokumentum típusonként
  3. Publikációk megoszlása műfajonként
  4. Publikációk megoszlása karonként
  5. Nyelvek megoszlása karonként
  6. Dokumentum típusok megoszlása karonként

FIGYELEM: a közlemények sajátosságai miatt a különböző megoszlású statisztikák adataiban az összesített publikációk száma eltérhet!
Pl.: a többnyelvűként készült publikációk esetében ugyanaz a közlemény két nyelvhez is kapcsolódik, tehát ez esetben a nyelvi bontásban szereplő értékek magasabbak, mint a publikációk összesített számértéke. Hasonló jelenség a több kar együttműködésével születő publikációk esetében is előfordulhat, mivel ugyanazt a közlemény minden érintett kar esetében feltűnik.

https://tudoster.idea.unideb.hu