Tudóstér: Lóki József publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 144 Open Access: 8
2021
 1. Négyesi, G., Szabó, S., Buró, B., Mohammed, S., Lóki, J., Rajkai, K., Holb, I.: Influence of Soil Moisture and Crust Formation on Soil Evaporation Rate: A Wind Tunnel Experiment in Hungary.
  Agronomy-Basel. 11 (5), 1-16, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Agronomy and Crop Science
 2. Lóki, J.: Természeti veszélyes az Alföldön.
  Debr. szle. 29 (2), 214-228, 2021.
2020
 1. Szopkó, A., Lóki, J.: A felszínborítás változásai a Tiszafüred-Kunhegyesi síkon = Changes in surface covering in the Tiszafüred-Kunhegyes plane.
  Történeti Földrajzi Közlemények. 8 (3-4), 41-60, 2020.
 2. Lóki, J.: Debrecen természetföldrajza.
  Debr. szle. 1 3-25, 2020.
2019
 1. Buró, B., Lóki, J., Győri, E., Nagy, R., Molnár, M., Négyesi, G.: New Radiocarbon Data from the Paleosols of the Nyírség blown Sand Area, Hungary.
  Radiocarbon. 61 (6), 1983-1995, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Archeology (arts and humanities)
  Q1 Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)
 2. Jakab, G., Lóki, J.: Water and wind erosion in the natural micro-region of Hajdúhát.
  In: Landscape degradation in Hungary. Szerk.: Kertész Á, Geographical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Budapest, 41-42, 2019. ISBN: 9789639545595
 3. Négyesi, G., Lóki, J., Kertész, Á.: Wind erosion.
  In: Landscape degradation in Hungary. Szerk.: Kertész Á, Geographical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Budapest, 33-40, 2019. ISBN: 9789639545595
 4. Négyesi, G., Buró, B., Pásztor, L., Lóki, J., Balázs, B.: Wind erosion researches in Hungary - past, present and future possibilities.
  HunGeoBull. 68 (3), 223-240, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)
  Q2 Geography, Planning and Development
2018
 1. Buró, B., Lóki, J., Sipos, G., Négyesi, G., Andrási, B., Jakab, A., Patakné Félegyházi, E., Molnár, M., Négyesi, G.: Investigation of the periods of sand movement with different dating methods in the Nyírség, Hungary.
  In: Geomorfologický sborník 16 : Proceedings of the conference State of geomorphological research in 2018. Ed.: Zdeněk Máčka, Jaroslava Ježková, Eva Nováková, František Kuda, Czech Academy of Sciences, Institute of Geonics, Masaryk University, Ostrava, Brno, 16-17, 2018. ISBN: 9788086407777
 2. Buró, B., Lóki, J., Négyesi, G., Novák, T.: Megjegyzések Kalmár János, Kuti László, Kátai János, Figler Renáta és Füleky György: Kovárványcsíkok képződése a Nyírség homoktalajában című tanulmányához.
  Agrokém. talajt. 67 (2), 245-252, 2018.
 3. Buró, B., Tóth, C., Lóki, J., Andrási, B., Négyesi, G.: Széleróziós vizsgálatok egy nyírségi garmadán.
  In: XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia kiadványa. Szerk.: Füleky György, MAG Mezőgazdaságért Alapítvány, Gödöllő, 47-51, 2018. ISBN: 9786150016450
2017
 1. Lóki, J., Négyesi, G.: Fizikai talajféleségek deflációérzékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megyében - szélcsatorna mérések alapján.
  In: A talajok gyógyítója : Blaskó Lajos 70 éves. Szerk.: Tamás János, Zsembeli József, Debreceni Egyetem mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen, 190-207, 2017. ISBN: 9789634739661
 2. Négyesi, G., Lóki, J.: Mezővédő fásítások felmérésének eredményei a Nyírségben.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VIII.: Térinformatikai konferencia és szakkiállítás. Szerk.: Balázs Boglárka, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 449, 2017. ISBN: 9789633186381
2016
 1. Buró, B., Sipos, G., Lóki, J., Andrási, B., Patakné Félegyházi, E., Négyesi, G.: Assessing Late Pleistocene and Holocene phases of aeolian activity on the Nyírség alluvial fan, Hungary.
  Quat. Int. 425 183-195, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Earth-Surface Processes
 2. Lóki, J.: A turizmus természetföldrajzi alapjai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
  In: A változó világ XXI. századi kihívásai : tanulmánykötet Prof. Dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Kókai Sándor, Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, 355-366, 2016. ISBN: 9786155545634
 3. Lóki, J.: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában.
  Debr. szle. 24 (1), 69-77, 2016.
