Jelenlegi hely

Barta Róbert

Név: Barta Róbert
További profilok: MTMT
Szakterület: történész

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
50
DEA-ban:
35
OA:
4
Publikációs időszak:
1993-2022
2022
 1. Barta, R.: Hivatalos és félhivatalos brit vélemények az 1945-ös Magyarországról. Alvary F. Gascoigne és Carlile A. Macartney jelentései.
  In: Út(elágazások): Magyarország 1944 - 1945. Szerk.: Virányi Péter, MTA II. világháború története albizottság, Budapest, 411-433, 2022. ISBN: 9786156448224
2021
 1. Barta, R., Kerepeszki, R., Kania, K.: Trianon 1920-2020: Some Aspects of the Hungarian Peace Treaty of 1920.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 254 p., 2021. ISBN: 9789634902799
2020
 1. Barta, R.: 1917-štvrtý rok vel'kej vojny. Politické pomery a vojnová diplomacia.
  Annales historici Presoviensis. 20 (1), 97-113, 2020.
 2. Barta, R.: Emery Reves és a föderalista világkormány utópiája.
  In: Feltáruló jövőképek - Lezáratlan akták. Szerk.: Zsoldos Ildikó, Buhály Attila, Szoboszlay György Csaba, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, 26-54, 2020. ISBN: 9786156032119
 3. Barta, R., Takács, B.: Földváry László első világháborús hadinaplója.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 240 p., 2020. ISBN: 9789634901945
 4. Barta, R.: Trianon brit bírálója. Carlile Aylmer Macartney (1895-1978) és Magyarország.
  In: Kultúra, művelődés, agrárium : Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Szerk.: Papp Klára, Bárány Attila, Kerepeszki Róbert, Pallai László, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 277-293, 2020, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 29.) ISBN: 9789634902089
2019
 1. Barta, R., Glant, T.: Angol-amerikai történelmi tanulmányok.
  Magy. tud. 180 (2), 303-306, 2019.
  (Ismertetett mű: Frank Tibor. -Britannia vonzásában : Angol-amerikai történelmi tanulmányok 1. kötet /Budapest : Gondolat Kiadó, 2018. -306 p. -)
 2. Barta, R., Kerepeszki, R., Pintér, Z.: Az Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország összeomlása 1918-ban.
  Karcag Város Önkormányzata; Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet, Debrecen, 172 p., 2019. ISBN: 9789634901341
 3. Barta, R.: Márffy-Mantuano Judit (Judith Listowel) angliai tevékenysége és kapcsolatrendszere.
  In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Szerk.: Papp Klára, Püski Levente, Novák Ádám, Debreceni Egyetem Történelmi Intéze, Debrecen, 377-392, 2019, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 26) ISBN: 9789634901150
 4. Barta, R., Csiszár, I.: Volt egyszer egy Monarchia: város és vidék.
  [Önkormányzat], Hajdúnánás, 215 p., 2019. ISBN: 9789638935168
2018
 1. Barta, R.: Modernkori népmozgások a brit birodalomban és az egyesült királyságban.
  In: Migráció a kora középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Isaszegi János, Zrínyi, Budapest, 409-424, 2018. ISBN: 9789633277768
 2. Barta, R.: Történész a Foreign Office szolgálatában: C.A. Macartney (1895-1978) tevékenysége és írásai Magyarországról.
  In: Diplomata Írók - Író diplomaták. Szerk.: Bárány Attila, Pusztai Gábor, Az MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Debrecen, 131-146, 2018, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 6) ISBN: 9789635088942
2017
 1. Barta, R., Csiszár, I.: Történelmi kataklizmák: népmozgások, forradalmak, rendszerváltások és a magyar vidék.
  Debreceni Egyetem, Hajdúnánás ; Debrecen, 248 p., 2017. ISBN: 9789634732297
2016
 1. Barta, R.: Emery Reves - Egy sikeres magyar emigráns.
  In: Menekültek, migránsok, új hazát keresők. Szerk.: Papp Klára, Kerepeszki Róbert, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 117-134, 2016, (Speculum Historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 25) ISBN: 9789634739425
2015
 1. Barta, R.: Nagy-Britannia 1945-ben.
  Korunk. 26 (5), 26-35, 2015.
 2. Barta, R., Csiszár, I.: Vidék és város: Az első világháború és a magyar vidék.
  Hajdúnánás Város Polgármesteri Hivatala, Hajdúnánás, 144 p., 2015. ISBN: 9789631225945
2014
2013
 1. Barta, R.: Az államférfi és a világpolgár: Winston S. Churchill és Emery Reves.
  Attraktor, Máriabesnyő, 146 p., 2013. ISBN: 9786155257384
 2. Barta, R., Pallai, L.: Szülőföldünk felfedezése: honismereti, helytörténeti írások I..
  Márton Áron Szakkollégium, Debrecen, 99 p., 2013. ISBN: 9789638742384
2012
 1. Barta, R.: Az 1947-es csehszlovák-magyar lakosságcsere.
  In: "Kitaszítottak": Emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán. Szerk.: Pallai László, Önkormányzat ; Debrecen : Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Hajdúnánás, 23-41, 2012. ISBN: 9789634735823
2011
 1. Barta, R.: Az első és második világháború képes története.
  TKK, Debrecen, 455, [1] p., 2011. ISBN: 9789635964628(kötött)
Mindet mutasd
frissítve: 2023-09-24, 01:26