Jelenlegi hely

Száraz Orsolya

Száraz Orsolya

Név: Száraz Orsolya
További profilok: MTMT
Fokozat
 • PhD, Debreceni Egyetem (2010)
 • Habilitáció, Debreceni Egyetem (2023)
Bemutatkozás:

 Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): PhD (2010)
   
Beosztások: tudományos segédmunkatárs: 2010-2012
tudományos munkatárs: 2012-2016
egyetemi adjunktus: 2016-
   
Kutatási területek: 17. századi olasz egyházi irodalom és egyháztörténet, 17–18. századi olasz-magyar kapcsolatok, Paolo Segneri magyarországi recepciója
   
Diploma: olasz nyelv és irodalom szakos tanár és szociológus (Debreceni Egyetem, 2005)
   
Nyelvtudás: olasz, angol (latin)
   
Munkahelyek: PhD-hallgató (Debreceni Egyetem, Irodalomtudományok Doktori Iskola, 2005–2007, 2008–2009)
nyelvi segédlektor (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 2007–2008)
olasz nyelvtanár (Debrecen, Ady Endre Gimnázium, 2004–2007)
   
Kitüntetések, díjak: Pro Scientia-díj (2005)  
XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (ELTE, Bp.), Humán Szekció, I. helyezés (2005)
Köztársasági ösztöndíj (2001–2004)
   
Részvétel tudományos projektekben: OTKA K 101840
Mártírok és szentek mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a kora újkori Magyarországon és Európában (16-18. század)
vezető: Prof. Imre Mihály
futamidő: 2012.02.01.–2015.01.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő 
TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007
Magyar emlékezethelyek
vezető: Prof. S. Varga Pál
futamidő: 2010. 07. 01. – 2012. 10. 31.
szerep: résztvevő
OTKA K 73139
Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében
rövid cím: Identitásmodellek a kora újkori Magyarországon
vezető: Prof. Bitskey István
futamidő: 2008.04.01.–2011.03.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő

 

Külföldi szakmai utak, ösztöndíjak  
     
Program Helye Ideje
     
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj Archivum Romanum Societatis Iesu 2009. október–december
     
Magyar Ösztöndíj Bizottság kutatói ösztöndíja PhD-hallgatóknak Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 2008. október–december
     
Magyar Ösztöndíj Bizottság kutatói ösztöndíja egyetemi hallgatóknak Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 2004. március–május
     
Erasmus, hallgatói csereprogram Università degli Studi di Udine 2003. szeptember–december

  Konferenciaszereplések

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
       
Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti alapjai Debrecen 2011. november 14–16. I Luoghi Della Memoria: Olasz emlékezethelyek három kötetben
       
VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Kolozsvár 2011. augusztus 25–26. Devóció és egyházi kontroll. A Missio Segneriana funkciói a XVIII. századi Magyarországon
       
Az áhitat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon Piliscsaba 2011. április 29–30. "Ninive poenitentem videre te crederes.” A penitenciális népmissziók egy típusa a 19. századi Magyarországon
       
„Szent és profán”, A Magyar Vallástudományi Társaság éves konferenciája Debrecen 2010. május 14–15. Missio Segneriana a XVIII. századi Magyarországon
       
ITADOKT, A szövegtől a hálóig/Dal testo alla rete ELTE, Budapest 2010. április 22–24. Missioni segneriane nell’Ungheria del secolo XVIII
       
V Convegno Scientifico di Civiltà e Cultura Italiana Szombathely 2006. október 24–25. Paolo Segneri in Ungheria
       
VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Debrecen 2006. augusztus 21–26. Devóció, retorika, katolikus identitástudat. Paolo Segneri magyarországi recepciója

 