 4. Négyesi, G., Lóki, J., Buró, B., Szabó, S.: Effect of soil parameters on the threshold wind velocity and maximum eroded mass in a dry environment.
  Arab. J. Geosci. 9 (11), 588-598, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)
  Q2 Environmental Science (miscellaneous)
2015
 1. Varga, Z., Lóki, J., Czédli, H., Kézi, C., Fekete, Á., Biró, J.: Evaluating the Accuracy of Orthophotos and Satellite Images in the Context of Road Centerlines in Test Sites in Hungary.
  Res. J Appl. Scien. 10 (10), 568-573, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Chemistry (miscellaneous)
  Q3 Engineering (miscellaneous)
  Q3 Multidisciplinary
  Q4 Physics and Astronomy (miscellaneous)
 2. Varga, Z., Czédli, H., Lóki, J., Biró, J., Fekete, Á.: Evaluating the accuracy of orthophotos in the context of forest borders in hungarian test sites.
  Fresenius Environ. Bull. 24 (12), 4239-4245, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Environmental Chemistry
  Q3 Pollution
  Q3 Waste Management and Disposal
 3. Négyesi, G., Lóki, J., Buró, B., Szabó, J., Bakacsi, Z., Pásztor, L.: The potential wind erosion map of an area covered by sandy and loamy soils - based on wind tunnel measurements.
  Z. Geomorphol. 59 (1), 59-77, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)
  Q2 Geography, Planning and Development
2014
 1. Lóki, J., Szabó, J., Szabó, G.: Újabb adatok a Hajdúhát (Hajdúság) negyedidőszaki fejlődéstörténetéhez.
  Földr. Közl. 138 (1), 37-49, 2014.
 2. Balázs, B., Lóki, J.: Vizes területek kimutatása műholdfelvételek alapján a Rétközben.
  In: Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor geográfus professzor 80. születésnapjára. Szerk.: Gál András, Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete ; Szerencs : Szerencsi Bocskai István Gimnázium, Nyíregyháza, 235-245, 2014. ISBN: 9789630886529
2013
 1. Lóki, J., Buró, B., Négyesi, G., Tóth, C.: Antropogén felszínalakítás a nyírségi hordalékkúpon.
  In: Kárpát-medence: természet, társadalom, gazdaság Földrajzi tanulmányok. Szerk.: Frisnyák Sándor, Gál András, Bocskai István Gimnázium ; Nyíregyháza : Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete, Szerencs, 35-50, 2013. ISBN: 9786155097614
 2. Vass, R., Szabó, L., Lóki, J., Szabó, G.: Hullámtéri vizsgálatok a Beregi-sík két mintaterületén.
  In: Tanulmánykötet Dr. Dobány Zoltán főiskolai docens 60. születésnapjára. Szerk.: Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, 379-391, 2013. ISBN: 9786155097782
 3. Buró, B., Négyesi, G., Lóki, J., Andrási, B.: Possibilities of age determination of blown-sand movement in a sample area in the Nyírség, Hungary.
  In: Geomorfologicky sbornik 11: State of geomorphological research in the year 2013. Ed.: Z. Mácka, M. Havlicek, J. Demek, K. Kirchner, Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Ostrava, 7, 2013. ISBN: 9788086407371
 4. Túri, Z., Négyesi, G., Türk, G., Lóki, J., Balázs, B., Szabó, S.: Spatiotemporal analysis of the hydrological factors in the subcatchment of the river Tisza, Ne Hungary.
  Adv. Res. Eng Sci. 1 (2), 43-51, 2013.
 5. Tóth, C., Négyesi, G., Lóki, J., Szabó, G., Buró, B.: Wind and sheet erosion investigations in sample areas in the Nyírség.
  ARES. 1 (1), 2-8, 2013.
2012
 1. Buró, B., Lóki, J.: A baktalórántházi feltárás rétegtani vizsgálata.
  In: Kockázat-konfliktus-kihívás: A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXVA nyitókonferencia, és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának absztrakt kötete. Szerk.: Blanka Viktória, Kiadó SZTE természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged, 22, 2012. ISBN: 9789633061565
 2. Lóki, J., Négyesi, G., Buró, B., Patakné Félegyházi, E.: Aeolian surface transformations on the alluvial fan of the Nyírség.
  J. Environ. Geogr. 5 (1-2), 21-28, 2012.
 3. Túri, Z., Türk, G., Négyesi, G., Szabó, S., Demeter, G., Lóki, J.: A hidrológiai elemek térbeli sajátosságainak vizsgálata a Lónyay-főcsatorna vízgyűjtő területén.
  Acta biol. Debr., Suppl. oecol. Hung. 27 237-249, 2012.
