• English, British
 • Magyar

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 77
n.a. 77 (100%)

Egyéb társszerzők

iDEa Tudomány

iDEa Tehetség

iDEa

Imre László

Imre László

Elérhetőség
Név: Imre László
További profilok: MTMT
Fokozat
Dr. Univ., Kossuth Lajos Tudományegyetem (1970)
CSc, MTA (1984)
MTA doktora, MTA (1997)
MTA levelező tag, MTA (2007)
MTA rendes tag, MTA (2013)
Szakma
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): Dr. Univ. (1970)
CSc (1984)
MTA doktora (1997)
MTA levelező tag (2007)
   
Habilitáció: habilitált (1997)
   
Beosztások: tanársegéd (1969-1973)
adjunktus (1973-1984)
docens (1984-1998)
egyetemi tanár (1998-2010)
emeritus professor (2010-)
   
Kutatási területek: 19. századi magyar és orosz irodalom, komparatisztika, XX. századi magyar irodalom
   
Diploma: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (KLTE BTK- Debrecen, 1968)
   
Nyelvtudás: orosz, angol, finn (francia)
   
Közéleti tevékenység: Folyóiratok szerkesztő bizottságának tagsága: Alföld (1978-1989)
Irodalomtörténet (1984-)
Protestáns szemle (1987-)
   
Tudományos közéleti tevékenység: MTA Doktori Tanácsának tagja: 2008-2011
Az MTA Irodalomtudományi Intézet Külső Tanácsadóm Testületének elnöke 2009-
Az MTA Irodalomtudományi Bizottságának elnöke 2008-
A Bolyai János Kutatói ösztöndíj Kuratóriumának tagja 2009-
Egyetemi közélet: kari jegyzet és tankönyv bizottság társelnöke
Gerundium Alapítvány kuratórium tagja
Professzori klub ellenőrző bizottság tagja
   
Egyetemi közéleti tevékenység: BTK dékán (1989-92)
KLTE rektorhelyettese(1998-2000)
DE rektorhelyettese (2000-2003)
rektora  (2003-2004)
prorektora (2004-2005)
   
Intézeti közéleti tevékenység: szakszervezeti bizalmi (1971-1974)
 Irodalmi-nyelvi Intézet főbizalmija (1974-1979)
Irodalmi-nyelvi Intézet titkára (1975-1980)
 a KLTE Szakszervezeti Bizottságának tagja (1980-1985)
a BTK szakszervezeti titkára (1985-1989)
a XIX. századi Magyar Irodalmi Tanszék vezetője (1989-2005)
   
Munkahelyek: KLTE (Magyar Irodalomtörténeti Intézet) (1969-1992)
Helsinki Egyetem Finnugor Intézete (1992-1996)
KLTE majd DE BTK, Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézete (1998- )
   
Kitüntetések, díjak: MTA Kiadójának nívódíja, 1985.
Oltványi Ambrus díj, 1987.
Toldy Ferenc díj, 1997.
Martinko András díj, 1998.
Debrecen Város Csokonai Díja, 2002.
Szentgyörgyi Albert díj, 2003.
Pro Scientia 2005.
Charles Simonyi-ösztöndíj 2006.
a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje
a DE Orvos- és Egészségügyi Centrumának Tankó-díja
   
Vendégoktatás: Tartós külföldi vendégprofesszori megbízás: Helsinki Egyetem, 1992-96.
Előadások tartása:
Kijevi Egyetem - 1976
Tartui Egyetem - 1995
Szentpétervári Egyetem - 1996
Rutgers Egyetem (USA) - 2000
Babes-Bolyai Egyetem (Kolozsvár) - 2003-2006

Konferenciaszereplés

A konferencia címe A konferencia helye A konferencia éve Az előadás címe
       
Magyar Nyelvészeti és Stilisztikai Konferencia, Szeged 1970 A hasonlatok szerepe Kemény Rajongók című regényében
       
Debreceni Irodalmi Napok Debrecen 1992 Rendszerváltás az irodalomban
       
Finnugor Irodalmak Kongresszusa Tartu 1995 The evolution of Genres in the Hungarian Literature
       
A kereszténység és a magyar kultúra Róma 1996 Reményik Sándor vallásos lírája és a kisebbségi etika
       
Debreceni Irodalmi Napok Debrecen 2003 Egy régi-új beszédmód (Mi a posztmodern?)
       
Horváth János ülésszak MTA, Budapest 2004 A magyar nemzeti klasszicizmus paradigmája
       
Toldy ülésszak MTA 2005 Rendszer és műfaj Toldy Ferencnél
 
       
Kolozsvár Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Kolozsvár 2011. augusztus 23. A ballada funkcióváltozatai a finn, az orosz és a magyar irodalom fejlődéstörténetében

 

Szakterület: irodalomtörténész
Ajánlott linkek:
Dr. Imre László a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola törzstagja - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában
Oktatott tárgyak
Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak.
Média anyagok

