Jelenlegi hely

Kotsis Ágnes

Név: Kotsis Ágnes
Affiliáció: Debreceni Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet. Szervezés és Kommunikáció Tanszék / University of Debrecen. Faculty of Economics and Business. Institute of Management and Organization Sciences. Department of Organization Sciences
További profilok: MTMT
Fokozat
 • PhD, Debreceni Egyetem (2012)
Szakterület: közgazdász
Önéletrajz: letöltés
Önéletrajz angolul: letöltés

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
47
DEA-ban:
47
OA:
5
Publikációs időszak:
2006-2023
2023
 1. Kotsis, Á., Kajdi, D., Fenyves, L., Kun, A.: A Dunning-Kruger hatás kvalitatív vizsgálata fókuszcsoportos technikával, üzleti felsőoktatási szakképzéses hallgatók körében.
  In: "New Trends and Challenges in Management" Conference = "Kihívások és tanulságok a menedzsment területén" Konferencia : Abstract booklet = Absztraktfüzet, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Menedzsment Tanszék, MTA DAB Műszaki Szakbizottság, Debrecen, 28, 2023. ISBN: 9789634905127
2022
 1. Darnai, B., Kotsis, Á.: EFQM 2020 alapú értékelési modell alkalmazási lehetősége induló vállalkozásoknál.
  In: 3. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: "Menedzsment forradalmak": Absztraktkötet. Szerk.: Benke Mariann, Schmuck Roland, Riedelmayer Bernadett, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 91, 2022, (VSZI kötetek, ISSN 2786-3891) ISBN: 9789634299806
 2. Kotsis, Á., Horváth, A.: Munkahelyi jellemzők elemzése Kano-modellel és páros összeméréssel a Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Egyetem hallgatói körében.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban X. : Nemzetközi tudományos konferencia : Rezümékötet. Szerk.: Dajnoki Krisztina, Filep Roland, Pierog Anita, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 19-20, 2022. ISBN: 9789634904366
 3. Kotsis, Á., Darnai, B.: Munkával szembeni elvárások vizsgálata a Kano-modell alapján.
  In: 3. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: "Menedzsment forradalmak": Absztraktkötet. Szerk.: Benke Mariann, Schmuck Roland, Riedelmayer Bernadett, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 86, 2022, (VSZI kötetek, ISSN 2786-3891) ISBN: 9789634299806
 4. Kun, A., Kotsis, Á., Boros, J.: Tudják-e a hallgatók, hogy mennyit (nem) tudnak?: a Dunning-Kruger-hatás vizsgálata menedzsment szakokon tanuló felsőoktatási szakképzéses hallgatók körében.
  In: 3. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: "Menedzsment forradalmak": Absztraktkötet. Szerk.: Benke Mariann, Schmuck Roland, Riedelmayer Bernadett, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 89-90, 2022, (VSZI kötetek, ISSN 2786-3891) ISBN: 9789634299806
2021
 1. Kun, A., Kotsis, Á., Boros, J.: A Dunning-Kruger-hatás a felsőoktatási szakképzésben: online feleletválasztós tesztek vizsgálata.
  In: XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira : Absztraktkötet. Szerk.: Molnár Gyöngyvér, Tóth Edit, MTA Pedagógia Tudományos Bizottsága; SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged, 636-636, 2021. ISBN: 9789633068335
2018
 1. Gályász, J., Kotsis, Á.: Minőségmenedzsment.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 63 p., 2018.
2017
2015
2014
2012
 1. Fónai, M., Kotsis, Á., Csomós, G.: A Debreceni Egyetem frissdiplomásainak véleménye és elvárásai a képzésről és a munkaerő-piacról, 2007-2010.
  In: A Debreceni Egyetem "Diplomás pályakövető Rendszerének'" főbb eredményei és tapasztalatai, 2010-2011. Szerk.: Fónai Mihály, Szűcs Edit, Debreceni Egyetemi Kiadó-Debreceni Universitiy Press, Debrecen, 26-45, 2012.
 2. Kun, A., Kotsis, Á.: Analiza resulselor umane in baza indicatorilor statistici in perioda 2002 - 2010 in judetele Hajdú-Bihar si Szabolcs-Szatmár-Bereg = Az emberi erőforrás indikátorainak elemzése statisztikai indikátorok alapján 2002 - 2010 között, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében = Analysis of human resources based on statistical indicators from counties of Hajdú-Bihar and Szabolcs-Szatmár-Bereg (Hungary), between 2002-2011.