 4. Lóki, J., Szabó, G., Tóth, C., Négyesi, G., Túri, Z.: A szélenergia potenciált megalapozó terepi geodéziai mérések.
  In: A környezettudatos települések felé. Szerk.: Fazekas István, Szabó Valéria, Meridián Alapítvány, Debrecen, 95-101, 2012. ISBN: 9789630852944
 5. Lóki, J., Négyesi, G., Tóth, C., Buró, B.: A szélerózió kutatása a Debreceni Egyetemen.
  In: Természetföldrajzi kutatások Magyarországon a XXI. század elején : Tiszteletkötet Gábris Gyula Professzor Úr 70. születésnapjára [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Horváth Erzsébet, Mari László, ELTE TTK Földrajz- és Földtud. Int. Természetföldrajzi Tansz., Budapest, 121- 127, 2012. ISBN: 9789632842578
 6. Lóki, J.: Dr. Borsy Zoltán.
  In: A Zempléni-hegység tudományos feltárói és gazdaságfejlesztői. Szerk.: Gál András, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet ; Szerencs : Bocskai I. Gimn., Nyíregyháza, 111-113, 2012, (Oktatás és tudománytörténeti tanulmányok, ISSN 1589-3944 ; 4) ISBN: 9786155097492
 7. Lóki, J.: Dr. Csorba Péter.
  In: A Zempléni-hegység tudományos feltárói és gazdaságfejlesztői. Szerk.: Gál András, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet ; Szerencs : Bocskai I. Gimn., Nyíregyháza, 170-173, 2012, (Oktatás és tudománytörténeti tanulmányok, ISSN 1589-3944 ; 4) ISBN: 9786155097492
 8. Lóki, J.: Dr. Félegyházi Enikő.
  In: A Zempléni-hegység tudományos feltárói és gazdaságfejlesztői. Szerk.: Gál András, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet ; Szerencs : Bocskai I. Gimn., Nyíregyháza, 178-180, 2012, (Oktatás és tudománytörténeti tanulmányok, ISSN 1589-3944 ; 4) ISBN: 9786155097492
 9. Lóki, J.: Dr. Kerényi Attila.
  In: A Zempléni-hegység tudományos feltárói és gazdaságfejlesztői. Szerk.: Gál András, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet ; Szerencs : Bocskai I. Gimn., Nyíregyháza-Szerencs, 167-169, 2012, (Oktatás és tudománytörténeti tanulmányok, ISSN 1589-3944 ; 4) ISBN: 9786155097492
 10. Buró, B., Jakab, A., Lóki, J.: Geomorphological and stratigraphic analyses at the archaeological excavation in the Megapark, Nyíregyháza-Oros Authors.
  J. Environ. Geogr. 4 (1-4), 23-28, 2012.
 11. Husi, G., Lóki, J., Kiss Bacsó, L.: Geotermikus energia hasznosítási lehetőségének térinformatikai feldolgozása Létavértes környékén.
  In: Az elmélet és gyakorlat találkozása a térinformatikában III. - Térinformatikai konferencia és szakkiállítás. Szerk.: Lóki József, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 169-174, 2012. ISBN: 9789633182185
 12. Lóki, J.: Holocén eolikus felszínfejlődés a Nyírségben.
  In: Geográfia a Kultúra Fővárosában I. : Az V. Magyar Földrajzi Konferencia természetföldrajzi közleményei. Szerk.: Lóczy Dénes, Publikon Kiadó, Pécs, 263-274, 2012, (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 13.) ISBN: 9786155001673
 13. Lóczy, D., Kertész, Á., Lóki, J., Kiss, T., Rózsa, P., Sipos, G., Sütő, L., Szabó, J., Veress, M.: Recent Landform Evolution.
  In: Recent landform evolution : The Carpatho-Balkan-Dinaric Region. Ed.: Denes Lóczy, Milos Stankoviansky, Adam Kotarba, Springer Verlag, Berlin; Heidelberg, 205-249, 2012. ISBN: 9789400724471
 14. Lóki, J., Tóth, C., Buró, B.: Terepi eróziós vizsgálatok a Nyírségben.
  In: Tiszteletkötet Dr. Kormány Gyula egyetemi magántanár 80. Születésnapjára. Szerk.: Frisnyák Sándor, Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, 219-230, 2012. ISBN: 9786155097393
2011
 1. Lóki, J., Szabó, J.: A Debreceni Nagyerdő állapotváltozásának vizsgálata távérzékeléssel.
  In: Geográfiai folyamatok térben és időben : tanulmánykötet Dr. Hanusz Árpád 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, 309-321, 2011. ISBN: 9789639909717
 2. Négyesi, G., Lóki, J.: A Nyírség potenciális széleróziós térképe-szélcsatorna mérések alapján.
  In: Agrárinformatika 2011 Konferencia = Agricultural Informatics Conference : Innovativ információtechnológiák az agrárgazdaságban. Szerk.: Herdon Miklós, Rózsa Tünde, Szilágyi Róbert, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, 141-149, 2011. ISBN: 9786155094057
 3. Lóki, J., Szabó, G., Tóth, C., Négyesi, G., Túri, Z.: A szélenergia potenciált megalapozó terepi geodéziai felmérések romániai mintaterületeken.