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe >>
Hiányzó közlemények feltöltése >>
Hitelesített Publikációs Lista igénylése >>
OA letöltési statisztika megtekintése >>
Feltöltött közlemény:
DEA-ban:
OA:
Publikációs időszak:
206
47
7
1963-2017
2017
2015
 1. Baranyai, N., Imre, L., Takács, M.: In memoriam Görömbei András.
  Debreceni Egyetemi K., [Debrecen], 435 p., 2015. ISBN: 9789633184646(fűzött)
2014
2012
 1. Imre, L., Gönczy, M.: Pap Károly: (1872-1954).
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 113 p., 2012. ISBN: 9789633181935
2011
2010
 1. Imre, L.: A Hétköznapok három megközelítése és ami ebből következhet.
  In: Színház, dráma, irodalom : tanulmányok a 70 éves Nagy Imre tiszteletére. Szerk.: Tóth Orsolya, Pro Pannónia, Pécs, 286-293, 2010, (Pannónia könyvek,0237-4277)
 2. Imre, L.: A magyar szellemtörténet forrásai és feltételei.
  In: Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből. Összeáll.: Imre László, Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 212-232, 2010, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 48.) ISBN: 9789633181270
 3. Imre, L.: Barta János pályakezdése.
  In: Építész a kőfejtőben : Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Hites Sándor, Török Zsuzsa, rec.iti, Budapest, 370-382, 2010.
 4. Imre, L., Gönczy, M.: Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 232 p., 2010. ISBN: 9789633181270
 5. Imre, L.: Új protestáns kulturális önszemlélet felé: cikkek, tanulmányok.
  Kálvin János K., Budapest, 123 p., 2010. ISBN: 9789635581498
 6. Imre, L.: Whitman 19. századi magyar fogadtatásának kérdéséhez.
  In: A mondat becsülete : írások a hetvenéves Nagy Zoltán tiszteletére / Bényei Tamás, Bollobás Enikő, D. Rácz István szerk, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 225-236, 2010.
2009
 1. Imre, L.: Az újrafelfedezés és az átértékelés lehetőségei.
  Alföld. 60 (7), 114-120, 2009.
  (Ismertetett mű: T. Szabó Levente. -Mikszáth, a kételkedő modern: Történelmi és társadalmi reprezentációk Mikszáth Kálmán prózai poétikájában /Budapest :L'Harmattan ; Magyar Irodalomtörténti Társaság, cop. 2007. -338 p. -)
 2. Imre, L.: Bálint Péter: "Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok": (Csokonai naplófeljegyzései).
  Tiszatáj. 63 (1), 88-90, 2009.
  (Ismertetett mű: Bálint Péter. -"Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok": Csokonai naplófeljegyzései/Sátoraljaújhely-Széphalom : Széphalom könyvműhely, cop.2007. -254 p. -)
 3. Imre, L.: Egy "imaginárius élet" közvetítése.
  Debr. Disputa. 7 (11-12), 72-74, 2009.
  (Ismertetett mű: Fodor Péter. -Térfélcsere : a sport irodalmi medialitása a magyar későmodern és posztmodern elbeszélő prózában /Budapest : Kijárat, 2009. -202 p.)
 4. Imre, L., Fráter, Z., Fűzfa, B., Szabó, B.: Egy monológ szövegrétegei (Gyulai Pál: A vén színész).
  In: "Látni, teremteni kell" : Sipos Lajos 70. születésnapjára. Szerk.: Fráter Zoltán, Fűzfa Balázs, Szabó B. István, Savaria University Press, Szombathely, 111-119, 2009.
 5. Imre, L.: Már megint és még mindig: magunk revíziója.
  Hitel. 3 123-126, 2009.
  (Ismertetett mű: Ifj. Fekete Károly. -Tudománnyal és a hit pajzsával : válogatott Makkai-tanulmányok /Kolozsvár : Erdélyi Református Egyházkerület, Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpont, 2009. -175 p.)
 6. Imre, L., Ács, M., Magyar Írószövetség: Rendszer, módszer és időtállóság egykor és ma.
  In: Irodalom a történelemben - irodalomtörténet : (Tanácskozások az Irószövetségben) / [szerk. Ács Margit] ; Magyar Írószövetség, Magyar Művészeti Akadémia, Budapest, 34-36, 2009.
 7. Imre, L.: Rousseau paradoxonjai.
  Alföld. 60 (10), 39-44, 2009.
 8. Imre, L.: Szajbély Mihály: Intermediális randevúk a 19. században.
  Tiszatáj. 63 (2), 99-101, 2009.
  (Ismertetett mű: Szajbély Mihály. -Intermediális randevúk a 19. században /Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2008. -118 p. -)
 9. Imre, L.: Szörnyű idők - daliás idők.
  Leltárhiány : in memoriam Domokos Mátyás / [vál., szerk., összeáll. Sebestyén Ilona] 337-343, 2009.
  (Ismertetett mű: Domokos Mátyás. -Nem-múló múlt : esszék, tanulmányok /Budapest : Nap Kiadó, 2009. -250 p. -)
 10. Imre, L., Gönczy, M.: Tanulmányok a XX. századi irodalom köréből.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 187 p., 2009. ISBN: 9789634733638
 11. Imre, L., Csörsz Rumen, I.: Tompa Mihály vallási élményének tanulságai egykor és ma.
  In: Margonauták. Szerk.: Csörsz Rumen István et al, rec.iti, Budapest, 298-306, 2009.
2008
Mindet mutasd