Tudóstér: Súgó

Dokumentum műfajok a Tudóstérben

Az alábbi lista arról tájékoztat, hogy az egyes nehezen besorolható típusú publikációkat melyik Tudóstér-típusba kell feltölteni.

 

Könyvként

Könyvként kell feltölteni a szabadalmakat, műszaki dokumentációkat és könyvként megjelent kutatási jelentéseket is.

 

Könyvrészletként

Könyvrészletként kell feltölteni a könyvben megjelent tanulmányokat, könyvfejezeteket, recenziókat (folyóiratcikk-ismertetés, könyvismertetés, könyvrészlet-ismertetés), könyvnek tekinthető (ISBN-nel rendelkező) konferenciakiadványokban (proceedings) megjelent 3 oldalnál hosszabb konferenciaközleményeket (teljes előadások anyaga, ún. "full paper”); és proceedings vagy absztraktkötetben megjelent előadáskivonatokat (1-3 oldal terjedelem, ún. "short paper", absztrakt, poszterelőadások kivonatai).

 

Folyóiratcikként

Folyóiratként kell feltölteni a folyóiratban megjelent recenziókat (folyóiratcikk-ismertetés, könyvismertetés, könyvrészlet-ismertetés), a folyóiratban megjelent konferenciacikkeket és idézhető absztraktokat, valamint a folyóiratban megjelent poszterekről készült absztraktokat.

 

Időszaki kiadványként

Azon folyóiratok, évkönyvek, melyek elkészítésében a szerző szerkesztői minőségben vett részt.

 

Egyéb

Itt töltheti fel a többi kategóriába nem sorolható pályázati anyagokat és az alkotásokat (művészi igényű művek, vagy jelentős műszaki alkotások).

 

A 2007 után megjelent közleményekhez a feltöltés folyamán csatolni kell a közlemény teljes szövegét tartalmazó fájlt is.

Amennyiben a felhasználó a feltöltés módjánál úgy dönt, hogy nem folytatja az űrlap kitöltését további adatok megadásával, a 2007 előtt megjelent közlemények esetében is csatolni kell a publikáció teljes szövegét.

https://tudoster.idea.unideb.hu