  In: Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás : [II. Környezet és Energia Konferencia] : [Debrecen, 2011. november 25-26.]. Szerk.: Szabó Valéria, Fazekas István, MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabizottsága, Debrecen, 146-151, 2011. ISBN: 9789637064272
 4. Lóki, J.: Az elmélet és gyakorlat találkozása a térinformatikában II..
  DE TTK Földrajzi Tanszékcsoport, Debrecen, 502 p., 2011. ISBN: 9789633181164
 5. Szabó, J., Lóki, J., Vass, R., Szabó, G.: Dilemmas in economic utilization, flood protection and ecological landscape protection in the Great Plain section of the water network of the Tisza.
  Adv. Environ. Res. 21 237-267, 2011.
 6. Lóki, J.: Research of the land forming activity of wind and protection against wind erosion in Hungary.
  Riscuri si catastrofe. 9 (1), 83-97, 2011.
 7. Tóth, C., Lóki, J.: Terepi szél- és lepeleróziós vizsgálatok a Nyírség területén.
  In: Agrárinformatika 2011 Konferencia = Agricultural Informatics Conference : Innovativ információtechnológiák az agrárgazdaságban. Szerk.: Herdon Miklós, Rózsa Tünde, Szilágyi Róbert, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, 150-159, 2011. ISBN: 9786155094057
 8. Szabó, J., Kozma, K., Lóki, J.: Újabb adalékok a Hernád partfejlődéséhez.
  In: A magyarországi Hernád-völgy. Szerk.: Frisnyák Sándor, Gál András, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete ; Szerencs : Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Nyíregyháza, 21-43, 2011. ISBN: 9789639909700
2010
 1. Lóki, J.: Agriculture: Crop Cultivation and Horticulture.
  In: Anthropogenic Geomorphology : a Guide to Man-Made Landforms / [edited by] Jozsef Szabo, Lorant David, Denes Loczy, Springer, New York, 55-69, 2010.
 2. Lóki, J.: Alföld.
  In: Geografické poznatky bez hraníc : vyber z mad'arskych a slovenskych príspevkov z fyzickej a humánnej geografi. Ed.: István Mezei et al, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Kosice, 23-27, [2010].
 3. Lóki, J.: Az Alföld.
  In: Földrajzi szemelvények határok nélkül : napjaink magyar és szlovák természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi írásaiból / [közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja ... Térségfejlesztési Kutatások Osztálya ..., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, MTA RKK, Pécs, 19-22, 2010.
 4. Lóki, J., Demeter, G.: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában: Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás : Debrecen, 2010.
  Rexpo Kft., Debreceni Egyetem, 450 p., 2010. ISBN: 9789630693417
 5. Lóki, J.: Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban.
  Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és geoinformatikai tanszéke, Debrecen, 344 p., 2010. ISBN: 9789633180624
 6. Lóki, J.: Lepelhomok vizsgálatok a Nyírség és a Hajdúhát határán.
  In: Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban. Szerk.: Lóki József, Debreceni Egyetem, Debrecen, 209-216, 2010.
 7. Lóki, J.: Nyíregyháza természetföldrajzi képe.
  In: Nyíregyháza története I.. Szerk.: Németh Péter, [Önkormányzat], Nyíregyháza, 11-43, 2010.
 8. Szabó, J., Lóki, J.: Parki Narodowe na obszarze Wegier.
  Acta Geogr. Silesiana. 8 55-60, 2010.
 9. Lóki, J.: Szabó József 70 éves.
  Földrajzi Közl. 134 (4), 472-473, 2010.
2009
 1. Szabó, J., Lóki, J.: A szélerózió és a szárazság, mint természeti veszély mérete, és kapcsolatai Magyarországon.
  In: Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor professzor 75. születésnapjára. Szerk.: Gál András, Hanusz Árpád, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza-Szerencs, 321-328, 2009.
 2. Lóki, J.: Emlékezés Kádár László geográfus professzorra.
  Földr. múz. tanulm. 18 110-111, 2009.
 3. Lóki, J.: Félegyházi Enikő 65 éves.
  Földrajzi Közl. 133 (3), 357, 2009.
