• English, British
 • Magyar

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 21
n.a. 21 (100%)

Egyéb társszerzők

Kovács Zsuzsa Gyöngyvér
Nagyné Dorka Dóra
További társszerzők
Kovács Zsuzsa Gyöngyvér
Nagyné Dorka Dóra

iDEa Tudomány

iDEa Tehetség

iDEa

Árva Zsuzsanna

Árva Zsuzsanna

Elérhetőség
Név: Árva Zsuzsanna
További profilok: MTMT
Szakma
Szakterület: jogász
Oktatott tárgyak
Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak.
Média anyagok

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe >>
Hiányzó közlemények feltöltése >>
Hitelesített Publikációs Lista igénylése >>
OA letöltési statisztika megtekintése >>
Feltöltött közlemény:
DEA-ban:
OA:
Publikációs időszak:
69
56
18
2004-2019
2019
 1. Árva, Z.: Új közigazgatási eljárás: hatékonyabb fogyasztóvédelem.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 85-103, 2019. ISBN: 9789634900771
2018
 1. Árva, Z.: Fogyasztóvédelem a közigazgatási reformok keresztmetszetében.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 295-312, 2018. ISBN: 9789634739883
2017
 1. Árva, Z.: A helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet tapasztalatai.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában: Szemelvények a modern jogi kutatások köréből.. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 11-25, 2017. ISBN: 9789631293166
 2. Szikora, V., Árva, Z.: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában: szemelvények a modern jogi kutatások köréből.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 235 p., 2017. ISBN: 9789631293166
 3. Árva, Z., Barta, A., Balázs, I., Veszprémi, B.: Közigazgatás-elmélet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 218 p., 2017. ISBN: 9789633186404
 4. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B.: Közigazgatási eljárások.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 257 p., 2017. ISBN: 9789633186824
2016
 1. Árva, Z.: A rend vagy a káosz joga?.
  Magyar rendészet. 12 31-44, 2016.
 2. Árva, Z.: Az állami szervek szerepe az egészségügyi igazgatásában.
  In: Közigazgatási jogi ismeretek: Tananyag egészségügyi szakemberek részére - különös tekintettel az egészségügy szervezésére és igazgatására. Szerk.: Bencsik András, ENKK, Budapest, 55-72, 2016. ISBN: 9789639661103
2015
 1. Árva, Z., Barta, A., Balázs, I., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona (IX. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 156-215, 2015. ISBN: 9789633185421
2014
 1. Árva, Z.: Experiences of the administrative supervision of local authorities' activities.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 9-27, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/1.)
 2. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Helyi önkormányzatok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 273 p., 2014. ISBN: 9789633184585
2013
 1. Árva, Z.: A közigazgatás quasi bíráskodási tevékenységének változásai.
  In: Pro Scientia Aranyérmesek konferenciája 2012. Szerk.: Szöllősi László, HVG Press, Budapest, 292-296, 2013.
 2. Árva, Z.: Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez.
  Complex, Budapest, 497 p., 2013. ISBN: 9789632953137
 3. Árva, Z.: Köznevelés - közoktatás szakigazgatási alapjai.
  In: Közigazgatási jog : fejezetek a szakigazgatás köréből : 3. köt. Humán közszolgáltatások igazgatása. Szerk.: Lapsánszky András, Complex, Budapest, 83-119, 2013. ISBN: 9789632953182
 4. Árva, Z.: Önkormányzati anomáliák régen és most. Nagy Marianna - Hoffmann István (szerk.): Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata c. kommentár apropóján.
  Közjogi szle. 4 82-88, 2013.
  (Ismertetett mű: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata 2012 / szerk. Nagy Marianna, Hoffmann István. -Budapest : HVG Orac, 2012)
2012
 1. Árva, Z.: A szabálysértési jog irányváltásai.
  In: Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dokumentum] : 2012. április 19., Miskolc [DVD] / [közread. Collegium Doctorum], Bíbor, Miskolc, 7, 2012. ISBN: 9789639988507
 2. Árva, Z., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B.: Helyi önkormányzatok: egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 315 p., 2012. ISBN: 9789633182734
Mindet mutasd