  In: Impactu calitatii capitalului uman asupra coeziunii aconomice si sociale in zona de frontiera = Az emberi tőke minőségének hatása a gazdasági és szociális kohézióra a határmenti övezetben = The Impact of the human capital quality on the aconomic and social cohesion in the border area / authors Olimpia Neagu, Mircea Teodoru, Simona Macarie, Vasilie Lucian Lazár, Doru Ioan Ardelean, István Polónyi, Mária Ujhelyi, András István Kun, Ágnes Kotsis, Anna Kapitány, Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 93-111; 301-319; 509-526, 2012. ISBN: 9786061702749
 3. Kotsis, Á., Kun, A.: Munkaerőpiaci vizsgálat a leendő munkavállalók és a már piacon lévők képzési magatartására, képzettségi szerkezetére vonatkozóan az Észak-Alföldi régióban.
  In: Az Észak-Alföldi régió oktatási helyzete : képzés és munkaerő piac. Szerk.: Kun András István, Polónyi István, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 112-162, 2012, (Oktatás és Társadalom ; 14.) ISBN: 978963287060l
 4. Kotsis, Á., Kun, A.: Munkaerő-piaci vizsgálat a leendő munkavállalók és a már piacon lévők képzési magatartására, képzettségi szerkezetére vonatkozóan az Észak-alföldi Régióban.
  In: Az Észak-alföldi régió oktatási helyzete. Szerk.: Polónyi István, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 112-162, 2012.
 5. Kapitány, A., Kun, A., Kotsis, Á., Ujhelyi, M.: Rezultatele cercetarii realizate un Ungaria = A Magyarországon elvégzett terepi kutatás eredményeinek elemzése = Results of field research in Hungary.
  In: Impactu calitatii capitalului uman asupra coeziunii aconomice si sociale in zona de frontiera = Az emberi tőke minőségének hatása a gazdasági és szociális kohézióra a határmenti övezetben = The Impact of the human capital quality on the aconomic and social cohesion in the border area / authors Olimpia Neagu, Mircea Teodoru, Simona Macarie, Vasilie Lucian Lazár, Doru Ioan Ardelean, István Polónyi, Mária Ujhelyi, András István Kun, Ágnes Kotsis, Anna Kapitány, Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 157-192; 368-401; 572-606, 2012. ISBN: 9786061702749
2010
 1. Kun, A., Kotsis, Á.: Az Észak-Alföldi Régió kis- és középvállalkozásainak, valamint nagyvállalkozásainak körében végzett oktatási igényfelmérések eredményeinek összevetése.
  In: Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Szerk.: Juhász Erika, Center for Higher Education Research and Development Hungary, Debrecen, 149-153, 2010. ISBN: 9789634732778
 2. Kotsis, Á., Nagy, I.: Az innováció.
  In: Az akadémiai szféra és az innováció :a hazai felsőoktatás és a gazdasági fejlődés. Szerk.: Polónyi István, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 13-26, 2010. ISBN: 9789632870342
 3. Kotsis, Á.: Az innovatív vállalkozások és az oktatási intézmények kapcsolata: az Észak-alföldi régióban végzett kérdőíves felmérés eredményei.
  In: Innováció és felsőoktatás. Szerk.: Kotsis Ágnes, Polónyi István, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 141-157, 2010, (Competitio könyvek, ISBN: 9789634733577
 4. Kotsis, Á., Polónyi, I.: Felsőoktatási intézmények és az innováció.
  Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 163 p., 2010. ISBN: 9789634734161
Mindet mutasd
frissítve: 2023-11-26, 01:36

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 11
Q4 1 (9.1%)
n.a. 10 (90.9%)
-
OK

SCImago kategóriák

Business, Management and Accounting (1)
Business and International Management (1)
Industrial Relations (1)
Strategy and Management (1)
Economics, Econometrics and Finance (1)
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (1)
Social Sciences (1)
Public Administration (1)
Sociology and Political Science (1)

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Egyéb társszerzők