 4. Lóki, J., Demeter, G.: Geomatematika.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 257 p., 2009. ISBN: 9789634732754
 5. Lóki, J., Szabó, J.: Size and relation of wind erosion and drought as natural.
  In: Ekosystemy piaszczyste i człowiek / pod red. Renaty Dulias, Jolanty Pełki Gościniak, Oimahmada Rahmonova, Widzial Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego, Sosnowiec, 135-141, 2009.
 6. Lóki, J.: Újabb adatok a nyírségi homokrétegekről.
  In: A Kárpát-medence környezetgazdálkodása. Tanulmánykötet. Szerk.: Frisnyák Sándor, Gál András, Nyíregyházi Főiskola ; Szerencs : Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Nyíregyháza, 307-317, 2009.
2008
 1. Lóki, J., Demeter, G., Szabó, J.: A hazai széleróziós kutatások eredményei.
  In: Geographia generalis et specialis : Tanulmányok Kádár László születésének 100. évfordulójára rendezett tudományos konferenciára. Szerk.: Szabó József, Demeter Gábor, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 93-99, 2008.
 2. Lóki, J., Szabó, J.: Anthropogenic aspects of landscape transformations 5: Proceeding of Hungarian-Polish Symposium.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 109 p., 2008. ISBN: 9789634731092
 3. Lóki, J.: Borsy Zoltán.
  In: Pedagógusok arcképcsarnoka. Szerk.: Lóki József et al, Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, Debrecen, 44-46, 2008.
 4. Szabó, G., Lóki, J., Szabó, J.: Examination of geomorphological measurements in a Hungarian sample area.
  In: Anthropogenic aspects of landscape transformations. Szerk.: Lóki József, Szabó József, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 81-86, 2008.
 5. Lóki, J., Négyesi, G., Vass, R., Molnár, M., Demeter, G.: Holocén korú homokmozgások a Nyírségben.
  In: Tanulmányok geológia tárgyköréből Dr. Kozák Miklós tiszteletére. Szerk.: Lóki József et al, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 111-123, 2008.
 6. Lóki, J., Vass, R.: Homokszigetek a Beregi-síkságon.
  In: Tanulmánykötet Dr. Göőz Lajos professzor 80. születésnapjára. Szerk.: Lóki József et al, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 155-167, 2008.
 7. Lóki, J.: Kádár László Emlékkonferencia.
  Földr. közl. 132 (2), 228-230, 2008.
 8. Szabó, J., Lóki, J., Tóth, C., Szabó, G.: Natural hazards in Hungary.
  In: Dimensions and trends in Hungarian Geography. Ed.: by Ádám Kertész, Zoltán Kovács, Földrajzi Kutató Intézet, Budapest, 55-68, 2008, (Studies in Geeography in Hungary ; 33.)
 9. Tóth, C., Szabó, J., Lóki, J.: Pedological and sedimentological investgation of tell mounds (Nagycsősz and Test mound).
  In: Anthropogenic aspects of landscape transformations / Lóki József - Szabó József (szerk.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 37-47, 2008.
 10. Négyesi, G., Lóki, J., Szabó, J.: Studying the wind erosion reducing effect of irrigation on soils of the Hajdúhát.
  In: Anthropogenic aspects of landscape transformations. Szerk.: Lóki József, Szabó József, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 71-79, 2008.
 11. Lóki, J., Szabó, G.: Távérzékelési lehetőségek az erdőterületek változásának kimutatásában, különös tekintettel a Felső-Tisza-vidékre.
  In: Tájkutatás-tájökológia. Szerk.: Csorba Péter, Fazekas István, Meridián Alapítvány, Debrecen, 381-387, 2008.
2007
 1. Lóki, J., Tóth, T., Bíróné Kircsi, A.: A szélprofilok változása a különböző fizikai talajok felett: szélcsatorna kísérletek alapján.
  In: Kedvező széllel Kunhegyestől Debrecenig : tiszteletkötet Dr. Tar Károly 60. születésnapjára. Szerk.: Tóth Tamás, Bíróné Kircsi Andrea, Magyar Szélenergia Társaság, Debrecen, 191-199, 2007.
 2. Lóki, J., Patakné Félegyházi, E., Frisnyák, S., Gál, A.: Felszíni változások a Bodrogközben.
  In: Peja Győző emlékkönyv. Szerk.: Frisnyák Sándor, Gál András, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete ; Szerencs : Bocskai István Gimnázium, Nyíregyháza, 117-137, 2007.
 3. Lóki, J.: Nyíregyháza természetföldrajzi képe.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. XLII (3), 23-294, 2007.
