Jelenlegi hely

Száraz Orsolya

Száraz Orsolya

Név: Száraz Orsolya
További profilok: MTMT
Fokozat
 • PhD, Debreceni Egyetem (2010)
Bemutatkozás:

 Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): PhD (2010)
   
Beosztások: tudományos segédmunkatárs: 2010-2012
tudományos munkatárs: 2012-2016
egyetemi adjunktus: 2016-
   
Kutatási területek: 17. századi olasz egyházi irodalom és egyháztörténet, 17–18. századi olasz-magyar kapcsolatok, Paolo Segneri magyarországi recepciója
   
Diploma: olasz nyelv és irodalom szakos tanár és szociológus (Debreceni Egyetem, 2005)
   
Nyelvtudás: olasz, angol (latin)
   
Munkahelyek: PhD-hallgató (Debreceni Egyetem, Irodalomtudományok Doktori Iskola, 2005–2007, 2008–2009)
nyelvi segédlektor (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 2007–2008)
olasz nyelvtanár (Debrecen, Ady Endre Gimnázium, 2004–2007)
   
Kitüntetések, díjak: Pro Scientia-díj (2005)  
XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (ELTE, Bp.), Humán Szekció, I. helyezés (2005)
Köztársasági ösztöndíj (2001–2004)
   
Részvétel tudományos projektekben: OTKA K 101840
Mártírok és szentek mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a kora újkori Magyarországon és Európában (16-18. század)
vezető: Prof. Imre Mihály
futamidő: 2012.02.01.–2015.01.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő 
TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007
Magyar emlékezethelyek
vezető: Prof. S. Varga Pál
futamidő: 2010. 07. 01. – 2012. 10. 31.
szerep: résztvevő
OTKA K 73139
Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében
rövid cím: Identitásmodellek a kora újkori Magyarországon
vezető: Prof. Bitskey István
futamidő: 2008.04.01.–2011.03.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő

 

Külföldi szakmai utak, ösztöndíjak  
     
Program Helye Ideje
     
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj Archivum Romanum Societatis Iesu 2009. október–december
     
Magyar Ösztöndíj Bizottság kutatói ösztöndíja PhD-hallgatóknak Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 2008. október–december
     
Magyar Ösztöndíj Bizottság kutatói ösztöndíja egyetemi hallgatóknak Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 2004. március–május
     
Erasmus, hallgatói csereprogram Università degli Studi di Udine 2003. szeptember–december

  Konferenciaszereplések

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
       
Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti alapjai Debrecen 2011. november 14–16. I Luoghi Della Memoria: Olasz emlékezethelyek három kötetben
       
VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Kolozsvár 2011. augusztus 25–26. Devóció és egyházi kontroll. A Missio Segneriana funkciói a XVIII. századi Magyarországon
       
Az áhitat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon Piliscsaba 2011. április 29–30. "Ninive poenitentem videre te crederes.” A penitenciális népmissziók egy típusa a 19. századi Magyarországon
       
„Szent és profán”, A Magyar Vallástudományi Társaság éves konferenciája Debrecen 2010. május 14–15. Missio Segneriana a XVIII. századi Magyarországon
       
ITADOKT, A szövegtől a hálóig/Dal testo alla rete ELTE, Budapest 2010. április 22–24. Missioni segneriane nell’Ungheria del secolo XVIII
       
V Convegno Scientifico di Civiltà e Cultura Italiana Szombathely 2006. október 24–25. Paolo Segneri in Ungheria
       
VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Debrecen 2006. augusztus 21–26. Devóció, retorika, katolikus identitástudat. Paolo Segneri magyarországi recepciója

 

Szakterület: irodalom- és művelődéstörténész
Ajánlott linkek:
Dr. Száraz Orsolya a DE BTKK Irodalomtudományok Doktori Iskola oktatója - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában
Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak.