Szakterület: irodalom- és művelődéstörténész
Ajánlott linkek:
Dr. Száraz Orsolya a DE BTKK Irodalomtudományok Doktori Iskola oktatója - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
47
DEA-ban:
44
OA:
7
Publikációs időszak:
2000-2023
2023
2022
 1. Száraz, O.: Itáliai hitszónokok Kaprinai István egyházi szónoklattanában.
  In: Olasz-magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18-19. században. Szerk.: Dóbék Ágnes, Reciti, Budapest, 17-31, 2022.
 2. Száraz, O.: Maczák Ibolya Kölcsönzés és kompozíció c. kötetéről.
  Napút. 2022. 10. 03. 1-3, 2022.
  (Ismertetett mű: Maczák Ibolya. -Kölcsönzés és kompozíció. Szövegalkotás 17?18. századi szerzők prédikációiban /Budapest : MTA?PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2019)
 3. Száraz, O.: Zsófia Kádár: Jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században: a pozsonyi, győri és soproni kollégiumok.
  Archivum Historicum Societatis Iesu. 91 358-361, 2022.
  (Ismertetett mű: Kádár Zsófia. -Jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században: a pozsonyi, győri és soproni kollégiumok /Budapest : Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020. -475 p. -)
2021
 1. Száraz, O.: Aspetti testuali e retorici della predicazione missionaria gesuitica. Osservazioni su una predica manoscritta sull'inferno.
  Riv. Stor. Lett. Relig. 57 (2), 247-279, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Literature and Literary Theory
  Q4 Religious Studies
  Q4 Visual Arts and Performing Arts
2020
 1. Száraz, O.: A penitenciatartás érzelmi vonatkozásai Alessandro Diotallevi SJ Az igaz penitentzia-tartó bűnösnek eleven példája című művében.
  In: Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben. Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 143-156, 2020. ISBN: 9789635089574
 2. Száraz, O.: The Bastion of Christendom.
  Philobiblon (Romania). 25 281-303, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Arts and Humanities (miscellaneous)
2018
2017
 1. Száraz, O.: Gyalogi János kéziratos prédikációja 1728-ból.
  In: Lelkiség és irodalom : Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 386-395, 2017, (Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385) ISBN: 9789635088560
 2. Száraz, O.: Tears and Weeping on Jesuit Missions in Seventeenth-Century Italy.
  Archivum Historicum Societatis Iesu. 86 7-47, 2017.
2016
 1. Bitskey, I., Fazakas, G., Luffy, K., Száraz, O.: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 538 p., 2016. ISBN: 9789633185759
 2. Száraz, O.: Missziós énekeskönyv a 18. századi jezsuita népmissziókban.
  In: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Szerk.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 225-239, 2016. ISBN: 9789633185759
2015
 1. Száraz, O.: A kassai jezsuita mártírok kultusza a 17-18. században.
  In: Mártírium és emlékezet: Protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 254-272, 2015. ISBN: 9789633184653
 2. Száraz, O.: Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae.
  MTA Könyvtár és Információs Központ ;, Budapest, LXXIV, 147 p., 2015. ISBN: 9789637451249
 3. Száraz, O.: Jezsuita népmissziók a váradi egyházmegyében a 18. században.
  In: Katolikus újjászületés Debrecenben. Szerk.: Orosz István, Papp Klára, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 51-64, 2015. ISBN: 9789634738862
2014
 1. Száraz, O.: Pokoli színház: Az elrettentés eszközei és módszerei a jezsuita penitenciális népmissziókban.
  In: Menny és pokol a barokk kori ember életében : A Piliscsabán, 2013. ápr. 5-6-án rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. Szerk.: Báthory Orsolya, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 339-353, 2014. ISBN: 9789633081907
2013
 1. Fazakas, G., Száraz, O.: "A' mint ezt Pázmány Péter cardinál szépen megmutattya": Kolosvári Pál és a Haller György felett mondott halotti prédikációja (1730).
  In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Szerk.: Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Mondat Kft., Vác, 147-157, 2013. ISBN: 9789638759665
 2. Száraz, O.: "Ninive paenitentem videre te crederes": A penitenciális népmissziók egy típusa a 18. századi Magyarországon.
  In: Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. Szerk.: Bogár Judit, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, 167-201, 2013, (Pázmány irodalmi műhely ISBN: 9789633081020
 3. Varga, P., Száraz, O., Takács, M.: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 431 p., 2013. ISBN: 9789633183847
 4. Száraz, O.: Devóció, fegyelmezés, ellenőrzés: a segneriánus népmissziók funkciói.
  In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 328-342, 2013. ISBN: 9786068145457
 5. Száraz, O.: La fortuna delle opere di Paolo Segneri in Ungheria.
  In: Letteratura, politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII). A cura di.: Bitskey István, Amedeo Di Francesco, Száraz Orsolya, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 278-301, 2013. ISBN: 9788862744812
 6. Száraz, O.: Olasz emlékezethelyek: három kötetben : (I luoghi della memoria, a cura di Mario Isnenghi, Roma-Bari, Laterza, 2010, I-III.*).
  In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk.: S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 183-190, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae, 2064-549X ; 2.) ISBN: 9789633183847
Mindet mutasd
frissítve: 2024-04-21, 01:41

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 11
Q4 2 (18.2%)
n.a. 9 (81.8%)
-
OK

SCImago kategóriák

Arts and Humanities (2)
Arts and Humanities (miscellaneous) (1)
Literature and Literary Theory (1)
Religious Studies (1)
Visual Arts and Performing Arts (1)

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Egyéb társszerzők

Savonarola, Girolamo
Di Francesco, Amedeo
Massoneri, Gustavo
További társszerzők