 4. Szabó, J., Tóth, C., Szabó, G., Lóki, J.: Természeti veszélyek Magyarországon.
  Földr. Ért. LVI. (1-2), 15-37, 2007.
2006
 1. Rahmonov, O., Rzętała, M., Lóki, J., Négyesi, G.: Anthropogenic aspects of landscape transformations 4..
  Faculty of Earth Sciences University of Silesia ;, Sosnowiec, 130 p., 2006.
 2. Lóki, J., Négyesi, G.: The effect of plot size on wind erosion.
  In: Anthropogenic aspects of landscape transformations 4.. Ed.: by Oimahmad Rahmonov & Martyna A. Rzętała ; Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Landscape Parks Group of the Silesian Voivodeship, University of Sosnowiecz, Sosnowiecz, 48-54, 2006. ISBN: 8387431753
 3. Lóki, J., Cserháti, C.: The examining quartz grains of sedimentary rocks by scanning electron microscope.
  Geogr. metrašt. 39 (1), 42-52, 2006.
 4. Lóki, J., Négyesi, G.: Wind erosion protection effect of shelterbelts in Hungary.
  In: Morfologiczne i sedymentologiczne skutki dzialalnosci wiatru / Boleslawa Nowaczyka (szerk.), University of Sosnowiecz, Sosnowiecz, 40-47, 2006. ISBN: 8392108833
 5. Lóki, J., Négyesi, G.: Wind erosion protection effect of shelter-belts in Hungary.
  In: Morfologiczne i sedymentologiczne skutki działalności wiatru : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Nowaczyka, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, 40-47, 2006.
2005
 1. Franyó, F., Lóki, J.: A csongrádi 1200 m talpmélységű MÁFI alapfúrás homokrétegeinek elektronmikroszkópos vizsgálata.
 2. Lóki, J., Szabó, J.: A külső erők geomorfológiája: környezettan és környezettudományi szakosoknak.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 223 p. :, 2005.
 3. Lóki, J., Szabó, J.: Anthropogenic aspects of landscape transformations: proceedings of Hungarian - Polish Symposium.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 2005.
 4. Lóki, J.: A szélerózió mechanizmusa és magyarországi hatásai: habilitációs tézisek.
  [Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék], Debrecen, 16 p. ;, 2005.
 5. Juhász, M., Lóki, J.: Changes of surface area of assimilating leaves.
  Natura Somogyiensis. 2005 (7), 19-23, 2005.
 6. Lóki, J.: Peculiarities and possible changes of wind erosion in Hungary as a consequence of the climate change.
  In: Landscapes : nature and man. Ed.: Regine Moskunaite, József Szabó, Debreceni Egyetem ; Vilnius : Vilniusi Egyetem, Debrecen, , 2005.
 7. Lóki, J., Rajkai, K., Czyz, E., Dexter, A., Diaz-Pereira, E., Dumitru, E., Enache, R., Fleige, H., Horn, R., Rosa, D., Simota, C.: Wind erodibility of cultivated soils in north-east Hungary.
  Soil Tillage Res. 82 (1), 39-46, 2005.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Agronomy and Crop Science
  Q1 Earth-Surface Processes
  Q1 Soil Science
2004
 1. Lóki, J., Szabó, J.: Anthropogenic aspects of landscape transformations: proceedings of Hungarian - Polish Symposium I..
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 98 p., 2004. ISBN: 9634724620
 2. Lóki, J., Szabó, J., Konecsny, K., Szabó, G., Szabó, S.: Az erdősültség és az árhullámok kapcsolata a Felső-Tisza-vidéken.
  In: A magyar földrajz kurrens eredményei : II. Magyar Földrajzi Konferencia, SZTE TFGT, Szeged, 1-21, 2004. ISBN: 9634826873
 3. Lóki, J., Négyesi, G.: Wind Erosion protection effect of the vegetation - based on wind-tunnel experiments -.
  In: Anthropogenic aspects of landscape transformations 3. Ed.: by József Lóki József, József Szabó, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kossuth egyetemi Kiadója, Debreceni Egyetem, 61-69, 2004. ISBN: 9789634731092
 4. Lóki, J.: Wind erosion surface formation in Hungary during the Holocene.
  In: Formy i osady eoliczne / pod red. Józefa Wojtanowicza, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, 14-21, 2004.
2003
 1. Lóki, J., Négyesi, G.: A talajfelszíni kéreg képződése és hatása a szélerózióra.
  Acta geogr. geol. meteorol. Debr. 36 55-64, 2003.
2001
 1. Lóki, J., Schweitzer, F.: Fiatal futóhomokmozgások kormeghatározási kérdései Duna-Tisza közi régészeti feltárások tükrében.