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
28
DEA-ban:
25
OA:
5
Publikációs időszak:
2000-2018
2018
2015
 1. Száraz, O.: A kassai jezsuita mártírok kultusza a 17-18. században.
  In: Mártírium és emlékezet: Protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 254-272, 2015. ISBN: 9789633184653
 2. Száraz, O.: Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae.
  MTA Könyvtár és Információs Központ ;, Budapest, LXXIV, 147 p., 2015. ISBN: 9789637451249
 3. Száraz, O.: Jezsuita népmissziók a váradi egyházmegyében a 18. században.
  In: Katolikus újjászületés Debrecenben. Szerk.: Orosz István, Papp Klára, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 51-64, 2015. ISBN: 9789634738862
2014
 1. Száraz, O.: Pokoli színház: Az elrettentés eszközei és módszerei a jezsuita penitenciális népmissziókban.
  In: Menny és pokol a barokk kori ember életében : A Piliscsabán, 2013. ápr. 5-6-án rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. Szerk.: Báthory Orsolya, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 339-353, 2014. ISBN: 9789633081907
2013
 1. Fazakas, G., Száraz, O.: "A' mint ezt Pázmány Péter cardinál szépen megmutattya": Kolosvári Pál és a Haller György felett mondott halotti prédikációja (1730).
  In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Szerk.: Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Mondat Kft., Vác, 147-157, 2013. ISBN: 9789638759665
 2. Száraz, O.: "Ninive paenitentem videre te crederes": A penitenciális népmissziók egy típusa a 18. századi Magyarországon.
  In: Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. Szerk.: Bogár Judit, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, 167-201, 2013, (Pázmány irodalmi műhely ISBN: 9789633081020
 3. Varga, P., Száraz, O., Takács, M.: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 431 p., 2013. ISBN: 9789633183847
 4. Száraz, O.: Devóció, fegyelmezés, ellenőrzés: a segneriánus népmissziók funkciói.
  In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 328-342, 2013. ISBN: 9786068145457
 5. Száraz, O.: La fortuna delle opere di Paolo Segneri in Ungheria.
  In: Letteratura, politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII). A cura di.: Bitskey István, Amedeo Di Francesco, Száraz Orsolya, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 278-301, 2013. ISBN: 9788862744812
 6. Száraz, O.: Olasz emlékezethelyek: három kötetben : (I luoghi della memoria, a cura di Mario Isnenghi, Roma-Bari, Laterza, 2010, I-III.*).
  In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk.: S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 183-190, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae, 2064-549X ; 2.) ISBN: 9789633183847
2012
 1. Száraz, O.: A kereszténység védőbástyája.
  Stud. litt. 51 (1-2), 50-66, 2012.
 2. Száraz, O.: Olasz emlékezethelyek: három kötetben.
  Stud. litt. 51 (1-2), 184-191, 2012.
  (Ismertetett mű: Mario Isnenghi. -I luoghi della memoria /Roma - Bari : Laterza, 2011. -514 p.)
 3. Száraz, O.: Paolo Segneri (1624-1694) és magyarországi recepciója.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 361 p., 2012. ISBN: 9789633181980
2011
 1. Száraz, O.: "O inferno, o penitenza!": két 17. századi olasz pokol-prédikáció.
  In: Eruditio, virtus et constantia : Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 108-114, 2011. ISBN: 9789633181065
 2. Imre, M., Oláh, S., Fazakas, G., Száraz, O.: Eruditio, virtus et constantia: tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 799 p. [I-II.köt.], 2011. ISBN: 9789633181065
2008
 1. Száraz, O.: Megbocsátás: gondolatok, gyakorlatok és rituálék az 1500-as és 1600-as években.
  Klió. 17 (3), 63-67, 2008.
  (Ismertetett mű: Ottavia Niccoli. -Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento /Roma ; Bari : Laterza, 2007. -238 p. -)
 2. Száraz, O.: Paolo Segneri művei Magyarországon.
  Magyar Könyvszle. 124 (2), 123-140, 2008.
2007
 1. Száraz, O.: Dal és politika Olaszország történelmében.
  Klió. 16 (1), 35-39, 2007.
  (Ismertetett mű: Stefano Pivato. -Bella ciao. Canto e politica nella storia d'Italia /Roma-Bari : Laterza, 2005. -361 p.)
 2. Száraz, O.: Devóció, retorika, katolikus identitástudat: Paolo Segneri magyarországi recepciója.
  In: Humanizmus, religio, identitástudat : tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről. Összeáll.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 242-251, 2007, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 45.) ISBN: 9789634731252
2006
 1. Száraz, O.: Annuario, Studi e documenti italo-ungheresi, Accademia d'Ungheria in Roma, Istituto Storico "Fraknói", Università degli Studi di Szeged, Dipartimento di Italianistica, szerkesztette: Pál József. Róma-Szeged, 2005, 220 lap.
  Debr. szle. 14 (4), 581-583, 2006.
  (Ismertetett mű: szerk. Pál József. -Annuario : Studi e documenti italo-ungheresi : Numero speciale : Tra magiaristica e italianistica: cultura e istituzioni /Roma : Accademia d'Ungheria in Roma Istituto Storico "Fraknói" ; Szeged : Universita degli Studi di Szeged Dipartimento di Italianistica, 2005. -262 p.)
 2. Massoneri, G., Száraz, O., Pete, L.: Történelmi adalékok az 1848-49-es magyarországi függetlenségi háborúról.
  Attraktor, Máriabesenyő-Gödöllő, 361, [3] p., 2006. ISBN: 9639580635
Mindet mutasd
frissítve: 2021-04-11, 01:22