 2. Lóki, J., Szabó, J.: Szabó József professzor 60 éves.
2000
 1. Lóki, J., Szabó, J.: Anthropogenic aspects of landscape transformations 1.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 98 p., 2000. ISBN: 9634724620
1999
 1. Lóki, J.: Digitális tematikus térképészet földrajz tanárszakos és geográfus hallgatók számára.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 205 p., 1999.
 2. Szabó, J., Lóki, J., Patakné Félegyházi, E.: Újabb adatok a Hajdúhát geomorfológiájához.
1998
 1. Tar, K., Makra, L., Lóki, J.: A mathematical model of shading rows of plants.
  Int. j. ambient energy. 19 (2), 69-74, 1998.
 2. Lóki, J.: Földes.
 3. Lóki, J.: GIS (Geographic Information System) alapjai: földrajz tanárszakos és geográfus hallgatók számára.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 158 p., 1998.
 4. Süli-Zakar, I., Baranyi, B., Czimre, K., Kozma, G., Teperics, K., Lóki, J.: Hajdú-Bihar megye kézikönyve.
  CEBA Kiadó, Kaposvár, Debrecen, 948 p., 1998.
 5. Lóki, J.: Hajdúszovát.
 6. Lóki, J., Szabó, J.: Wind tunnel studies on deflation sensitivity of lowland soils in Hungary.
1997
 1. Lóki, J.: A Balaton és környéke.
 2. Lóki, J.: A Dunai Alföld.
  In: Pannon enciklopédia : Magyarország földje, Kertek 2000, Budapest, 298-299, 1997.
 3. Lóki, J.: A Dunántúli-dombság és a Mecsek: Villányi-hegység.
  In: Térségi turizmus fejlesztés : turisztikai termékfejlesztés
 4. Lóki, J.: A Dunántúli-középhegység.
  In: Térségi turizmus fejlesztés : turisztikai termékfejlesztés
 5. Lóki, J.: A Tiszai Alföld.
 6. Lóki, J.: Az Alföld általános képe.
 7. Lóki, J., Szabó, J.: Az alföldi talajok defláció érzékenységének vizsgálata szélcsatornában.
 8. Lóki, J.: Debreceni szennyvíztisztó- és szeméttelep környezetállapot-feltáró vizsgálata.
  In: A Tócó-völgy környezeti állapota és természeti értékei : társadalmi jelentés a "Tócó-projekt 1995-1996" keretében végzett tényfeltáró munkáról, Magyar Humánökológus Tiszántúli képviselete, Debrecen, 233-242, 1997.
 9. Lóki, J., Szabó, J.: Neuere Windtunneluntersuchungen der Deflationssensibilität der Böden des Ungarischen Tieflandes.
  Z. Geomorphol. Suppl. 111 145-159, 1997.
1996
 1. Lóki, J., Sümegi, P., Patakné Félegyházi, E., Hertelendi, E.: A Kolon-tó fenékszintjébe mélyített fúrás rétegsorának szedimentológiai, pollenanalítikai és malakofaunisztikai elemzése.
  Acta geographyca ac geologica et meteorologica Debrecina 33 93-115, 1996.
 2. Szabó, J., Lóki, J.: Studia nad podatnoscia gleb na deflacje na podstawie eksperymentów w tunelu aerodynamicznym.
  In: Wspólczesne oraz kopalne zjawiska I formy eoliczne, Wybrane zagadnienia / (szerk.) Tadeusz Szczypek, Jan M. Waga, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec, 127-137, 1996.
 3. Lóki, J.: Távérzékelés: földrajz tanárszakos és szakgeográfus hallgatók számára.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 113 p., 1996.
 4. Tar, K., Lóki, J.: The mathematical model of shading buildings.
  Int. j. ambient energy. 17 (4), 179-184, 1996.
1995
 1. Lóki, J., Szabó, J.: A beépítettség vizsgálata Debrecen város területén légifényképek alapján.
  Földrajzi közlemények 43 (1), 23-24, 1995.
 2. Lóki, J.: A szél és a csapadék hatása az alföldi talajok deflációjára.
  In: Berényi Dénes professzor születésének 95. évfordulója tiszteletére rendezett tudományos emlékülés előadásai, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 211-222, 1995.
 3. Lóki, J., Szabó, J.: Debrecen űrfelvételeinek környezetvédelmi szempontú értékelése.
  Az elfelejtett oasis 2 5-9, 1995.
 4. Lóki, J.: Széleróziós vizsgálatok a Duna-Tisza köze É-i felén.
  In: Magyar Hidrológiai Társaság XIII. Országos Vándorgyülés
1994
 1. Lóki, J.: A Duna- Tisza közi hátság tájértékelése, különös tekintettel a vízháztartási viszonyokra.
  In: A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái /[szerk. Pálfai Imre], Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 67-75, 1994, (A Nagyalföld Alapítvány kötetei,1216-4933;3.) ISBN: 9630439921
 2. Lóki, J., Sümegi, P., Hertelendi, E.: Az abonyi téglagyári feltárás rétegsorának szedimentológiai és sztratigráfiai elemzése.
  Acta geographica Debrecina 32 51-66, 1994.
 3. Lóki, J., Hertelendi, E., Borsy, Z.: New dating of blown sand movement in the Nyirség.
  Acta geographica Debrecina 32 67-76, 1994.
 4. Borsy, Z., Lóki, J.: Nowe dane dotyczace wieku plasków eolicznych w pólnocno-Wschodniej czesci wielkiej niziny Wegierskiej.
1993
 1. Lóki, J., Szabó, J.: A beépítettség felmérése Debrecen város területén.
  In: , Debrecen Polgármesteri Hivatal, Debrecen, 1-10, 1993.
 2. Borsy, Z., Lóki, J.: A talajt károsító hatások vizsgálata. Deflációs károsodások.
  In: Nagyalföld Alapítvány kötetei
 3. Borsy, Z., Lóki, J., Szabó, J.: Az alföldi talajok felgyorsult degradációjának és széleróziójának megállítását és a táj védelmét szolgáló komplex talajvédő rendszer kidolgozása.
  1993.
 4. Szabó, J., Lóki, J.: Debrecen ürfelvételeinek környezetvédelmi szempontú értékelése.
  In: , Debrecen Polgármesteri Hivatal, Debrecen, 1-34, 1993.
 5. Lóki, J.: Ürfelvételek értékelése (Debreceni repülőtér).
  In: Feltáró tanulmány, Debrecen Polgármesteri Hivatal, Debrecen, 1-12, 1993.
1992
 1. Sümegi, P., Lóki, J., Hertelendi, E., Szöőr, G.: A tiszaalpári magaspart rétegsorának szedimentológiai és sztratigráfiai elemzése.
  Alf. Tanulm. 14 75-87, 1992.
1991
 1. Borsy, Z., Patakné Félegyházi, E., Hertelendi, E., Lóki, J., Sümegi, P.: A bócsai fúrás rétegsorának szedimentológiai, pollenanalitikai és malakofaunisztikai vizsgálata.
  Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina 28-29 263-277, 1991.
 2. Hertelendi, E., Lóki, J., Sümegi, P.: A Háy-tanya melletti feltárás rétegsorának szedimentológiai és sztratigráfiai elemzése.
  Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debreceina 30-31 65-76, 1991.
 3. Dikkeh, M., Lóki, J.: A szélerózió elleni védekezés.
  Gazdálkodás. 35 (7-8), 153-156, 1991.
1990
 1. Lóki, J.: A Duna-Tisza közi hátság tájértékelése, különös tekintettel a vizháztartási viszonyokra.
  In: A Duna-Tisza közi hátság vizgazdálkodása. (Előtanulmány). Szerk.: Pálfai Imre, Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szeged, 112-122, 1990.
 2. Sümegi, P., Lóki, J.: A lakitelki téglagyári feltárás finomrétegtani elemzése.
  Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debreceina 26-271990.
1989
 1. Csordás, L., Lóki, J.: A talajvízszint változásának vizsgálata a Nagykunságban és a Hajdúságban.
  Alf. tanulm. 13 47-62, 1989.
1985
 1. Lóki, J.: A februári nyíerségi szélerózióról.
  Szabolcs-szatmári szle. 20 (1), ?, 1985.
 2. Borsy, Z., Félszerfalvy, J., Franyó, F., Lóki, J.: A Tótkomlós II/P-jelű magfúrás homkrétegeinek elektronmikroszkópos vizsgálata.
  Acta geograpihica Debrecina. 221985.
 3. Szabó, J., Lóki, J.: Csillagászati földrajzi gyakorlatok.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 79 p. :, 1985.
 4. Borsy, Z., Félszerfalvy, J., Lóki, J.: Scanning electron microscopic study of the sand material in the core drilling of Great Hungarian Plain.
  In: Hungarian - Austrian joint conference on electron microscopy held together with XIIIth Hungarian national conference on electron microscopy : 25-27 April, 1985, Balatonaliga : Program and abstracts / org. by the Roland Eötvös Physical Society, Group for Electron Microscopy of the Scientific Society for Measurements and Automation and the Austrian Society for Electron Microscopy, ELFT, [Budapest], A5-14, [1985].
feltöltött közlemény: 144 Open Access: 8
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK